Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Atatürk'ün Kronolojisi

diShy

~ یơυℓℓεss ..
Emektar Yönetici
  • Üyelik Tarihi
    27 Kas 2009
  • Mesajlar
    24,083
  • MFC Puanı
    339
  • MFC Seviyesi

1881 Selanik'te doğdu.
1893 Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.​
1895 Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.​
1899 Mart 13 İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.​
1902 Harp Akademisi'ne girdi.​
11 Ocak 1905 Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.​
Ekim 1906 Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu​
23 Temmuz 1908 Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmalar yaptı.​
31 Mart 1909 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.​
13 Eylül 1911 İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.​
27 Kasım 1911 Binbaşılığa yükseldi.​
9 Ocak 1912 Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.​
1913 Ekim 27 Sofya Askeri Ateşeliği'ne atandı.​
1 Mart 1914 Yarbaylığa yükseltildi.​
2 Şubat 1915 Tekirdağ'da 19. Tümeni kurdu.​
25 Nisan 1915 Çanakkale - Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.​
1 Haziran 1915 Albaylığa yükseldi.​
9 Ağustos 1915 Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.​
10 Ağustos 1915 Anafartalar'da düşmanı yendi.​
1 Nisan 1916 Tuğgeneralliğe yükseldi.​
26 Ekim 1918 Halep'in kuzeyinde yer alan bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu.​
30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi imzalandı.​
31 Ekim 1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atandı.​
13 Kasım 1918 Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması sonucu İstanbul'a döndü.​
30 Nisan 1919 Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atandı.​
15 Mayıs 1919 Yunanlılar İzmir'e asker çıkardı.​
16 Mayıs 1919 Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.​
19 Mayıs 1919 Samsun'a çıktı.​
15 Haziran 1919 3. Ordu Müfettişi unvanını aldı.​
21 Haziran 1919 Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.​
8 / 9 Temmuz 1919 Askerlikten istifa etti. (Saat20:50)​
23 Temmuz 1919 Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi toplandı ve bir Temsil Kurulu seçildi. (7 Ağustos 1919)​
4 Eylül 1919 Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplandı ve 11 Eylül'de sona erdi.​
11 Eylül 1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığına saçildi.​
22 Ekim 1919 Amasya Protokolü imzalandı.​
7 Kasım 1919 Erzurum'dan milletvekili seçildi.​
27 Aralık 1919 Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.​
20 Mart 1920 İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi.​
18 Mart 1920 İstanbul'da Meclis-i Mebusan son toplantısını yaptı.​
19 Mart 1920 Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunuldu.​
23 Nisan 1920 Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.​
24 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.​
5 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in başkanlığında Hükümet'in ilk toplantısı yapıldı.​
11 Mayıs 1920 İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.​
24 Mayıs 1920 Ölüm cezası Padişah tarafından onaylandı.​
10 Ağustos 1920 Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nı imzalandı.​
9 / 10 Ocak 1920 Birinci İnönü Savaşı yapıldı.​
20 Ocak 1921 İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddeleri kabul edildi.​
30 Nisan / 1 Mart 1921 İkinci İnönü Savaşı yapıldı.​
10 Mayıs 1921 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti kuruldu ve Mustafa Kemal Grup Başkanlığı'na seçildi.​
5 Ağustos 1921 Başkumandanlık görevi verildi.​
22 Ağustus 1921 Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı başladı.​
13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Savaşı kazanıldı.​
19 Eylül 1921 Mareşallik rütbesi ve Gazi unvanı aldı.​
26 Ağustos 1922 Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetti.​
30 Ağustos 1922 Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazandı.​
1 Eylül 1922 Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri ! emrini verdi.​
9 Eylül 1922 Türk Ordusu İzmir'e girdi.​
10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmir'e geldi.​
11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi imzalandı.​
1 Kasım 1922 Önerisi üzerine saltanat kaldırıldı.​
17 Kasım 1922 Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçtı.​
29 Ocak 1923 Latife Hanım'la evlendi.​
24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması imzalandı.​
9 Ağustos 1923 Halk Fırkası'nı kurdu.​
11 Ağustos 1923 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi.​
29 Ekim 1923 Cumhuriyet ilan edildi.​
29 Ekim 1923 İlk Cumhurbaşkanı seçildi.​
1 Mart 1924 Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söyledi.​
20 Nisan 1924 Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu kabul edildi.​
17 Şubat 1925 Aşar kaldırıldı.​
24 Ağustos 1925 İlk defa Kastamonu'da şapka giydi.​
25 Kasım 1925 Şapka Kanunu Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.​
30 Kasım 1925 Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanun kabul edildi.​
26 Aralık 1925 Uluslararası takvim ve saat kabul edildi.​
17 Şubat 1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi.​
1 Temmuz 1927 Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitti.​
15 / 20 Ekim 1927 Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söyledi.​
1 Kasım 1927 2. Kez Cumhurbaşkanı seçildi.​
9 Ağustos 1928 Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkında nutkunu söyledi.​
3 Kasım 1928 Yeni Türk Harfleri Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.​
15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu kuruldu.​
4 Mayıs 1931 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi.​
12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu kuruldu.​
29 Ekim 1933 Cumhuriyetin 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söyledi.​
24 Kasım 1934 Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ATATÜRK soyadı verildi.​
1 Mart 1935 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi.​
1 Mayıs 1937 Çiftliklerini hazineye, taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışladı.​
31 Mart 1938 Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği hastalığı hakkında ilk resmi duyuruyu yaptı.​
15 Eylül 1938 Vasiyetnamesini yazdı.​
16 Ekim 1938 Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlandı.​
10 Kasım 1938 Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat 09.05)​
11 Kasım 1938 İstanbul Şehir Meclisi olağanüstü toplantı yaptı. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsu indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı çekildi.​
15 Kasım 1938 Hükümet, Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak ilan etti.​
16 Kasım 1938 İstanbul'lular, Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden, gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.​
19 Kasım 1938 Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, daha sonra Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.​
20 Kasım 1938 Atatürk'ün naşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankaralılar son görevlerini saygıyla yaptılar.​
21 Kasım 1938 Atatürk'ün cenazesi Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konuldu.​
25 Kasım 1938 Atatürk'ün vasiyetnamesi açıldı.​
4 Kasım 1953 Atatürk'ün Geçici Kabri, Anıtkabir'e nakledilmesi için açıldı.​
10 Kasım 1953 Atatürk'ün cenazesi Anıt-Kabir'e nakledildi.​
 
Üst Alt