Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

İngilizce Makaleler ve Türkçe Çevirileri

Lilith

ad astra per aspera
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Ağu 2017
 • Mesajlar
  1,128
 • MFC Puanı
  11
 • MFC Seviyesi

Cengiz Han; Although he usually seems to be cruel and bloodthirsty conqueror by the whole world, he has become a quite loved symbol in Mongolia. He is accepted as the father of Mongolia. Before being Khan, he defeated or associated many nomadic community in East Asia and Middle Asia and carried them Mongolian social identity.


Cengiz Han; Tüm dünya tarafından genelde acımasız ve kana susamış bir fatih olarak görünmesine rağmen, Moğolistan'da oldukça sevilen bir sembol hâline gelmiştir. Moğolistan'ın babası olarak kabul edilir. Kağan olmadan önce; Doğu Asya ve Orta Asya'daki birçok göçebe topluluğu yenmiş ya da birleştirmiş ve onları "Moğol" sosyal kimliğine taşımıştır.
 

Lilith

ad astra per aspera
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Ağu 2017
 • Mesajlar
  1,128
 • MFC Puanı
  11
 • MFC Seviyesi

Face transplant is a medical procedure that is concerning the replacement of part or all of a human face again. The first full face transplant of the world was completed in Spain in 2010. The first successful face transplant of the world which is shipping of the entire of the face took place in Turkey in 2012. This process was thought to be experimental until the performing of the face transplant in Turkey.

Yüz nakli, bir insanın yüzünün bir kısmının ya da tamamının tekrar yerleştirilmesine dair medikal prosedürdür. Dünyanın ilk tam yüz nakli 2010 senesinde İspanya'da tamamlandı. Yüzün tamamının nakledildiği dünyanın ilk başarılı yüz nakli ise Türkiye'de 2012 senesinde gerçekleşti. Türkiye'deki yüz nakli gerçekleştirilene kadar bu sürecin deneysel olduğu düşünülüyordu.
 

Lilith

ad astra per aspera
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Ağu 2017
 • Mesajlar
  1,128
 • MFC Puanı
  11
 • MFC Seviyesi

Orkhon Inscription, Göktürk Inscriptions or Köktürk Inscriptions are the first known Turkish Alphabet that was written in the Orkhon Alphabet by the Göktürks . Yolluğ Tigin wrote the inscriptions of Bilge Khan and Kül Tigin. Yolluğ Tigin is also the nephew of Bilge Khan. The inscriptions was called ‘’Bengü Stones’’by the wishing of remain forever.

Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları, Türklerin bilinen ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış yapıtlardır. Bilge Kağan ve Kül Tigin'in yazıtlarını Yolluğ Tigin yazmıştır. Yolluğ Tigin aynı zamanda Bilge Kağan'ın yeğenidir. Yazıtlara, sonsuza kadar kalması temennisi ile "Bengü Taşlar" denmiştir.
 

Lilith

ad astra per aspera
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Ağu 2017
 • Mesajlar
  1,128
 • MFC Puanı
  11
 • MFC Seviyesi

Apple; it is so-called name ‘’alma’’ in Old Turkish, the name of the fruit is known to come from its red colour . Apple is firstly supposed the appear in North Anatolia, South Caucasia, the southwest parts of Russia and around Middle Asia. The species spread the whole world from Central Asia, It has a very high nutritional value of fruit. It is estimated that one thousand kinds of different apple were produced by the studies of culture throughout history by the studies of culture.

Elma; Eski Türkçe ‘de "alma" diye bilinen adının, meyvenin rengi olan "al" (kırmızı)'dan geldiği bilinmektedir. Elmanın ilk olarak Kuzey Anadolu'da, Güney Kafkaslar, Rusya'nın güneybatısında kalan bölgeler ve Orta Asya dolaylarında ortaya çıktığı sanılmaktadır. Tür, bütün dünyaya Orta Asya'dan yayılmıştır. Besin değeri çok yüksek olan bir meyvesi vardır. Tarih boyunca kültür çalışmalarıyla 1000 farklı elma çeşidi üretildiği tahmin edilmektedir.
 

Lilith

ad astra per aspera
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Ağu 2017
 • Mesajlar
  1,128
 • MFC Puanı
  11
 • MFC Seviyesi

Nelson Mandela was born in South Africa in 1918. Until 1992, South Africa had a political system called apartheid. It meant that black people had to live apart from white people. He became a lawyer in 1942. He joined many protests against the government. Because of his work against apartheid, the government sent Mandela to prison in 1963. In 1990 he became free. In 1994, he became the first black president of South Africa, he won the Nobel Peace Prize in 1993.

Nelson Mandela 1918 yılında Güney Afrika’da doğdu. 1992 ye kadar Güney Afrika’nın “apartheid” adlı bir politik sistemi vardı. Bunun anlamı siyahi insanlar, beyazlardan ayrılmak zorundaydı. 1942 yılında avukat oldu. Hükümete karşı birçok protestoya katıldı. Ayrımcılıga karşı yaptıgı görevinden dolayı hükümet 1963’te Mandela yı hapise gönderdi. 1990’da serbest kaldı. 1994’te Güney Afrika’nın ilk siyah başkanı oldu. 1993’te Nobel Barış Ödülünü kazandı.
 

Lilith

ad astra per aspera
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Ağu 2017
 • Mesajlar
  1,128
 • MFC Puanı
  11
 • MFC Seviyesi

Scorpion , from the spiders class which its carve out Scorpiones team that generally lives on hot and wet regions, bodies covered by a hard lamina, belongs poisonous needle on its twisted and raised tail is one of the joint-leggeds. Due to 2009 year accounts there are 1753 species of living ones. On eleven types, twenty-three species available in Turkey. .


Akrep, örümcek sınıfının Scorpiones takımını oluşturan genellikle sıcak ve nemli bölgelerde yaşayan, vücutları sert bir tabaka ile örtülü, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehir iğnesi bulunan eklembacaklılardan biridir. 2009 yılı hesaplarına göre akreplerin yaşayan 1753 türü bulunur. Türkiye'de 11 cinste toplanan 23 türü bulunur.
 

Lilith

ad astra per aspera
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Ağu 2017
 • Mesajlar
  1,128
 • MFC Puanı
  11
 • MFC Seviyesi

Egyptian pyramids are the buildings like the old pyramid shapes which take part in Egypt. There are more than 100 pyramids in Egypt. Most of the pyramids were built for the comb of pharaohs from the period of old kingdom to the middle kingdom. Scalar Pyramid is the oldest known pyramid that was built at third Dynasty time. This pyramids and the surrounding blocks was designed by İmhotep. Also, these builds were built from the oldest shapely stones. The most known pyramids were found in Gize. Several Gize Pyramids are the biggest ones that were built. Keops which is the biggest one of Gize Pyramids are seen the Seven Wonders of the World that is stand without damaged up to know.

Mısır Piramitleri , Mısır’da yer alan eski piramit şekillerde yapılardır. Mısır’da 100’den fazla piramit vardır. Piramitlerin çoğu Eski Krallık Dönemi'nden Orta Krallık Dönemi’ne kadar firavunların mezarı için inşa edilmiştir. Basamaklı Piramit 3. Hanedan döneminde inşa edilen. bilinen en eski piramit’tir. Bu piramit ve etrafını çevreleyen bloklar; mimar İmhotep tarafından tasarlanmıştır. Ayrıca bu yapılar dünyanın en eski şekilli taşlarından inşa edilmişdir. En çok bilinen piramitler Gize’de bulunmuştur. Birkaç Gize Piramidi inşa edilmiş en büyük yapılardandır. Gize Piramitleri’nin en büyüğü olan Keops şu ana kadar zarar görmeden ayakta duran, Dünya’nın Yedi Harikasından biri olarak görülmektedir.
 

Lilith

ad astra per aspera
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Ağu 2017
 • Mesajlar
  1,128
 • MFC Puanı
  11
 • MFC Seviyesi

Diana, Princess of Wales, was born in Norfolk in 1961. Her nickname was ‘’Lady Di’’, she married Prince Charles in 1981. She had two sons, Prince William and Harry. Diana did a lot of work to help and comfort people. She said ‘’I would like to be a queen in the hearts of the people’’. She supported organizations working with the homeless children, drug addicts and the elderly. She divorced in 1996. A year later she died in a car accident.

Wales Prensesi Diana 1961 yılında Norfolk’ta doğdu. Takma adı ‘’Lady Di’’ idi, 1981’de Prens Charles ile evlendi. Prince William ve Harry isminde iki oğlu vardı. İnsanlara yardım etmek ve onları rahata kavuşturmak için çok çabaladı. ’’Ben insanların kalbinde bir kraliçe olmak isterim’’derdi. Evsiz çocuklar, uyuşturucu bağımlıları ve yaşlı insanlara yardımcı olan organizasyonlara destek verdi. 1996 yılında boşandı. Bir yıl sonra bir trafik kazasında öldü.
 

Lilith

ad astra per aspera
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Ağu 2017
 • Mesajlar
  1,128
 • MFC Puanı
  11
 • MFC Seviyesi

Aamir Khan (March 14 1965 Mumbai, Maharashtra, India). One of the crucial actors of Indian movie and producer and director at Indian movie. Married and has two sons, a daughter. His wife’s name is Kiran Rao. In addition, Muslim director acted in many films and directed. As of May the sixth 2012, Aamir Kahn’s first t. v programme ‘’Satyamev Jayate’’ was televised on Star Plus channel.
The nephew of Aamir Khan, Imran Khan is also actor. The films which are produced by Aamir Khan were derived from Aamir Khan Production. Aamir Khan is also headliner and producer of Oscar-nominated film, Lagaan and Bollywood’s highest paid actor and director.


Aamir Khan ( 14 Mart 1965 Mumbai, Maharashtra, Hindistan) Hint sinemasının önemli oyuncularından ve Hint sinemasında yapımcı ve yönetmendir. Evli olup iki oğlu bir kızı vardır. Eşinin adı Kiran Rao'dur. Ayrıca Müslüman yönetmen birçok filmde oynamış ve yönetmenlik yapmıştır. 6 Mayıs 2012 tarihi itibariyle Aamir Khan'ın ilk televizyon programı "Satyamev Jayate" Star Plus kanalında yayınlanmaya başlamıştır. Aamir Khan'ın yeğeni Imran Khan da oyuncudur. Aamir Khan'ın yapımcılığını yaptığı filmler Aamir Khan Productions ‘ın elinden çıkmıştır. Aamir Khan ayrıca Oscar adayı Lagaan filminin başrol oyuncusu ve yapımcısı ve Bollywood'un en çok para kazanan oyuncusu ve yönetmenidir.
 
Üst Alt