Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Kuranda Esmaül Hüsna ve Anlamları

MF-Login

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  27 Kas 2013
 • Mesajlar
  2,736
 • MFC Puanı
  21
 • MFC Seviyesi

Kuran Surelerinin İsimlerinin Anlamı - Kuranı Kerim Surelerinin Adlarının Anlamı ve Açıklaması

1- Fatiha: Açılış Suresi, Kur***8217;an-ı Kerim***8217;in başlangıç suresi olduğundan bu adı almıştır.

2- Bakara: İnek Suresi, 67-71. ayetlerinde Yahudilere kesilmesi emredilen inekten söz edildiği için bu ismi almıştır.

3- Ali İmran: İmran Ailesi Suresi, İmran ailesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

4- Nisa: Kadınlar Suresi, Pek çok ayetinde kadınların haklarından bahsedildiği için bu adı almıştır.

5- Maide: Ziyafet (Sofra) Suresi, 112. ve 114. ayetlerinde Hz. İsa***8217;nın Allah***8217;tan istediği sofradan söz edildiğinden bu adı almıştır.

6- En***8217;am: Davar Suresi, Arapların hayvanlara uyguladıkları bazı gelenekler kınandığı için bu adı almıştır.

7- Araf: Orta Yer Suresi, 46. Ayette yer alan cennet ve cehennem arasındaki orta yer bölgesindeki insanlardan bahsedildiği için bu adı almıştır.

8- Enfal: Ganimetler Suresi, Savaş ganimetlerinin durumundan bu adı almıştır.

9- Tevbe: Tövbe Suresi, ismini 104. ayetinde yer alan Allah***8217;ın, tövbeleri çokça kabul ettiği, çokça bağışladığının ifade edilmesinden alır.

10- Yunus: Yunus Suresi, Hz. Yunus ve kavminden bahsedildiği için bu adı almıştır.

11- Hud: Hud Suresi, Hz. Hud***8217;un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

12- Yusuf: Yusuf Suresi, Hz. Yusuf***8217;un hayatı anlatıldığı için bu adı almıştır.

13- Rad: Gök Gürültüsü Suresi, 13. ayetinde gök gürültüsünün Allah***8217;ı tesbih edip yücelttiği anlatıldığından bu adı almıştır.

14- İbrahim: İbrahim Suresi, 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim***8217;in yaptığı dua anıldığından bu adı almıştır.

15- Hicr: Hicr Suresi, adını 80-84. ayetlerinde bahsedilen bir yer adı olan Hicr***8217;den almıştır.

16- Nahl: Arı Suresi, 68-69. ayetlerinde Allah***8217;ın balarısına, dağlardan, ağaçlardan ve çardaklardan evler edinmesi emrinden dolayı bu adı almıştır.

17- İsra: Gece Yürüyüşü Suresi, Allah***8217;ın Hz. Muhammed***8217;i gecenin bir vaktinde ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Mescid-i Haram***8217;dan Mescid-i Aksaya yürütmesinde
almıştır ismini.


18- Kehf: Mağara Suresi, 9-27. ayetlerinde putperest kavimlerinden kaçıp mağaraya gizlenen bir grup gencin hikayesi anlatıldığından dolayı bu ismi almıştır.

19- Meryem: Meryem Suresi, Hz. Meryem***8217;den bahsedildiği için bu ismi almıştır.

20- Ta-Ha: Ta-Ha Suresi, ismini surenin başında yer alan Ta ve Ha harflerinden almıştır.

21- Enbiya: Peygamberler Suresi, ağırlıklı olarak peygamberlerden söz edildiğinden bu adı almıştır.

22- Hac: Hac Suresi, Hac ibadetinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

23- Müminun: İnananlar Suresi, İnananların başarıya ulaşacaklarından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

24- Nur: Işık Suresi, ismini 35. ayetinde yer alan ve Allah***8217;ın nurunu tasvir eden ayetten alır.

25- Furkan: Ayırıcı Suresi, ismini 1. ayetinde geçen hakkı batıldan ayıran manasındaki Furkan kelimesinden alır.

26- Şuara: Şairler Suresi, 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adı almıştır.

27- Neml: Karınca Suresi, ismini 18. ayetinde Hz. Süleyman***8217;ın ordusunu görünce yoldan çekilen karıncalardan almıştır.

28- Kasas: Tarihi Vakalar Suresi, İsmini 25. ayetinde geçen kasas kelimesinden alımıştır.

29- Ankebut: Dişi Örümcek Suresi, 41. ayetinde kâfirlerin işleri örümcek ağına benzetildiğinden bu adı almıştır.

30- Rum: Romalılar Suresi, ismini 1. ayetinde Persliler ile yapılan savaşta yenilgiye uğrayan Romalıların yakında gelip geleceğinin ifade edilmesinden almıştır.

31- Lokman: Lokman Suresi, ismini Allah***8217;ın Hz. Lokman***8217;a verdiği hikmetten bahseden 12. ayetten almıştır.

32- Secde: Secde Suresi, ismini 15. ayette geçen secde kelimesinden almıştır.

33- Ahzab: Gruplar (Topluluklar) Suresi, ismini Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden almıştır.

34- Sebe: Sebe Suresi, ismini 15. ayetinde yer alan Yemen***8217;de bir bölge veya kabile ismi olan Sebâ kelimesinden almıştır.

35- Fâtır: Yaratan Suresi, ismini 1. ayetinde geçen fâtır kelimesinden almıştır.

36- Ya-Sin: Ya-Sin Suresi, ismini 1. ayetinde geçen ya ve sin harflerinden alır.

37- Saffat: Saf Tutanlar Suresi, adını ilk ayetinde yer alan sıra sıra dizilenler ifadesinden almıştır.

38- Sad: Sad Suresi, Sad harfi ile başladığından dolayı bu adı almıştır.

39- Zümer: Yığınlar Suresi, 71 ve 73. ayetinde geçen bu kelime sureye ismini vermiştir.

40- Gafir (Mü***8217;min Suresi): Bağışlayan Suresi, Allah***8217;ın günahları bağışlayan sıfatının yeraldığı 3. ayetteki Gafir kelimesinden ötürü bu adı almıştır.

41- Fussilet: Ayrıntılı Suresi, Kur***8217;an***8217;ın ayrıntılı kılındığını ifade eden fussilet kelimesinin geçtiği 3. ayetinden ismini almıştır.

42- Şura: Danışma Suresi, 38. ayetinde mü***8217;minlerin işlerini aralarında danışma ile gördükleri anlatıldığından bu adı almıştır.

43- Zuhruf: Gösteriş-Süsler Suresi, ismini 35. ayetinde Allah***8217;ın verdiği ifade edilen altın-gümüş gibi süslerin sadece bu dünya hayatının malı olduğunun ifade edilmesinden
almıştır.


44- Duhan: Duman Suresi, ismini 10. ayetinde geçen duhan kelimesinden almıştır.

45- Casiye: Diz Çöküş Suresi, ismini 28. ayetinde geçen casiye kelimesinden alır.

46- Ahkaf: Kum Tepeleri Suresi, ismini 21. ayetinde geçen yer adından almıştır.

47- Muhammed: Muhammed Suresi, ikinci ayetinde Hz. Muhammed***8217;in ismi anıldığından bu adı almıştır.

48- Fetih: Fethetmek Suresi, ayetlerinde birkaç defa fetihten söz edildiğinden bu ismi almıştır.

49- Hucurat: Odalar Suresi, ismini 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden almıştır.

50- Kaf: Kaf Suresi, adını 1. ayetinde geçen kaf harfinden almıştır.

51- Zariyat: Tozutup Savuranlar Suresi, 1. ayetinde geçen zariyat kelimesinden almıştır ismini.

52- Tur: Tur Dağı Suresi, adını ilk ayetinde yer alan Tur dağından almıştır.

53- Necm: Yıldız Suresi, adını 1. ayetinde yer alan necm kelimesinden almıştır.

54- Kamer: Ay Suresi, adını ilk ayetinde yer alan kamer kelimesinden almıştır.

55- Rahman: Merhametli Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan, Allah***8217;ın Rahman isminden almıştır.

56- Vakıa: Olay Suresi, 1. ayetinde yer alan vakıa kelimesinden almıştır.

57- Hadid: Demir Suresi, 25. ayetinde demirin yararlarından söz edildiği için bu adı almıştır.

58- Mücadile: Mücadeleci Kadın Suresi, adını 1. ayetinde geçen fiilden alır.

59- Haşr: Toplanma Suresi, adını 2-17. ayetler arası anlatılan topraklarından sürülen kavimden almıştır.

60- Mümtehine: Sorgulanan Suresi, Mümtehine sınav veren kadın anlamına gelir ve ismini 10. ayette müşriklerden kaçıp inananlara gelen kadınların imtihan
edilmesinden alır.


61- Saff: Saf Tutmak Suresi, 4. ayette mü***8217;minlerin saf tutarak Allah yolunda mücadele etmeleri anlatıldığından bu adı almıştır.

62- Cuma: Cuma (Toplanma) Suresi, 9. ayetinde Cuma günü çağrı yapıldığında toplu halde namaza gidilmesi emredildiğinden bu adı almıştır.

63- Münafikun: İkiyüzlüler Suresi, münafıklardan bahsettiği için bu adı almıştır.

64- Tegabun: Aldanış Suresi, adını 9. ayetinde geçen teğabün kelimesinden alır.

65- Talak: Boşanma Suresi, surenin ilk ayetlerinde boşanma işlemi anlatıldığından bu adı almıştır.

66- Tahrim: Yasaklama Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tahrim kelimesinden almıştır.

67- Mülk: Yönetim Suresi, adını 1. ayetinde yer alan mülk kelimesinden almıştır.

68- Kalem: Kalem Suresi, adını 1. ayetinde yer alan kalem kelimesinden almıştır.

69- Hakka: Gerçekleşen Suresi, adını 1. ayetinde geçen hakka kelimesinden almıştır.

70- Mearic: Yükseliş Yolları Suresi, ismini 3. ayetinde yer alan Allah***8217;ın yükselme dereceleri-yollarının sahibi olduğu anlamına gelen mearic kelimesinden
almıştır.


71- Nuh: Nuh Suresi, Hz. Nuh***8217;un elçi olarak gönderilişi ve mücadelesi anlatıldığından bu adı almıştır.

72- Cin: Cin Suresi, Cinlerden bir grubun Kur***8217;an***8217;ı dinleyerek doğru yola girmeleri bulmaları anlatıldığından bu adı almıştır.

73- Müzemmil: Bürünen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müzemmil kelimesinden almıştır.

74- Müdessir: Gizlenen Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan müdessir kelimesinden almıştır.

75- Kıyamet: Diriliş Suresi, adını 1. ayetinde geçen kıyamet kelimesinden almıştır.

76- İnsan: İnsan Suresi, 1. ayetinde insanın bu durumuna gelmezden önceki haline dikkat çekildiğinden bu adı almıştır.

77- Mürselat: Gönderilenler Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan mürselat kelimesinden almıştır.

78- Nebe: Haber Suresi, sure kıyamet günü haberiyle başladığından bu adı almıştır.

79- Naziat: Söküp Çıkaranlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan naziat kelimesinden almıştır.

80- Abese: Surat Astı Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan abese kelimesinden almıştır.

81- Tekvir: Dolama Suresi, 1. ayetinde güneşin büzülmesi anlatıldığından bu adı almıştır.

82- İnfitar: Parçalanma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

83- Mutaffifin: Kandıranlar Suresi, ölçü ve tartıda hile yapanların kınanmalarından dolayı bu adı almıştır.

84- İnşikak: Yarılma Suresi, 1. ayetinde kıyamet sürecinde göğün yarılmasından bahsedildiği için bu adı almıştır.

85- Buruc: Burçlar Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan buruc kelimesinden almıştır.

86- Tarık: Vuruşlu Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan tarık kelimesinden almıştır.

87- Alâ: Yüce Suresi, Allah***8217;ın yüce adıyla başladığında bu adı almıştır.

88- Ğaşiye: Kuşatan Suresi, her şeyi örtüp kuşatacak olan kıyamet haberiyle başladığından bu adı almıştır.

89- Fecir: Tan Vakti Suresi, tan yerinin ağarmasına yemin edilerek başladığından bu adı almıştır.

90- Beled: Şehir Suresi, Mekke kentine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

91- Şems: Güneş Suresi, 1. ayeti güneşe yemin ile başladığından bu adı almıştır.

92- Leyl: Gece Suresi, 1. ayeti geceye yemin ile başladığından bu adı almıştır.

93- Duha: Kuşluk Vakti Suresi, kuşluk vaktine yemin ile başladığı için bu adı almıştır.

94- İnşirah: Ferahlık Suresi, Hz. Peygamberin göğsünün ferahlatılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulması ifade edildiğinden bu adı almıştır.

95- Tin: İncir Suresi, İncir ve zeytine yemin ile başladığından bu adı almıştır.

96- Alak: Asılıp Tutunan Suresi, 2. ayetinde insanın alâk***8217;tan yaratıldığı ifade edildiğinden bu adı almıştır.

97- Kadir: Kudret Suresi, Kadir gecesinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

98- Beyyine: Kanıt Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan beyyine kelimesinden almıştır.

99- Zilzal: Deprem Suresi, yerin sarsılması tasvir edildiğinden bu adı almıştır.

100- Adiyat: Nefes Nefese Koşmak Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan adiyat kelimesinden almıştır.

101- Karia: Şiddetli Ses Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan karia kelimesinden almıştır.

102- Tekasür: Çoğalma Yarışı Suresi, insanların mal ve evlatlarda çoğalma yarışlarının kendilerini felakete sürüklemesinden bahsedildiğinden bu
adı almıştır.


103- Asr: Zaman Suresi, zamana yemin ile başladığından bu adı almıştır.

104- Hümeze: Dedikoducu Suresi, dedikoduculuk ve arkadan çekiştirme kınandığı için bu adı almıştır.

105- Fil: Fil Suresi, Fil olayından bahsedildiğinden bu adı almıştır.

106- Kureyş: Kureyş Toplumu Suresi, Kureyş toplumunun seyahat geleneğinden bahsedildiğinden bu adı almıştır.

107- Maun: Yardımlaşma Suresi, yardımlaşmaya engel olan kişilerin vasıfları anlatıldığından bu adı almıştır.

108- Kevser: Bolca Güzellik Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan kevser kelimesinden almıştır.

109- Kafirun: İnkârcılar Suresi, kâfirlere hitap ile başladığından bu adı almıştır.

110- Nasr: Yardım Suresi, Allah***8217;ın yardımı anlatıldığından bu adı almıştır.

111- Mesed: Bükülmüş ip, ismini son ayetinde yer alan mesed kelimesinden almıştır.

112- İhlâs: Özgüleme Suresi, dini halis yapmak ve her türlü şirkten temizlemek ifade edildiğinden bu adı almıştır.

113- Felak: Açılma Suresi, ismini 1. ayetinde yer alan felak kelimesinden almıştır.

114- Nas: İnsanlar Suresi, ismini ayetlerinde yer alan nas kelimesinden almıştır.
 

Satürn

Emektar Yönetici
 • Üyelik Tarihi
  9 Şub 2015
 • Mesajlar
  41,208
 • MFC Puanı
  12,794
 • MFC Seviyesi

1.Abese : "Yüzünü ekşitti."
2.Adiyât : Nefes nefese koşanlar
3.Ahkaf : Yer adı
4.Ahzâb : Hizipler, gruplar, kabileler
5.A'la : Yüce, büyük, kutlu
6.Alak : Embriyo, ilgi, pıhtı
7.Ali İmran : İmran ailesi
8. Ankebût : Dişi örümcek
9.A'raf : Cennetle cehennem arası bölge
10.Asr : Çağ, asır, zaman
11.Bakara : İnek
12.Beled : Belde, kent, bölge
13.Beyyine : Kanıt, belge, aydınlık
14.Bürûc : Burçlar
15.Câsiye : Çöken, oturan
16.Cin : Cin, görünmeyen varlık
17.Cumua : Cuma, toplanma, topluluk
18.Duha : Kuşluk vakti
19.Dühân : Duman, sis, pus
20.En'am : Hayvanlar, davarlar
21.Enbiya : Peygamberler
22.Enfâl : Ganimetler, gelirler, vergiler
23.Fâtır : Yaratan, varlığın ilkelerini koyan
24.Fâtiha : Açılış, açan, özetleyen
25.Fecr : Şafak vakti
26.Felak : Tan yeri, yarılma, açılma
27.Fetih : Fetih, açılış
28.Fil : Fil
29.Furkan : Işıkla karanlığı, doğruyla eğriyi ayıran
30.Fussılet : "Ayrıntılı yaptı"
31.Ğaşiye : Bürüyen, örten, kuşatan
32.Hac : Ziyaret
33.Hadid : Demir
34.Hâkka : Geleceği kuşkusuz olan şey
35.Haşr : Haşir, toplama, diriltme
36.Hicr : Bir topluluğun adı
37.Hucurât : Hücreler
38.Hûd : Hûd Peygamber
39.Hümeze : Alaycılar, gıybetçiler
40.İbrahim : Hz. İbrahim
41.İhlâs : Samimiyet
42.İnfitâr : Açılma, yarılma, parçalanma
43.İnsan(Dehr) : İnsan(Zaman)
44.İnşıkak : Yarılma, ayrılma, kopma
45.İnşirah : Gönül ferahlığı, iç açılması
46. İsra : Gece yürüyüşü
47.Kaaria : Şiddetle çarpan
48.Kadir : Kadir Gecesi
49.Kaf : "Kaf" harfi
50.Kâfirun : Kafirler
51.Kalem : Kalem
52.Kamer : Ay
53.Kasas : Peygamberlerin hayat hikayeleri
54.Kehf : Mağara
55.Kevser : Kevser havuzu, yoğun güzellik ve iyilik
56.Kıyamet : Kıyamet
57.Kureyş : Kureyş Kabilesi
58.Leyl : Gece
59.Lukman : Hz.Lokman
60.Mâide : Sofra
61.Mâûn : Kamu hakkı, zekât, vergi
62.Meâric : Miraçlar, yükselme noktaları
63.Meryem : Hz. Meryem
64.Muhammed : HZ.MUHAMMED(SAS)
65.Mutaffifûn : Ölçü ve tartıda hile yapanlar
66.Mücâdile : Hakları için savaşan kadın
67.Müddessir : Örtüsüne bürünen
68.Mülk : Mülk , yönetim
69.Mümin(Ğafir) : Mümin, (Affeden)
70.Müminûn : Müminler
71.Mürselat : Görevle gönderilenler
72.Mümtehine : İmtihan eden
73.Münafıkûn : İkiyüzlüler
74.Müzzemmil : Örtüsüne bürünen, köşesine çekilen
75.Nahl : Balarısı
76.Nâs : İnsanlar
77.Nasr : Yardım
78.Naziât : Çekip koparanlar, yay çekenler
79.Nebe' : Haber
80.Necm : Yıldız
81.Neml : Karınca
82.Nisa : Kadınlar
83.Nûh : Hz. Nûh
84.Nûr : Işık
85.Ra'd : Gök gürültüsü
86.Rahman : Rahmeti bol olan
87.Rûm : Bizanslılar
88.Sâd : "Sâd"harfi
89.Saff : Saf tutmak
90.Saffât : Saf bağlayanlar
91.Sebe' : Sebâ ülkesi
92.Secde : Secde
93.Şems : Güneş
94.Şuara : Şairler
95.Şûra : Şûra, toplu denetim
96.Tâhâ : "Tı" ve "Ha" harfleri
97.Tahrim : Haramlaştırma, yasaklama
98.Talâk : Boşama, boşanma
99.Târık : Târık yıldızı, tokmak gibi vuran
100.Tebbet : "Eli kırıldı."
101.Teğabün : Aldatış ve aldanış
102.Tekâsür : Mal ve evlat çokluğunda yarış
103.Tekvir : Büküp dürme
104.Tevbe : Tövbe
105.Tin : İncir
106.Tûr : Tûr dağı
107.Vâkia : Olan, ortaya çıkan
108.Yâsin : "Ya" ve "Sin" harfleri
109.Yûnus : Hz.Yûnus
110.Yûsuf : Hz. Yûsuf
111.Zâriyât : Tozutup savuranlar
112.Zilzal : Zelzele
113.Zühruf : Süs-Püs
114.Zümer : Zümre

Alıntı.
 

Ritsa

Bayan Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Nis 2013
 • Mesajlar
  954
 • MFC Puanı
  1
 • MFC Seviyesi

“ALLÂH”:İlâhlıkla vasıflanmış olan yani ibâdete müstehak (lâyık) olandır. (13/62)

“ER-RAHMÂN”: Allâh’ın has olan isimlerindendir. Başkası bu isimle isimlendirilmez caiz değildir küfürdür. Dünyada O’nun rahmeti bütün Mü’min ve kâfir olanları kapsar. Ahirette ise sadece Mü’minlere rahmet edendir. (1/3)

“ER-RAHÎM”: Ahirette sadece Mü’minlere rahmet edendir. (33/43)

“EL-MELÎK”: O’nun mülkü tam olup ezelî ve ebedîdir; fakat kula verilen mülk fâni olacaktır. (20/114)

“EL-GUDDÛS: Ortak oğul ve yaratılmışların sıfatlarından mekân ve zamana ihtiyacı olmaktan münezzehtir. Her şeyi O yarattı.Yine bütün noksan sıfatlardan münezzehtir.(59/23)

“ES-SELÂM”: Bütün noksanlıktan kötülükten zulüm etmekten çocuk ve eş edinmek gibi şeylerden münezzehtir. (59/23)

“EL-MÜ’MİN”: Kullarına vaad ettiği şeyleri yerine getirendir.(59/23)

“EL-MUHEYMİN”:Yaratmış olduğu varlıkların ister fiilen ister sözlü ister itikâdi olarak yapmış oldukları şeylere şahit olandır. (59/23)

“EL-AZÎZ”: Devamlı gâlip olan ve mağlup olması mümkün olmayan ve yenilmeyendir. (14/4)

“EL-CABBÂR”: Mahlûkatların ihtiyaçlarını giderendir. Başka tefsire göre dilediğini yerine getirmekte engel olunamayandır.

“EL-MUTEKEBBİR”: Azîm ve yüce olandır. Mahlûkatların sıfatlarından münezzeh olup kötü kulları mahfedendir. (59/23)

“EL-HÂLIG”: Her şeyi yoktan var edendir. Bu manada Allah’tan başka yaratıcı yoktur. (35/3)

“EL-BÂRİ’ “: Herhangi bir yaratığın daha önce örneği olmadan bütün yaratılmışları yoktan var edendir.(59/24)

“EL-MUSAVVİR”: Tasvir eden; yani her şeye bir sûret biçim ve şekil verendir.(59/24)

“EL-ĞAFFAR”: Günahları affedendir. (39/5)

“EL-GAHHÂR”: Ölümle bütün mahlûkatları yenendir. (13/16)

“EL-VEHHÂB”: Nîmetleri hep karşılıksız veren itaat edenleri kendi keremiyle mükâfatlandırandır. (38/9)

“ER-REZZÂG”: Bütün mahlûkatlara rızklarını ulaştıran. Rızkı bütün mahlûkatı kapsayandır. (51/58)

“EL-FETTÂH”: Kullarının her zorluklarını müşkülatlarını açan kolaylaştırandır. (34/26)

“EL-ÂLİM”: Mahlûkatların idrak edemedikleri her şeyin künhüne (özüne) vakıf olan. Her şeyi zerresine en ince noktasına kadar bilendir. (4/26)

“EL-GÂBİD”: Hikmeti ile kullarının rızklarını azaltan daraltandır. (2/245)

 

Ritsa

Bayan Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Nis 2013
 • Mesajlar
  954
 • MFC Puanı
  1
 • MFC Seviyesi

“EL-BÂSİT”: Hikmeti ile kulların rızklarını açan genişleten rahatlatandır. (2/245)

“EL-HÂFİD”: Kötü insanları yukarıdan aşağıya indiren düşüren ve mütekebbirleri (kibirlenenleri) alçaltandır.

“ER-RÂFİA”: Evliyaların yapmış oldukları taat (ibadet) nedeniyle onları yükselten yüceltendir.

“EL-MUÎZZ”: Evliyalarına ebedi olan Cennet’te izzet ve şeref bahşedendir. (3/26)

“EL-MUZİLL”: Kâfirlerin ebediyen Cehennemde kalmalarını sağlayan onları mahfeden zelil ve hâkir kılandır.

“ES-SEMİÛ”: Açık olsun gizli olsun nefislerde geçen sesleri ( iç konuşmaları) keyfiyet kulak veya başka bir âlet olmaksızın her şeyi işitendir. Aynı anda duaları kabul edendir. (40/20)

“EL-BASÎR”: Göz keyfiyet veya bakla bir âlet olmaksızın her şeyi görendir. (42/11)

“EL-HAKEM”: Kıyamet gününde kullar arasında hükmedendir. O günde O’ndan başka hükmeden hiç kimse yoktur. Adaletle hükmedendir. (10/109)

“EL-ADL”: Zulüm etmekten münezzeh olandır.

“EL-LATÎF”: Kullarına çok lütuf eden. Kullarına hiç ummadıkları bir yerden ihsanda bulunandır. (6/ 103)

“EL-HABÎR”: Her şeyin tümünü ve ayrıntısıyla bilendir. Her şeyin hakikatini bilen olup ondan hiçbir şey gizlenemeyendir. Kim bunu inkar ederse kâfir olur. (6/ 73 )

“EL-HALÎM”: Kudreti her şeye yettiği halde çok affedendir. (22/ 59)

“EL-AZÎM”: Şanı yüce cisimlerin sıfatlarından münezzeh olandır. (42/ 4)

“EL-ĞAFÛR”: Çok mağfiret edendir. (15/ 49)

“EŞ-ŞEKÛR”: Taatları az işleyenlere karşılık çok sevap verendir. (35/ 34)

“EL-ALİYY”: Allâh-u Teâla kudretiyle mahlûkatlardan üstündür. Ancak mekân bakımından yüksek olduğunu vasfetmek imkânsızdır. Çünkü Allâh mekândan münezzehtir ve mekânı yaratan O’dur. İbni Mansur “Lisanul Arap” adlı kitabında şöyle diyor: “Bu konudaki kelimenin manası yücedir.” (42/4)

“EL-KEBÎR”: Şânı pek büyük. Allâh-u Ekber’in manası: “Allâh her şeyden şân bakımından büyüktür.” (34/23)

“EL-HAFÎZ”: Dilediği kişileri şerden kötülükten ve helâk olmaktan koruyan muhafaza edendir. (34/21)

“EL-MUGÎT”: Bütün mahlûkatın rızklarını verendir.(4/85)

“EL-HASÎB”: Bütün kullarını yaptıkları amellerle hesaba çekendir. (4/6)

“EL-CELÎL”: Celâlet ve ululukla vasıflanmış olandır.

“EL-KERÎM”: İkrâmı çok ve ihsânı bol olandır. Karşılıksız verendir. (82/6)

“ER-RAGÎB”: Her şeyi murakabesi (gözetimi) altında tutan ve murakabesinden hiçbir şey gizli olamayandır. (4/1)

“EL-MUCÎB”: Kendisine yalvaranlara ve dua edenlere istediklerin verendir. (11/61)

“EL-VASİ”: Rızkı bütün mahlûkatları kapsayandır. (24/32)

“EL-HAKÎM”: Her şeyi ezelde dilediği gibi yaratan çünkü ezelde her şeyin sonunun nasıl olacağını bilendir. (4/26)

“EL-VEDÛD”: Kendisine itaat eden kullarına lütfeden onlardan razı olan ve onların amellerini kabul edendir. (85/14)“EL-MECÎD: Şânı yüksek ve kerîm olandır. (11/73)

“EL-BAÎS”: Mahlûkatları öldükten sonra diriltip kıyamet gününde toplayandır. (22/7)

“EŞ-ŞEHÎD”: Hiçbir şey O’nun ilminden gizlenemeyendir. (22/17)

“EL-HAGG”: Varlığı kesin ve varlığında şüphe olmayandır. (24/25)

“EL-VEKÎL”: Kulların rızklarını sağlayan ve onların durumlarını bilendir. (4/81)

“EL-GAVİYY”: Kudreti tam olandır. O’nu hiçbir şey âciz kılamaz. Allâh hakkında güçtür veya kudrettir denilmez; O güç ve kudret sıfatıyla vasfedilendir. (22/40)

“EL-METÎN”: Hiç yorulmayandır. (51/58)

 

Ritsa

Bayan Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Nis 2013
 • Mesajlar
  954
 • MFC Puanı
  1
 • MFC Seviyesi

“EL-VELİYY”: Mü’min olan kullarına yardım edendir. Peygamberle ve onlara tâbi olanlar mânen kazançlıdırlar çünkü onların sonu iyi ve güzeldir. (42/28)

“EL-HAMÎD”: Hamd ve senâya müstahak olandır. (31/2)

“EL-MUHSİ”:Her şeyin sayısını bilendir.(72/28)

“EL-MUBDİ”: Her şeyi yoktan var edendir. (85/13)

“EL-MUÎD”: Yarattıklarını hayattan sonra ölüme ölümden sonra hayata döndürendir. (85/13)

“EL-MUHYΔ: Ölü parçalardan nesneyi yaratan çürümüş olan cesetleri kıyamet gününde onlara can iade etmekle diriltendir. (45/26)

“EL-MUMÎT”: Hayatta olanları öldüren sağlıklı ve güçlü olanları ölümle yok edendir. (45/26)

”EL-HAYY”: Varlığı ezelî hayatla mavsuf olandır.O’nun hayatı bizim hayatımız gibi değildir. İmam Ebu Cafer et Tahavi “Akidesi”nde şöyle buyuruyor ” Her kim Allâh’ı insanlara kullanılan sıfatlar ile vasfederse küfre düşmüş olur.” (40/65)

“EL-GAYYÛM”: Değişmeyen fâni olmayan ve her şeyi idare edendir. (2/255)

“EL-VÂCİD”: Gani hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır.

“EL-MÂCİD”: Şanı ve kadri yüksek keremi bol olandır.

“EL-VÂHİD”: Tek olan Uluhuyet (İlahlık) de ve ezeliyet (başlangıçsızlık) de ortağı olmayandır. (38/65)

“ES-SAMED”: Hiç kimseye ihtiyacı olmayandır. Musibetlerde O’na dönülendir. (122/2)

“EL-GADİR”: Âcizlikten ve yorulmaktan münezzeh olan her şeye gücü kudreti yetendir. Hiçbir şeyden âciz olmayandır. (3/165)

“EL-MUGTEDİR”: Her şeye kâdir olandır. O’na hiçbir şey mâni olamaz. (54/42)

“EL-MUGADDİR”/”EL-MU’EHHİR”: Hikmeti ile dilediğini ileri alır ve yine dilediğini geri bırakandır. İmam Buhâri ve İmam Müslim’in rivâyet ettikleri bir Hadis-i Şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: “Ey Allâh’ım! El-Mugaddim ve el Mu’ehhir sensin”

“EL-EVVEL”: İlk olan varlığının başlangıcı olmayandır. (57/3)

“EL-ÂHİR”: Varlığının sonu olmayan mahlûkatları fâni olduktan sonra ebediyen kalan ve ölmeyendir. (57/3)

“EZ-ZÂHİR”: Mekân şekil ve keyfiyet ile değil kudret kuvvet ve galebe ile her şeyden üstün olandır. Mekân şekil ve keyfiyet mahlûkatların sıfatlarıdır. (57/3)

“EL-BÂTİN”: Keyfiyetleri ve şekilleri yaratan O’nun hakkında keyfiyet ve şekil düşünülmeyendir. (57/3)

“EL-VELΔ: Her şeyin mâliki olandır. Meşieti (dilemesi isteği) her şeye tesir edendir.

 

Ritsa

Bayan Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  5 Nis 2013
 • Mesajlar
  954
 • MFC Puanı
  1
 • MFC Seviyesi

“EL-MUTEÂLİ”: Yaratılmışların sıfatlarından münezzeh olan ve yaratılmışları tam olan kudret sıfatıyla kahredendir. (13/9)

“EL-BERR”: Kullarına ikram ve ihsanı bol olan onların biri şükreder biri de küfreder. (52/28)

“ET-TEVVÂB”: Tövbeleri kabul edendir. (9/104)

“EL-MUNTEGİM”: Cezalandırmayı dilemiş olduğu zâlim kullarını şiddetli bir şekilde azaplandırandır. O adaletle hükmedendir. (3/4)

“EL-AFUVV”: Günahları affeden Günah işleyenleri kerem ve ihsanıyla bağışlayandır. (22/60)

“ER-RAÛF”: Merhameti çok olandır.(16/7)

“MÂLİKUL MULK”: Dünyada bazı kullarına verdiği mülkün tekrar O’na dönmesi. (3/26)

“ZUL CELÂLİ VEL İKRÂM”: Şânı yüceltilmeye müstehak olan O’nun varlığı inkâr edilmeyen ve Kıyamet gününde iman edenler felah nur ve ihsanıyla ikram edendir. (55/27)

“EL-MUGSİT”: Hükmünde âdil zulümden münezzeh olan yaptığından sual edilmeyendir.

“EL-CÂMİA”:Şüphesi bulunmayan Kıyamet gününde mahlûkatları toplayandır. (3/9)

“EL-ĞANİYY”: Mahlûkatları O’na muhtaç mahlûkatlarına muhtaç olmayandır. (47/38)

“EL-MUĞNΔ: İnsanların ihtiyaçlarını yaratıp onları rızklandırandır. (53/48)

“EL-MÂNİA”: Dilediği kimseden dilediği şeyi men edendir.

“ED-DÂRR”: Dilediği kişilere zarar vermeye kâdir olandır.

“EN-NAFİA”: Dilediği kişilere hayır vermeye kâdir olandır.

“EN-NÛR”: Sapıklıkta olan kişiyi karanlıktan kurtarıp hidayet nûru ile aydınlatandır. Allâh-u Teâla şöyle meâlen buyuruyor: “Allâh göklerin ve yerlerin ehlini iman nuruna hidayet edendir.”
Allâh ışık veren nur anlamında değildir. Çünkü Allâh hiçbir şeye benzemez ve nûru O yarattı.

“EL-HÂDİ”: Kullarından dilediğine hidayet vermekle minnet edendir. (10/25)

“EL-BEDÎA”:Örnek ve misalsiz olarak mahlukatları icât edendir. (2/117)

“EL-BÂGΔ: Varlığının yok olması imkânsız olup bunun hilafı alken kabul edilmeyendir. (55/27)

“EL-VÂRİS”: Mahlûklar fâni olduktan sonra bâki olandır. (15/23)

“ER-RAŞÎD”: Mahlûkatlara fayda veren şeylere delalet edendir.

“ES-SABÛR”: Günahkârları hemen cezalandırmayan bilirli bir zamana erteleyendir.

“EL-EHAD”: Mahlûkatların sıfatlarından münezzeh olan ezeliyet (başlangıçsızlık) te ortağı olmayandır. İmam Buhâri’nin rivayet ettiği Hadi-i Şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: “ Allâh vardı Ondan başka hiçbir şey yoktu.” (112/1)

“ER-RAB”: Her şeyin mâlikidir. (112/1)

“EL-GÂHİR”: Bütün mahlûkatlarına kudreti ve hükmü ile gâlip gelendir. (6/61)

“EL-MUCÎB”: Fazlıyla nîmetleriyle ve keremiyle duayı kabul edip nimetleri verendir. (11/61)

“EL-KÂFΔ: Dertlilerin derdini gideren ve üzerlerinden zararı defedendir. O’nun yardımı başkasının yardımı olmadan kâfi (yeterli) olandır. (39/36)

“ED-DÂİM”: Bâki olandır.

“ES-SÂDİK”: Dediği ve vaad ettiği her şeyde sâdık olandır. Allâh bir şeyin olacağını bildirmişse muhakkak ki olacaktır. (4/122)

“EL-MUHÎT”: Kudreti ve ilmi ile her şeyi kapsayandır. Hiçbir şey O’nun ilminden gizlenmez.(41/54)

“EL-MUBÎN” ”EZ-ZÂHİR”in manasındadır: Yani mekân şekil ve keyfiyet ile değil kudret kuvvet ve galebe ile her şeyden üstün onladır. Çünkü mekân şekil ve keyfiyet mahlûkların sıfatlarıdır. (57/3)(24/25)

“EL-GARÎB”: Yaratıklarından ilmiyle yakın olandır. İmam Ebû Hanife’nin dediği gibi itaat eden Allah’a keyfiyet olmaksızın yakındır. (34/50)

“EL-FATİR”: Her şeyi yaratan yoktan var dedndir. (35/1)

“EL-ALLEM” ”EL-ALÎM”’in manasındadır.Yani her şeyi zerresine en ince noktasına kadar bilendir. (9/78)

 
Üst Alt