Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Konu Testi

Jade

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    30 Kas 2012
  • Mesajlar
    7,557
  • MFC Puanı
    221
  • MFC Seviyesi

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı Konu Testi


1. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Servet-i Fünuncuların Batılı anlamda edebiyatı tam olarak oluşturamadığını ileri sürmüşlerdir.

B) Süslü, sanatlı, ağdalı ve ağır bir dil kullanmışlardır.

C) Aşk ve tabiat konularını işlemişlerdir.

D) Tiyatro eserlerinde toplumsal konulara ağırlık vermişlerdir.

E) Biçim, dil ve anlatım yönünden Servet-i Fünundan farklı değildir.2. Aşağıdaki eserlerden hangisi Halit Ziya'ya ait değildir?

A) Saray ve Ötesi

B) Aşka Dair

C) Mai ve Siyah

D) Aşk-ı Memnu

E) Rubab-ı Şikeste3. Onlar, Tanzimat edebiyatının ikinci dönemindeki sanatçılar gibi "sanat için sanat" anlayışıyla eser vermişlerdir. Eserlerinde tabiat güzelliklerini, melankoli ve üzüntü konularını işlemiş; toplumsal sorunlara değinmemişlerdir. Onlar, Fransız edebiyatının özelliklerini büyük ölçüde Türk edebiyatına uygulamaya çalışmış, Fransız realizmini örnek almışlardır. Dilde Arapça ve Farsça kelimelere itibar etmeye başlamışlardır. Şiirde sone, terzarima gibi Batılı nazım şekillerini ve serbest müstezatı sıkça kullanmışlardır.

Bu parçada onlar diye sözü edilen edebi topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Servet-i Fünuncular

B) Fecr-i Aticiler

C) Milli Edebiyatçılar

D) Beş Hececiler

E) Yedi Meşaleciler

4. Ömrü oldukça kısa olan bu edebi topluluk, Servet-i Fünunculardan daha yalın bir dil kullanmış, sembolizm, empresyonizm ve romantizm gibi akımların etkisinde eser vermişlerdir. Şiirlerini aruz vezniyle yazan bu edebi topluluğun önde gelen şairi Ahmet Haşim'dir. Şiire herhangi bir yenilik getirmemiş, Servet-i Fünun'un devamı olmaktan öteye gidememişlerdir. Dağıldıktan sonra yazın hayatına bağımsız olarak devam etmişlerdir.

Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanzimatçılar

B) Fecr-i Aticiler

C) Yedi Meşaleciler

D) Garipçiler

E) Milli Edebiyatçılar5. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tevfik Fikret'e ait değildir?

A) Şermin

B) Nesr-i Harp

C) Tarih-i Kadim

D) Sis

E) Haluk'un Defteri6. Servet-i Fünun'un şiirdeki en önemli temsilcisidir. İlk şiirlerinde bireysel konuları işleyen sanatçı, topluluktan ayrı yazdığı şiirlerde ise toplumsal konulara yönelmiştir. Serbest müstezadı geliştirerek serbestçe kullanmıştır. İlk dönem şiirlerinde oldukça ağır bir dil kullanmıştır. Şiiri düzyazıya yaklaştırmış, ahenge büyük önem vermiştir. Şiirlerinde şekil bakımından parnasizmin etkisi görülen şairin, çocuklar için yazdığı Şermin adında bir eseri vardır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Mehmet Rauf

C) Cenap Şehabettin

D) Ahmet Rasim

E) Halit Ziya Uşaklıgil7. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Teknik bakımdan roman ve hikâyenin başarılı örneklerini vermişlerdir.

B) Romanlarda İstanbul'un seçkin kesiminden insanların dünyasını işlemişlerdir.

C) Şiirde hece veznini savunmuş ve bu vezinle şiir yazmışlardır.

D) Romanda realizm, şiirde parnasizm ve sembolizmin etkisinde kalmışlardır.

E) Kulak için kafiye anlayışını benimsemişlerdir.8. Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen yazara ait değildir?

A) Tiryaki Sözler - Cenap Şehabettin

B) Çal Çoban Çal - Süleyman Nazif

C) Aşk-ı Memnu - Halit Ziya Uşakiıgil

D) Rübabın Cevabı - Hüseyin Cahit Yalçın

E) Eylül - Mehmet Rauf9. Sembolizmden etkilenmiş olan sanatçı, şiirlerinde bol bol istiare kullanmış ve ses uyumuna dikkat etmiştir. Ağır bir dil ve süslü anlatım en belirgin özellikleridir. Şiirlerinde aruzun birden fazla kalıbına yer vermiştir. En çok işlediği konular aşk ve doğadır. Gezi yazılarını Hac Yolunda adıyla kitaplaştırmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Tevfik Fikret

C) Ahmet Haşim

D) Halit Ziya

E) Cenap Şehabettin10. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Tevfik Fikret, şiirlerinde aruz yanında hece veznini de kullanmıştır.

B) Cenap Şehabettin, şiir yanında düzyazıda da başarılı bir sanatçıdır.

C) Eylül romanıyla Mehmet Rauf, psikolojik romanın ilk örneğini vermiştir.

D) Hüseyin Cahit Yalçın'ın kaleme aldığı Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi nedeniyle Servet-i Fünun dergisi kapatılmıştır.

E) Süleyman Nazif, Servet-i Fünun topluluğunun en başarılı romancısıdır.Cevaplar:

1-D 2-E 3-A 4-B 5-D 6-A 7-C 8-D 9-E 10-E


alıntı
 
Üst Alt