Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Vücut Yapılarına Göre Hayvanların Sınıflandırılması

imported_Snow

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    30 Mar 2015
  • Mesajlar
    70
  • MFC Puanı
    0
  • MFC Seviyesi

Vücut Yapılarına Göre Hayvanların Sınıflandırılması


Hayvanların Sınıflandırılması
Omurgalı ve omurgasız Hayvanları
Vücut Yapılarına Göre Hayvanlar Kaça Ayrılır


• Hayvanlar, vücutlarında bir omurga olup olmamasına göre omurgalı ve omurgasız olarak sınıflandırılır.
• Vücutlarında kemik ya da kıkırdaktan yapılmış bir omurga bulunan hayvanlara omurgalı
hayvanlar denir.
• Omurgasız hayvanların vücutlarında kıkırdak veya kemikten oluşan bir omurga yoktur.
• Omurgalı hayvanlar; memeliler, kuşlar, sürüngenler, kurbağalar ve balıklar olmak üzere beş gruba ayrılır.
• Yavrularını doğurarak dünyaya getiren ve onları sütleriyle besleyen hayvanlara memeli
havvanlar denir.
• Kuşların vücutları tüylerle örtülüdür ve kanatlan vardır. Kuşlar yumurta ile çoğalır.
• Sürüngenlerin vücutları sert pullarla kaplıdır. Sürüngenler, yumurta ile ürer.
• Kurbağalar hem karada hem suda yaşar. Bu özellikleriyle diğer omurgalılardan ayrılırlar.
• Balakların vücutları pullarla örtülüdür. Solungaçları yardımıyla solunum yaparlar. Suda
hareket etmelerini sağlayan yüzgeçleri vardır. Yumurta ile üreme özelliğine sahiptirler.
• Aynı sınıfta yer almadıkları hâlde görünüşleri ve hareketleri birbirine benzeyen bazı
omurgalı hayvanlar vardır.

Omurgalı ve Omurgasız Hayvanlar

Çevremizde kedi, köpek, kuş, solucan, sivrisinek, arı gibi hayvanlar vardır. Bu hayvanların hareketlerini gözlemlediğimizde solucanın istediği gibi sağa sola kıvrılarak hareket ettiğini, kedi ve köpeğin solucan gibi hareket edemediğini görürüz. Buna karşın kedi, köpek ve kuş gibi hayvanlar dik durabildikleri hâlde solucan dik duramaz. Bilim insanları hayvanları vücutlarında omurga olup olmamasına göre sınıflandırmışlardır.
Vücutlarında kemikten veya kıkırdaktan yapılı bir iskelete sahip olan hayvanlara omurgalı
hayvanlar, kemikten veya kıkırdaktan yapılı iskelete sahip olmayanlara ise omurgasız
hayvanlar denir.Omurgalı hayvanlar ise kendi aralarında Memeliler Kuşlar Sürüngenler Kurbağalar Balıklar gibi sınıflandırılır.

Memeliler: Memeli hayvanların hepsi yavrularını süt bezlerinden salgıladıkları sütle beslerler.Doğurarak çoğalırlar. Suda ve karada yaşayanları vardır. Memelilerin bazıları otla, bazıları etle, bazıları ise hem et hem de ot ile beslenirler. Karada yaşayan memelilerden başka yarasa gibi uçan memelilerle; balina, yunus gibi yüzen memeliler

Kuşlar: Kuşlar; su kenarlarında, şehirlerde ormanlarda ve bozkırlarda yaşayabilen
omurgalılardır. Hepsinin üzeri tüylerle kaplıdır. Vücutlarında dört üye vardır. Ön üyeler
uçmaya yarayan kanat, arka üyeler ise yürümeye yarayan ayak hâline gelmiştir. Kuşlar
yumurta ile ürer, yumurta ve yavrularıyla ilgilenirler.

Sürüngenler: Sürüngenler dediğimiz omurgalı canlılar grubu oldukça çeşitlilik gösterir.
Kertenkele, timsah, yılan, kaplumbağa bu gruba girer. Vücut yapıları birbirine göre biraz
değişiklik gösterir. Derilerinin üzeri pullarla örtülüdür. Kurak yerlere uyum sağlamış
hayvanlardır. Çok az suya gereksinim duyarlar. Çoğunlukla karada yaşarlar. Fakat su yılanı, su kaplumbağası sularda, timsah bataklık ve nehirlerde yaşar.
Kurbağalar Kurbağalar tatlı sularda ve tatlı su kenarlarında yaşarlar. Vücutları yüzmeye ve karada zıplayarak hareket etmeye uygun özellik taşır. Yumurta ile ürerler. Yumurtalardan çıkan yavrular balığa benzer. Bir dizi değişiklikler geçirerek kurbağaya benzer hâle gelir. Bu olaya başkalaşım denir. Erginleşmiş kurbağalar genellikle kuyruksuzdurlar.

Balıklar: Balıklar; sularda yaşayan bitkilerle, böcekler ve daha küçük balıklarla beslenirler.Yumurta ile çoğalırlar. Vücutları suda yüzmeye en uygun şekli almıştır. Derilerinin üzeri pullarla ve yapışkan, kaygan bir madde ile örtülüdür.

Omurgasız Hayvanları Tanıyalım

• Omurgasız hayvanların bir bölümü karada, bir bölümü suda yaşar.
• Çekirge, örümcek, kelebek ve sinek çevremizde gördüğümüz omurgasız hayvanlardır.
• Ahtapot, yengeç, ıstakoz, midye, denizkestanesi, denizyıldızı, sünger, denizanası suda yaşayan omurgasız hayvanlara örnektir.

Omurgalı Hayvanlar

• Vücutlarında kemik ve kıkırdaktan yapılmış iç iskeletleri bulunur.
• En gelişmiş canlı grubudur.
• Doku ve organ gelişimi en yüksek derecede bulunur.
• Vücutlarında özel görevler yapan sistemler bulunur.
• Hepsi eşeyli yollarla çoğalırlar. Böbrekleriyle boşaltım yaparlar. Omurgalılar beş ayrı grupta toplanırlar.

1. Balıklar

• Tatlı ve tuzlu sularda yaşarlar.
• Solungaç solunumu yaparlar.
• Yüzgeçleriyle hareket ederler.
• Vücutları koruyucu olan pullarla kaplıdır.
• Kalpleri bir kulakçık ve bir karıncık olarak iki odacıklıdır.
• Kalpleri, vücuttaki kirli kanı toplayıp solungaçlara gönderir. Bu nedenle kalpte sadece kirli kan bulunur.
• Soğuk kanlı canlılardır. Vücut sıcaklıkları suya bağlıdır. Kış uykusuna yatmazlar.
• Dış döllenme ve dış gelişmeyle yumurta üreterek çoğalırlar. Köpek balığı, Hamsi, Kefal,
Alabalık, Palamut bu gruba girer.

2. Kurbağalar

• Derileri ince ve nemli olan canlılardan oluşur. Su kenarlarında yaşarlar.
• Yavruyken solungaç, erginken deri ve akciğer solunumu yaparlar.
• Arka ayakları uzun olup perdelidir. Sıçramasını ve suda yüzmesini sağlar.
• Dilleri uzun ve yapışkanlıdır. Çoğunlukla böcekleri tutarak beslenirler.
• Kalpleri iki kulakçık ve bir karıncıktan oluşur. Vücuttan gelen kirli kan ile akciğerden gelen temiz kan karıncıkta karışır. Vücuda karışık kan gönderilir. Yeterli enerjiyi üretemediği için soğuk kanlıdırlar.
• Dış döllenme ve dış gelişme şeklinde yumurtayla çoğalırlar.
• Büyümeleri sırasında larvaları başkalaşım geçirir ve erginleşir.
• Kuyruklu ve kuyruksuz kurbağa olarak adlandırılan türleri bulunur.

3. Sürüngenler

• Gövdelerine oranla kol ve bacakları zayıf olduğu için karınları üzerinde sürünürler.
• Vücut çevresi pullarla kaplıdır.
• Akciğerleriyle solunum yaparlar. Kalpleri üç odalı olup iki kulakçık ve bir karıncıktan
oluşur. Karıncıkta bulunan yarım perde kirli ve temiz kanın karışmasını azda olsa engeller.
• Vücutta karışık kan dolaşır ve soğuk kanlı canlılardır.
• İç döllenme ve dış gelişme şeklinde yumurtayla çoğalır. 4 farklı alt grubu bulunur.
• Kertenkeleler : Bazı türleri uzun ve hareketli olan kuyruklarını düşmanlarından kaçmak için kopartabilirler. Kopan kuyruk zamanla rejenerasyonla onarılır.
• Yılanlar : Kol ve bacakları yoktur. Kıvrılarak hareket ederler. Zehirli olanlar dişleriyle
avlarını etkisiz hale getirirler. Hayvanları yutarak beslenirler. Büyümeleri sırısında derilerini değiştirirler.
• Kaplumbağalar : Vücut çevresinde bağa denen sert ve kalın bir kabuk korunmasını sağlar.
• Timsahlar : Ekvatoral kuşakta yaşarlar. Kış uykusuna yatmazlar. Üst çenesini hareket ettiren tek omurgalı grubudur. Kalpleri dört odacıklıdır. Vücutlarında karışık kan dolaşır. Su kenarlarında yaşarlar.

4. Kuşlar

• Vücutları tüylerle kaplıdır. Tüyler uçmayı ve vücut sıcaklığının korunmasını sağlar.
• Akciğer solunumu yaparlar. Ağız uçları gaga şeklindedir. Ağızlarında diş bulunmaz. Dişin görevini sindirim kanalındaki taşlık organı yapar.
• Kalpleri dört odacıklı olup, sağ tarafta kirli, sol tarafta ise temiz kan bulunur. Vücutta temiz kan ve kirli kan ayrı ayrı dolaşır. Sıcak kanlı canlılardır.
• Oluşturdukları yavrularına bakarlar. İç döllenme ve dış gelişme şeklinde yumurta
oluşturarak çoğalırlar. Beslenme ve yaşama şekline göre yırtıcı, tırmanıcı, ötücü, uçamayan, suda yüzebilen türleri bulunur.

5. Memeliler

Vücutları kıl ve ter bezleriyle kaplı olan canlı grubudur. En gelişmiş canlı grubu olup akciğer solunumunu yaparlar. Yeryüzünde ortam adaptasyonları (uyum yetenekleri) en yüksek olan canlılar olup hemen hemen her yerde bulunabilirler.
Kalpleri dört odacıklı olup kirli ve temiz kan karışmaz. Vücutlarında temiz kan dolaşır. Sıcak kanlı canlılardır. Kış uykusuna yatmazlar. İç döllenme ve iç gelişme şeklinde yavrularını belli bir hamilelik sürecinden sonra doğurarak çoğalırlar. Doğan yavrularını sütle besleyerek yetiştirirler. Yavruların bakım ve korunmasını sağlarlar. Beslenme ve yaşama şekline göre altı çeşidi bulunur.

• Otçul memeliler : Besinlerini bitkisel kaynaklardan alırlar. Geviş getirenlerinin mideleri 4
odalıdır ve bağırsakları uzundur. Keçi, koyun, inek gibi.

• Etçil memeliler : Besinlerini hayvansal kaynaklardan alırlar. Ağız ve ayak yapıları yırtıcı
özelliktedir. Aslan, kurt, çakal gibi.

• Etçil - otçul memeliler : Besin kaynağı olarak et ve ot kullanabilen canlılardır. Ayı, fare,kedi, köpek gibi.

• Kemirici memeliler : Bitkilerin kök, gövde ve tohumlarını kemirerek beslenirler. Tavşan,
sincap, fare gibi.

• Uçan memeliler : Kollarını gövdeye bağlayan pelerin şeklindeki deriyle uçarlar. Yarasa gibi.
• Yüzen memeliler : Kol ve bacakları yüzgeç şeklinde olup su ortamında hareket ederler.
Balina, yunus, fok gibi.
 
Üst Alt