Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

atasozleri

 1. LaiLa

  Cennetin Kapısını Cömertler Açar. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Cennetin kapısını cömertler açar. Cömert kimse, para ve malını esirgemeden veren, eli açık olan, yardım seven, muhtaç kimseleri gözeten kimsedir. İslâm dini böyle kimseleri över ve onları cömert olmaya davet eder. Eğer böyle davranırlarsa; yetime, kimsesize, yolda kalmışa, düşküne yardım...
 2. LaiLa

  Cefa Çekmeyen Sefanın Kadrini Bilmez. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez. Sürekli bolluk, rahatlık içinde yaşayan insanlar içinde bulundukları vefa ve mutluluğun kıymetini bilmezler. Bunu doğal bir şeymiş gibi görürler. Nasıl sağlıklı bir insan, hasta olmadan sağlığın kıymetini bilmezse, sefa içinde olan da darlığa ve sıkıntıya...
 3. LaiLa

  Canı Yanan Eşek Attan Yürük Olur. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Canı yanan eşek attan yürük olur. Herhangi bir durumdan ötürü canı yanıp acı çekmiş olan kimse, aynı durumla bir daha karşılaşmamak için kendisinden beklenilenin üstünde bir çaba gösterir. Öyle ki altından kalkamaz sanılan işleri bile başarır, çok iyi sonuçlara ulaşır.
 4. LaiLa

  Can Çıkmayınca Huy Çıkmaz. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Can çıkmayınca huy çıkmaz. Huy, insanın yaratılış ve ruh özelliklerinin bütünüdür. İnsanla birlikte var olmaya başlar; insan büyüdükçe, huy da onun benliğine iyice yerleşir; kişiliğinin bir parçası hâline gelir. İster eğitim, ister başka bir yolla olsun, kişinin huyunu değiştirmek mümkün...
 5. LaiLa

  Can Cümleden Azizdir. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Can cümleden aziz (dir). 1. Bir tehlike anında insan önce kendi canını kurtarmaya başlar. O anda kendi canı, diğer canlardan daha önemli olur. Kimi istisnalar hariç, bu durum hemen her insanda göze çarpar. Bu da tabiî bir vak`a olarak görülür. 2. İnsanın kendisi hemen herkesten önce gelir...
 6. LaiLa

  Can Canın Yoldaşıdır. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Can canın yoldaşıdır. İnsan yaratılışı gereği tek başına yaşayamaz. Bir arkadaşa, bir dosta mutlaka ihtiyaç duyar. Bu, gerek iş yapması, gerek sorunlarını çözmesi, gerekse konuşup dertleşmesi için zorunludur.
 7. LaiLa

  Can Boğazdan Gelir. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Can boğazdan gelir. Her canlı gibi insan da beslenmek zorundadır. Bedeni için gerekli olan gıdaları ancak bu şekilde alır. İyi beslenmeyen, yeterli gıdaları almayan bir vücut sağlıklı, dinç ve dayanıklı olamaz; bu kimselerin güçsüz kalıp hasta olmaları da kaçınılmazdır. O hâlde insan...
 8. LaiLa

  Cana Gelecek (Kaza-Zarar) Mala Gelsin. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Cana gelecek (kaza-zarar) mala gelsin. Eğer bir kaza gelecek ve zarar görecekse insan, canına değil malına gelsin. Çünkü kazaya uğrayan, zarar gören malın tekrar kazanılması veya elde edilmesi mümkündür. Ama can için durum böyle değildir. Cana gelen felâketler silinmeyecek izler bırakır. Bir...
 9. LaiLa

  Cambaz İpte, Balık Dipte Gerek. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Cambaz ipte, balık dipte gerek. Niteliği gereği hemen her varlık farklı bir yerde bulunur, barınır ve iş yapar. Niteliğine uygun olmayan yerin şartları onu zor durumda bırakabilir. Dolayısıyla her kişi elde ettiği niteliklerin gerektirdiği bilgi, beceri ve uzmanlık sahası içinde çalışmalı; o...
 10. LaiLa

  Cahile Söz Anlatmak, Deveye Hendek Atlatmaktan Zordur. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Cahile söz anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zordur. Cahil kişi, okuyup öğrenim görmemiş, bilgisiz ve deneyimsiz kimsedir. Bu bakımdan söylenen bir sözün ne maksatla söylendiğini, hangi anlama geldiğini kavramakta zorluk çeker. O ne biliyorsa, doğru onlardır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın...
 11. LaiLa

  Büyük Lokma Ye De, Büyük Söz Söyleme. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Büyük lokma ye de, büyük söz söyleme. İnsan çoklukla nefsine yenik düşer. Kendini pek çok konuda ön plâna çıkarmak, ne kadar becerikli ve akıllı olduğunu belirtmek ister. Bu durum onun böbürlenmesine, "ben olsaydım öyle değil, böyle yapardım; şunu yapsaydı kötü duruma düşmezdi; ben asla onun...
 12. LaiLa

  Büyük Başın Derdi Büyük Olur. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Büyük başın derdi büyük olur. Bir iş ne kadar büyükse çözüm bekleyen sorunları da o kadar büyük olur. Dolayısıyla bir işletmeyi idare eden, bir toplumu yöneten, kısacası büyük işlerin başında bulunan kimselerin de hem sorumlulukları, hem de dertleri büyük olur.
 13. LaiLa

  Büyük Balık, Küçük Balığı Yutar. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Büyük balık, küçük balığı yutar. Güçlü olan kendinden güçsüzü ya ezer, ya yok eder, ya da kendisine bağlı kılar. Bu durum insan için olduğu kadar, ticarî işletmeler ve devletler arasında da çoklukla söz konusudur. Kişiye düşen, yok olmamak için var gücüyle mücadele etmektir.
 14. LaiLa

  Bülbülün Çektiği Dili Belâsıdır. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Bülbülün çektiği dili belâsıdır. Bir karganın kafese konup beslendiği pek görülmemiştir. Ama bülbül için kafesler sürekli yapılır durur. Bunun tek sebebi, sesinin güzelliğidir. O oldukça güzel öter ve bunun için yakalanıp kafese konur. İnsanlar bundan ders almalıdır. Çünkü düşünüp taşınmadan...
 15. LaiLa

  Bülbülü Altın Kafese Koymuşlar, "Ah Vatanım" Demiş. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Bülbülü altın kafese koymuşlar, "ah vatanım" demiş. İnsan, özgürlüğünü ancak vatanında bulur. Bu bakımdan vatan en değerli varlığıdır insanın. Orada doğmuş, orada büyümüş, orada doymuş, orada tatmıştır mutluluğu. Bu sebeple yurdundan uzakta yaşamak, ne denli bolluk içinde olursa olsun insana...
 16. LaiLa

  Bükemediğin Eli Öp. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Bükemediğin eli öp. Kendisiyle mücadele ettiğin rakibinin kuvveti, bilgisi ve becerisi karşısında başarı gösteremeyip mağlup olduysan rakibinin üstünlüğünü kabul et; bu onurlu bir davranış olacaktır.
 17. LaiLa

  Buğdayın Yanında Acı Ot Da Sulanır. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Buğdayın yanında acı ot da sulanır. Mümkün olduğunca dikkatli olunup iyi ve yararlının yanında, kötü ve yararsızın gelişip büyümesine fırsat verilmemelidir.
 18. LaiLa

  Buğdayım Var Deme Ambara Girmeyince, Oğlum Var Deme Yoksulluğa Düşmeyince. Atasözünün Anlamı ve Açık

  Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa düşmeyince. Tarlada ya da harmanda duran, henüz hasadı yapılıp ambara girmemiş ürün bizim sayılmaz. Çünkü bir yangın, bir sel, yağmur ya da başka bir felâket onun harap olup yok olmasına yol açabilir. Anne ve babanın varlıklı...
 19. LaiLa

  Buğday Başak Verince Orak Kıymete Biner. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Buğday başak verince orak pahaya çıkar (kıymete biner). Kimi zaman ortada duran, pek önemli görünmeyen şeyler kendilerine ihtiyaç duyulunca çok değer kazanırlar. İsteklisi çok olan nesnenin fiyatı artar. Söz gelimi yazın ortasında el sürülmek istenmeyen odun ya da kömür, kışa doğru birden...
 20. LaiLa

  Bugünkü Tavuk Yarınki Kazdan İyidir. Atasözünün Anlamı ve Açıklaması

  Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir. Az da olsa bugün elimizde bulunan bir nimet, imkân ya da nesne, büyük de olsa henüz elimize geçmemiş olandan daha daha iyidir. Çünkü henüz elimize geçmemiş olan, ihtimal dahilindedir. Bir engel çıkıp onun elimize geçmesi gerçekleşmeyebilir. Oysa ötekinin...
Üst Alt