günün hadisi

 1. E

  26.11.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçük görme. (Muslim, "Birr",144)
 2. E

  14.11.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi Bir insanın bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal etmesi, günah olarak kendisine yeter. (Abu Dawud, " Zekât",45)
 3. E

  11.11.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder. (Al-Bukhari," İman", 24; Muslim, "İman", 25.)
 4. E

  05.11.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırınız! (Muslim, "İman",93)
 5. E

  04.11.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. (Al-Tirmidhi, "Birr",33)
 6. E

  31.10.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: İnsan ölünce ardından amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesnadır ki onlar sebebiyle kişiye iyilik yazılmaya devam eder. Bunlar: sadaka-i cariye; istifade edilen ilim ve kişinin ardından duacı olacak salih bir evlattır. (Muslim, "Vasiyyet", 14)
 7. E

  30.10.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. (Muslim," Zikir",39)
 8. E

  28.10.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: (Şu) iki haslet bir müminde bulunmaz. Cimrilik ve kötü ahlak. (Al-Tirmidhi, "Birr", 41)
 9. E

  17.10.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. (Muslim," Zikir",39)
 10. E

  26.09.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Kim kötü ve çirkin bir iş görürse onu eliyle düzeltsin; eğer buna gücü yetmiyorsa diliyle düzeltsin; buna da gücü yetmezse, kalben karşı koysun. Bu da imanın en zayıf derecesidir. (Muslim, "u00ceman", 78; Abu Dawud, "Salat", 248)
 11. E

  22.09.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin. (Ibn Majah," Ticaret", 28)
 12. E

  21.09.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. (Al-Tirmidhi, "Birr",33)
 13. E

  20.09.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: İnsan ölünce ardından amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesnadır ki onlar sebebiyle kişiye iyilik yazılmaya devam eder. Bunlar: sadaka-i cariye; istifade edilen ilim ve kişinin ardından duacı olacak salih bir evlattır. (Muslim, "Vasiyyet", 14)
 14. E

  17.09.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. (Muslim," Zikir",39)
 15. E

  16.09.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Allah katında en sevimsiz helal, boşanmadır (Abu Dawud, "Talak", 3)
 16. E

  15.09.2021 Günün Hadisi

  İyas İbnu Sa´lebe el-Hârisî (Radıyallahu Anh) anlatıyor: "Resulullah (Aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim Müslüman bir kimsenin hakkını, yemini ile ele geçirirse artık onun için cehennem vacib olmuştur. Allah Teala ona cenneti de mutlaka haram kılmıştır." "Ey Allah´ın Resulü ! Az bir...
 17. E

  13.09.2021 Günün Hadisi

  Abdullah İbnu Amr İbni´l-Âs (Radıyallâhu Anhümâ) anlatıyor: "Resûlullah (Aleyhissalâtü Wesselâm) buyurdular ki: "Allah, merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse, sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki, semâda bulunanlar da size rahmet etsinler. Rahim (akrabalık bağı)...
 18. E

  06.09.2021 Günün Hadisi

 19. E

  05.09.2021 Günün Hadisi

  Zeyd İbnu Talha İbnu Rükâne (Radıyallâhu Anh) anlatıyor: "Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) buyurdular ki: "Her bir dinin kendine has bir ahlâkı vardır. İslâm´ın ahlâkı hayadır." [Muvatta, Hüsnü´l-Hulk 9, (2, 905); İbnu Mâce, Zühd 17, (4181, 4182).]
 20. E

  04.09.2021 Günün Hadisi

  Günün Hadisi: Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. (Muslim," Zikir",39)
Üst