kavramlar

 1. OBERON

  Temel İstatistiki Kavramlar

  Mod; Bir ölçümler dizisinde frekansı en çok olan değerdir Örnek; 3,4,5,6,6,6,8,9 Mod=6 Medyan (Ortanca) ; Dizideki ölçüler kendi aralarında büyüklük sırasına konulduğunda bu ölçülerde yarısını altta diğer yarısını üstte bıraka değerdir. Dizideki ölçü sayısı tek ise medya sıralamada ortada yer...
 2. OBERON

  9. Sınıf Matematik - Temel Kavramlar

  A. SAYI 1. Rakam Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. 2. Sayı Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir. abc sayısı a b c rakamlarından oluşmuştur. Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam olmayabilir. B. SAYI KÜMELERİ 1. Sayma Sayıları {1 2 3 4 ... n ...} kümesinin...
 3. OBERON

  Kümelerde Temel Kavramlar,Alt Küme,Öz Alt Küme Konu Testleri

Üst