moleküler

  1. OBERON

    Hücre zarının moleküler yapısı

    Hücre zarının moleküler yapısı Hücre zarının moleküler yapısı hakkında bilgiler, kimyasal analizlerden, yaşayan hücrelerin yüzey gerilimi, elektrik ve geçirgenlik özellikleri gibi farklı fizikokimyasal özelliklerinden, antijenik özelliklerinden, polarizasyon, X-ışını difraksiyonu ve elektron...
  2. OBERON

    Moleküler Motor

    Moleküler Motor Moleküler motorlar canlı organizmalarda hareketi sağlayan biyolojik moleküler makinalardır. Genel olarak bir motor enerji kullanıp onu hareket veya mekanik işe dönüştürür. Örneğin çoğu protein-temelli moleküler motor ATP'nin hizdrolizi ile açığa çıkan serbet enerjisini kullanıp...
Üst