Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

sureler

 1. vioLeta

  7 Temmuz 2017 Günün Ayeti

  وَمَا مِنْ دَٓابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَاۜ كُلٌّ ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’ın üzerine olmasın! Allah onların halen bulunduğu yeri de emanet olarak konulacağı yeri de...
 2. vioLeta

  27 Haziran 2017 Günün Ayeti

  İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah Katında büyük dereceleri vardır. İşte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır. [Tevbe Suresi, 20]
 3. LaiLa

  NÂZİ'ÂT SÛRESİ

  31,32,33,34. Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. 35. Orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan. 36,37,38. Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin...
 4. LaiLa

  FÂTİHA SÛRESİ

  1 - FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca, “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet)1, “el-Esâs”, “el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”...
 5. LaiLa

  A'LÂ SÛRESİ

  87 - A'L SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan ve Allah Teâlâ’yı niteleyen “el-A’l┠kelimesinden almıştır. A’lâ, en yüce demektir. Bismillahirrahmânirrahîm 1. Yüce Rabbinin adını tespih et. 2. O, yaratıp şekillendiren, âhenk...
 6. LaiLa

  A'RÂF SÛRESİ

  7 - A'RÂF SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 163-170. âyetlerin Medine döneminde indiğini söyleyen âlimler de vardır. 206 âyettir. Sûre adını, 46. ve 48. âyetlerde geçen “el-A’râf” kelimesinden almıştır. “el-A’râf”, yüksek yerler, yüksek mevkiler demektir. Sûrede temel konu olarak, ilahi vahyin...
 7. LaiLa

  ABESE SÛRESİ

  80 - ABESE SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 42 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Sûrede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet halleri konu edilmektedir. Bismillahirrahmânirrahîm 1,2. Kendisine...
 8. LaiLa

  ÂDİYÂT SÛRESİ

  100 - ÂDİYÂT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. Âdiyât hızlı koşan atlar demektir Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3,4,5,6. Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun...
 9. LaiLa

  AHKÂF SÛRESİ

  33. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey, kendilerini kuşatıvermiştir. 34. Onlara şöyle denir: “Bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi, bu gün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur.” 35. “Bunun sebebi...
 10. LaiLa

  AHZÂB SÛRESİ

  33 - AHZÂB SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 73 âyettir. Sûre, adını 20 ve 22. âyetlerde geçen “el-Ahzâb” kelimesinden almıştır. Ahzâb, gruplar, demektir. Sûrede başlıca Hendek ve Benî Kureyza savaşları ile aile hayatına dair bazı hükümler konu edilmektedir. Bismillahirrahmânirrahîm...
 11. LaiLa

  ALÂK SÛRESİ

  6. Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. 7. (Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? 8. Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? 96 - ALÂK SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 19 âyettir. Sûre, adını...
 12. LaiLa

  ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ

  3 - ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 200 âyettir. Sûre, adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. İmrân, Hz.Mûsâ ile Hz.Hârûn’un babasıdır. Âl-i İmrân, İmrân ailesi demektir. Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm 2. Allah, kendisinden başka hiçbir...
 13. LaiLa

  ANKEBÛT SÛRESİ

  29 - ANKEBÛT SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 69 âyettir. Sûre, adını 41. âyette geçen “el-Ankebût” kelimesinden almıştır. Ankebût, örümcek demektir. Sûrede başlıca, Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme gibi temel inanç konuları ile, Nûh, İbrahim, Lût ve Şu’ayb gibi...
 14. LaiLa

  ASR SÛRESİ

  103 - ASR SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 3 âyettir. Asr, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. Bismillahirrahmânirrahîm 1,2. Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir. 3. Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine...
 15. LaiLa

  BAKARA SÛRESİ

  2 - BAKARA SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara” (sığır) kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir. Bismillahirrahmânirrahîm 1. Elif Lâm Mîm.1 2...
 16. LaiLa

  BELED SÛRESİ

  90 - BELED SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 20 âyettir. Sûre, adını ilk âyetteki “el-Beled” kelimesinden almıştır. Beled, şehir, belde demektir Bismillahirrahmânirrahîm 1,2,3,4. Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke’ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir...
 17. LaiLa

  BEYYİNE SÛRESİ

  98 - BEYYİNE SÛRESİ Medine döneminde inmiştir. 8 âyettir. Beyyine, apaçık delil demektir Bismillahirrahmânirrahîm 1. Kitap ehlinden inkâr edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi. 2. Bu delil, tertemiz sahifeleri...
 18. LaiLa

  BÜRÛC SÛRESİ

  14. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. 15. Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. 16. Yemin ederim şafağa, 17. Geceye ve içinde topladıklarına, 18. Dolunay halindeki aya ki, 19. Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. 20. Böyleyken...
 19. LaiLa

  CÂSİYE SÛRESİ

  45 - CÂSİYE SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 37 âyettir. Sûre, adını 28. âyette geçen “Câsiye” kelimesinden almıştır. Câsiye, diz üstü çöken demektir. Sûrede başlıca, Kur’an’ın indirilmesi, dış âlemde Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, Allah’ın kullarına bahşettiği nimetler...
 20. LaiLa

  CİN SÛRESİ

  72 - CİN SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 28 âyettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için “Cin sûresi” adını almıştır. Sûrede ayrıca tevhit, peygamberlik ve öldükten sonra dirilmek gibi meseleler konu edilmektedir Bismillahirrahmânirrahîm 1,2. (Ey Muhammed!) De ki: “Bana cinlerden...
Üst Alt