• Web sitemizin içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için Web sitemize kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Web sitemize üye olmak tamamen ücretsizdir.
  • Sohbetokey.com ile canlı okey oynamaya ne dersin? Hem sohbet et, hem mobil okey oyna!
  • Soru mu? Sorun mu? ''Bir Sorum Var?'' sistemimiz aktiftir. Paylaşın beraber çözüm üretelim.

8.Sınıf Türkçe TaramaTest 2

Üyelik Tarihi
30 Kas 2012
Konular
12,578
Mesajlar
16,017
MFC Puanı
2,330
1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Dil, sanat, edebiyat, bilim, bunların hepsi seçkinler içindir.
B) Aydının görevi halka gitmek değil, topluma yüksek bir kültür sağlamaktır.
C) Herkesin beni anlayacağını sanıyordum, ama bu
konuda yanılmışım.
D) Bu öğrencilerin sözleri sizi şaşırtmasın, çalışkanların birçoğu böyle konuşur.

2- Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden fazla ad tam laması vardır?

A) Nihayetsiz sayılır bu ateş, müthiş duruş
Uzayan bir bûsedir insanin ensesinde.
B) Çok uzak bir âlemin rüzgârını anarız
İçimizden yanarız, dışımızdan yanarız.
C) Bahçe kapısına varmadan daha
Baygın kokusu ıhlamurun
D) Tam otların sarardığı zamanlar...
Yere yüzükoyun uzanıyorum.

3- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessiz yumu-
şaması vardır ?

A) Topumuz C) Sepetimiz
B) Gücümüz D) Parkımız

4- Aşağıdaki kelimelerin hangisi, küçük sesli uyumuna uymaz ?

A) Yumurta B) Tavuk C) Kümes D) Ördek

5- Aşağıdakilerden hangisinde ses kaybına uğramış bir sözcük yoktur?

A) Küçücük bir evde mutlu bir şekilde yasıyorlardı.
B) Biraz ilerledikten sonra yol ikiye ayrılmıştır.
C) Uykuyu bu kadar seven bir insan görmedim.
D) Yağmurun yağacağını romatizmalarımdan hissetmiştim.

6- Aşağıdaki kelimelerin hangisi "-yor" ekini aldığında hem küçük hem de büyük ünlü uyumuna uymaz?

A) Çalış B) Oku C) Git D) Anla

7- Aşağıdaki dizelerin hangisinde ses düşmesine
uğramış bir sözcük yoktur?

A) Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde
Sonra seni kaybetmek hemen her yerde
B) Çok sürse ayrılık,aradan geçse çok sene
Biz sende olmasak bile,sen bizdesin gene
C) Güvenle kalkarız,her sabah zinde
Yürüyüp bu yolun,meçhul izinde
D) Geceyle bir durgunluk oldu suda
Balıklar,yosun gibi uykuda

8- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin hangisi ünsüz değişimine örnek olamaz?

A) O kaybolmuş dünyanı bir an bulur gibi bak.
B) Ağacın,havuzun anlattığını dinle.
C) Kulağım neler duydun,gözlerim neler gördün.
D) Bu aksam göğsümde ayrılık acısı sızlar durur.

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ünsüz değişimine örnek gösterilemez?

A) Zenginler acıktığında,fakirler ise bulduğunda yer.
B) Onun cevabını herkes öğrenmek istiyordu.
C) Bütün gün mutfakta annesine yardim etti.
D) Neticede her zaman iki kilo süt elde ediliyor.

10- Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz yumuşamasına örnek olabilir?

A) Herkes bu konuda devlete yardım etmeli.
B) Yükümüzü biraz olsun hafifletemez mi?
C) Bugün yine açız evlatlarım, diyordu.
D) Mektubunun gecikmesi beni üzdü.

11- Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi ünsüz uyumuna örnek olabilir?

A) Oraya bizsiz nasıl gidebilirsiniz?
B) Beni görünce renkten renge girdi.
C) Çok üzülürüm beni aramazsanız.
D) Üçgenlerde açılar konusunu anlattı.

12- ."O gün güreşte kolum kırılayazdı" cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Tezlik fiili C) Yeterlik fiili
B) Yaklaşma fiili D) Sürerlik fiili

13- Aşağıdaki birleşik isimlerden hangisi isim tamlaması ile oluşmuştur?

A) Eskişehir B) Adapazarı C) Çanakkale D) Şanlıurfa

14- Aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A) "Başvurunuz" anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.
B) Basit sözcük, yapım eki almaz.
C) Tezlik fiili, anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.
D) Türemiş sözcük, yapım eki alan sözcüklerdir.

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olmak" kelimesi yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır?

A) İyi davranırsanız ben de memnun olurum.
B) Bugünlerde üzümler olmuştur.
C) Ayrıldığı için hepimiz kahrolduk.
D) Eskiden suç isleyenler affolundu.

16- Aşağıdakilerin hangisinde hem basit hem birleşik fiil kullanılmıştır?

A) Pek çok insan savaşlarda ölüyor ya da sakat kalıyor.
B) Olaylar karsısında evler yıkılıyor, insanlar kaçıyordu.
C) Annemin elinden yemek yemeyi çok severim.
D) Öğrenciler, öğretmenlerini bekliyorlardı.

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem
birleşik fiildir?

A) Bu gece komşular bize gelecek.
B) Ellerini kuşağının arasına sokmuştu.
C) Adam çitin arkasında kayboldu.
D) Onlarla epeydir tartışıyoruz.

18- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapım eki alan isimler, türemiştir.
B) Birleşik isimler oluşurken sözcüklerde anlam değişmesi olabilir.
C) Yapım ekleri kelimenin anlamını değiştirmez.
D) Hâl ekleri isimlere getirilir.

19- Yeterlik fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik bildirir?

A) Onları belki bizim takım yenebilir.
B) Toplantıya belki gelmeyebilirim.
C) Avukatınız olmadan konuşmayabilirsiniz.
D) Söylediklerinden bir kelime bile anlayamadım.

20- Aşağıdakilerin hangisinin yüklemi kurallı birleşik
fiildir?

A) Anlaşılan bütün mahallenin diline düşmüşüz.
B) Kendisine söylenenlere tahammül ederdi.
C) Tam, kavga başlayacakken kaçıverdi.
D) Zamanı gelince herkes tarlasını sürerdi.

21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir kipi kullanıl
mamıştır ?

A) Hemen buraya gel. C) Sizi bırakmaz.
B) Bir an önce git. D) Evde beni bekle.

22- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi basit fiildir ?

A) Yaptıklarını gözlemliyordu.
B) Hastanın durumu gittikçe düzeliyor.
C) Onu neden konuşturuyorsun hâlâ?
D) O, bu şampiyonada güreşecekmiş.

23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik
zamanlıdır?

A) Bu problemi sen halledebilirsin.
B) Ne emredersiniz efendim?
C) Her sabah erkenden gidiyormuş.
D) Ahmet öfkesinden deliye döndü.

24- "Gençler bir hiç yüzünden tartışıyorlardı." cümlesinin yükleminin zamanı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Şimdiki zamanın hikâyesi
B) Görülen geçmiş zamanın rivâyeti
C) Şimdiki zamanın şartı
D) Öğrenilen geçmiş zamanın şartı

25- Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?

A) İyilikler, dostlukların başlangıcıdır.
B) Ebedî bir dostluktur her iyilik.
C) Kötü insanlar, toplumun yüz karasıdır.
D) Borç yiyen kesesinden yer.

26- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiil değildir ?

A) Bahçedeki çiçekleri bir bir kopardı.
B) Fidanları dikmeden önce çukur kazardı.
C) Anılarını günü gününe yazardı.
D) Evimizdeki çatıdan hep su sızardı.

27- “Takvimdeki eskimiş yaprakları kopardım dün gece ben." cümlesindeki fiilin kipiyle çekimlenmiş bir fiil aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Onun geldiğini yeni anlamış.
B) O, çocukları götürmek için geldi.
C) Çok okuyan insan, çok şey bilir.
D) Herkesin kendisini yetiştirmesi şarttır.

28- Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi, farklı bir zarf grubuna girer?

A) Misafirlerini gülerek karşıladık.
B) Kendisiyle tatlı tatlı konuşurduk.
C) Biraz bekleyin, arkadaşımız gelecek.
D) Bir hayli üzgün görünüyordu arkadaşım.

29- Hangi cümlede sıfat tamlaması, zarf tümleci görevinde kullanılmıştır?

A) Geçen yıl susuzluk çekmemiştik.
B) Evimiz, küçük bir ırmağın kenarındaydı.
C) Misafirler diğer odaya geçtiler.
D) Tek eğlencemiz siyah beyaz bir televizyondu.

30-“Urfa’nın etrafı dumanlı dağlar,
Senin zalim derdin cihanı parçalar.”

Yukarıdaki mısralarda geçen altı çizili kelimelerin türü hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) İsim, zamir, isim B) Sıfat, zamir, fiil C) İsim, zamir, fiil D) Sıfat, isim, isim

1-a 2-c 3-b 4-b 5-d 6-c 7-b 8-d 9-d 10-d 11-b 12-b 13-b 14-c 15-b 16-b 17-c18-c 19-d 20-c 21-c 22-d 23-c 24-a 25-d 26-a 27-b 28-c 29-a 30-b
 
Üst