Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Bursa Tarihi

ANKA

Amma velâkin, her şey nasip.
Moderatör
Konum
İstanbul
 • Üyelik Tarihi
  22 May 2019
 • Mesajlar
  8,087
 • MFC Puanı
  23,744
 • MFC Seviyesi

Bilimin ışığında, arkeolojik kaynaklar Bursa İli ve çevresini 8500 yıl ile tarihlendirmektedir. Orta Avrupa ve Balkan kültürünü oluşturan ilk tarım toplulukların yerleşik düzene geçmelerinde bu bölgenin etkili olduğu konusunda bilgi vermektedir. Bursa da kuzeybatı Anadolu’nun tarih öncesi geçmişine ışık tutan çok sayıda höyük bulunmaktadır. Prehistorik dönemde insanların yaşadıkları köyler olan bu höyüklerden yaklaşık 30 adedi tespit edilmiş durumdadır. Orhangazi-Ilıpınar Höyükte Neolitik Çağa, Yenişehir-Menteşe Höyükte Kalkolitik Çağa, Nilüfer-Akçalar Aktopraklık Höyükte Geç Neolitik-Erken Kalkolitik Çağa, İnegöl Höyükte ise Erken Tunç Çağına ait kalıntı ve buluntulara rastlanılmıştır.

M.Ö.1200 yıllarında Anadolu’da hüküm süren Hitit Devletinin yıkılması ile meydana gelen otorite boşluğu nedeniyle Bursa bölgesi, Balkanlardan Anadolu’ya giren Bityn ve Tynin gibi toplulukların istilasına uğramış, bu akraba topluluklar daha sonraları birleşerek bölgede Bithynia krallığını kurmuşlardır. Bithiynialılar; o yıllarda İran üzerinden Anadoluya gelip Lydia Devletini yıkan ve M.Ö. 513/512 yıllarında Bithynia bölgesini ele geçirip Byzantıon’u (eski İstanbul) kuşatan Perslerin hakimiyeti altında kalmıştır. Güney sınırı bugünkü Mustafakemalpaşa İlçesi yakınlarından başlayan kuzeyde ise Marmara ve Karadeniz kıyılarına kadar uzayan bölgeye antik çağda Bithynia adı verilmiştir. Bölgenin daha güneyi ise Mysia antik bölgesi içerisinde kalmaktadır. Antik çağın iki önemli bölgesinde toprakları bulunan Bursa ve çevresi sadece kuzeyden değil güneyden de istilalara uğramış, bu istilalar sonucunda yörede çok sayıda koloni kentleri kurulmuştur. M.Ö. 5-3.yüzyıllar arasında daha ziyade İon şehirleri tarafından kurulan bu kentler bölgede mevcut bir çok antik kentin ve günümüz modern şehirlerinin temelini oluşturmuştur. Bu antik kentlerin en önemlileri; Nikaiae-İznik, Kios-Gemlik, Otroia -Yenişehirde, Apameia-Mudanya, Kremastis-Karacabey, Adriani- Orhaneli, Miletepolis-M.K.Paşa ve Apollonia-Gölyazı’dır.

M.Ö. 545-333 yılları arasında Pers hakimiyeti altına giren bölge, M.Ö. 333 den sonra Persleri yenerek Anadolu’yu ele geçiren III.Alexander (B.İskender) hakimiyeti ile tanışmış ve onun kısa süren yaşamı sonrası oluşan Hellenistik dönem krallıkları arasında I.Nikomedes (M.Ö.279-250) zamanında Bithynia Krallığına bağlanmıştır. Bugünkü Bursa şehrinin temelini oluşturan antik Prusıa kenti ise Bithynia krallarından I.Prusias (M.Ö.228-185) tarafından kurulmuş, adını bu kraldan almıştır. Tarihte Prusia Ad Olympum olarak anılan şehir Olympum takısı ile Olympos (Uludağ) eteğinde kurulmuş Prusias’ın kentini ifade etmektedir. Bu şekilde Kral Prusias’ın adını taşıyan diğer kentler olan Prusias Ad Mare (Gemlik) Prusias Ad Hypum (Düzce) kentlerinden ayırt edilmiştir. Bithynia Krallığı IV.Nikomedes (M.Ö.74)’in vasiyeti ile Roma Devletine bağlanmış, bu tarihten sonra Roma’nın Asya’daki eyaletlerinden biri olmuştur.M.S II. yüzyıldan itibaren Bursa çevresi Hıristiyanlar için çok önemli bir bölge olmuş, bugünkü Uludağ’ın değişik bölgelerinde M.S. 5.yy.dan itibaren sayıları 50’yi geçen kilise ve manastır kurulmuştur. Tarihte Olympos, Oros Ton Kalegeron adı verilen, içinde barındırdığı kilise ve manastırlardan dolayı Keşişdağı, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde Ruhban Dağı ve son olarak 1925 yılında Uludağ adını almıştır. Hıristiyanlar için önemli bir inanç merkezi olan İznik de 325 yılında I. Konsül, 787’de VII. Konsül toplanmıştır.Türkler Bursa bölgesine ilk olarak 1080 yılında gelmiştir.1087-1097 yılları arasında Selçuklular tarafından ele geçirilen İznik bu yıllar arasında Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olmuştur.1299 yılında Söğüt’te kurulan Osmanlı Beyliği toprakları arasına İnegöl, Bilecik, Yenişehir ve İznik civarını katar. Osmanlıların bölgedeki etkisi 1302 yılından itibaren görülmeye başlanmıştır.1308 yılında yüksek surlarla çevrili Bursa’yı kuşatan Osmangazi’nin kuşatması fethe kadar devam etmiştir.1324 yılında kuşatma sırasında yaşamını yitiren Osmangazi’nin yerine kuşatmaya Orhangazi devam eder.Bursa, yıllarca süren kuşatma sonrasında yardım alamayınca 06 Nisan 1326 yılında, Orhangazi’ye teslim oldu. Orhan Gazi Bursa’yı Başkent yaparak babası Osmangazi’nin mezarını Hisar semtinde Saint Elia Manastırının bulunduğu yerde yapılan gümüş kümbetli türbeye defneder.Bu dönemde Osmanlılar surla çevrili Hisar içine yerleşirler. Osmanlı Devletinin ilk parası Osman Gazi döneminde basılmıştır. Bursa yedi yüzyıl sürecek dünyaya yön veren cihan İmparatorluğunun ilk başkenti olmuştur.1327 yılında Orhangazi tarafından Hisar içinde “Bey Sarayı” adı verilen sarayı; Hisar dışında Orhan Camii, İmaret ve hamam yaptırılmıştır.Orhan Gazi’nin 1362 yılında vefatı üzerine I. Murad Hüdavendigar başa geçmiş ve Bursa’da bir çok imar faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde Çekirge’de kendi adı ile anılan cami, medrese, imaret, hamam ile Hisar içindeki Şahadet Camii yapılmıştır. I. Murad şehzadeliği döneminde 1361 yılında Edirne’yi fethettikten sonra devam eden savaşlar dolayısıyla çoğunlukla Edirne’de kaldı fakat başkent Bursa’dan taşınmadı.1389 yılında Kosova’da Haçlı Seferlerine karşı kazanılan büyük zaferden sonra savaş alanını gezerken Sırp asker tarafından hançerlenerek şehit edildi. İç organları şehit edildiği yerde Kosova da inşa edilen bir türbeye gömülmüş, naaşı Çekirge Semtinde bulunan türbesine defnedilmiştir. I.Murad’ın yerine Osmanlı tahtına Yıldırım Bayezıd (1389-1402) geçmiştir. Yıldırım döneminde Ulu Cami, Yıldırım Semtinde Cami, Medrese, Han, Hamam, Darüşşifa ve bir de Zaviye inşa edilmiştir.Yıldırım Bayezıd 1402 yılında Ankara Savaşı’nda yenilince, Timur Batı Anadolu’yu almış, Timur’un orduları Bursa’ya gelerek şehri tahrip etmişlerdir. Timur’un çekilmesinden sonra Bayezıd’ın oğulları arasında çıkan taht kavgaları sırasında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından şehir kuşatılmış ancak ele geçirilememiştir.1403 yılında Yıldırım Bayezıd’ın ölümüyle, kardeşler arasında 10 yıl süren taht kavgaları sonucunda Çelebi Sultan Mehmed (1402-1421) 1413 yılında Osmanlı Devleti’nin başına geçmiştir. Çelebi Mehmed Fetret Döneminin olumsuz etkilerini silmiş, Devleti yeniden inşa ederek, babası Yıldırım Bayezıd döneminde kurulan deniz kuvvetlerini güçlendirerek 1416 yılında ilk defa Venediklilerle savaşmıştır. Diplomatik ilişkiler geliştirilerek Avrupa’ya ilk Osmanlı elçileri gönderildi. Bursa’yı imara başlamış ve Hacı İvaz Paşa’ya “Yeşil Külliye”yi inşa ettirmiştir.II. Murad (1421-1451) tahta geçince Bursa’nın imar çalışmalarına devam etmiş ve Muradiye Külliyesini yaptırmıştır. II. Murad devrinde Padişahlar Edirne de oturmaya başlamışlardır. 1448 yılında II. Kosova Savaşında, dedesi Murad Hüdavendigar’ın şehit olduğu topraklarda tam bir zafer kazanarak devletin sınırlarını genişletmiştir.1453’te İstanbul’un fethi ile saltanat merkezi İstanbul’a taşınmıştır. Siyasi ve kültürel önemini kaybeden Bursa medreseleri, tekkeleri, alimleri, bilim ve İslam aleminin, çarşıları ile ticaretin, şair ve sanatçıları ile sanatın merkezi olmuştur. Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa başkent Edirne ve İstanbul’a taşındıktan sonra da “manevi başkent“ olarak etkisini sürdürmüştür. 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet’in vefatı ile küçük oğlu Cem Sultan (1459-1495) ve II. Bayezid arasında başlayan taht kavgasında Cem Sultan Bursa da Padişahlığını ilan ederek hutbe okutmuş, para bastırmış ve fetva verdirmiştir. Cem Sultan’ın 18 gün süren saltanatı II. Bayezid tarafından dağıtılmıştır. Cem Sultan ailesi ile Halep üzerinden Hicaz’a hac döneminde hacca gitmiştir.1482’de Rodoslu Şövalyelerin daveti ile Rodos Şövalyeleri ile anlaşan Cem Sultan 1495 yılında Roma da vefat etmiş, naaşı Bursa da Muradiye Türbelerinde bulunan kardeşi Şehzade Mustafa’nın yanına gömülmüştür. Bursa da Osmanlıyı kuran ve İmparatorluğa hazırlayan altı padişahın türbesi bulunmaktadır. Başkentin İstanbul’a taşınması ile Bursa dede toprağı olarak şehzadelerin ve annelerinin ebedi istirahaatgahı olmuştur.Kurtuluş savaşı yıllarında 8 Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından işgal edilen Bursa iki yıl Yunanlıların işgalinde kalmıştır. Bursa’nın işgali tüm ülkede büyük üzüntü yaratmış, TBMM’de kürsünün üzerine Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşuna kadar kalmak üzere siyah bir örtü örtülmüştür. Mehmet Akif ERSOY Bursa’nın işgal altında olmasından duyduğu üzüntü ile “Bülbül” şiirini yazmıştır. 11Eylül 1922 tarihinde büyük mücadeleler sonucunda işgalden kurtarılan Bursa bağımsızlık yolunda atılmış en önemli adım olan Mudanya Mütarekesine ev sahipliği yapmıştır. Büyük Taarruz’da kazanılan zafer sonucunda İtilaf Devletleri ateşkes çağrısında bulunarak Mudanya Mütarekesi yada Mudanya Bırakışması 11 Ekim 1922 tarihinde Mudanya da imzalanmıştır. Mudanya Mütarekesi zaferle sonuçlanan Kurtuluş savaşının bağımsızlık yolunda atılan önemli adımlarından olmuştur. Cumhuriyet döneminde kendini yeniden yapılandırmış, mübadeleler ile büyük bir nüfus hareketliliği yaşamıştır. Osmanlı döneminde tarım ve ticaret merkezi olma özelliğini Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan sanayi kuruluşları ile geliştirmiş, 1935 yılında Bursa Merinos Fabrikası Atatürk tarafından açılmıştır. Atatürk 17 Ekim 1922 ilk kez Bursa’ya gelmiş, Cumhuriyet ile birlikte yapılan yeniliklerin toplumdaki etkilerini araştırmak ve ekonomik alanda yeni atılımlar gerçekleştirmek amacıyla Bursa’yı 18 defa ziyaret etmiştir.Günümüzde doğal güzellikleri ile yetinmeyip sanayi ve teknolojisini dünyanın ileri ülkeleri ile eşit düzeye yükselten sanayi ve ticaret merkezi, üç milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye’nin 4. Büyük kenti Bursa… Dünyaca ünlü ipeği, havlusu, tekstili, İznik Çinisi, Roma –Bizans ve Osmanlı döneminin eşsiz eserleri, kültür turizm potansiyeli ile Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biridir Bursa… Osmanlı’nın ilk başkenti, İlk parası, ilk standardı (Kanunname-i İhtisab-ı Bursa 1502), ilk ipek fabrikası ile sanayi, kültür ve tarih alanlarında ilklerin şehridir Bursa… tarihte yaşları 300-1250 arasında değişen anıt ağaçları, şifalı suları kaplıcaları ile “Yeşil Bursa” olarak ün salan Bursa günümüzde olduğu gibi geçmişte de birçok gezgin ve tarihçinin ilgisini çekmiştir. Hz Süleyman’ın. “İşte Cennet Burası” dediği Bursa… Gezginlerin övgü ile anlattığı Evliya Çelebi’nin beş kez ziyaret ettiği ve kendi ifadesiyle “Velhasıl Bursa sudan ibarettir” Emir Sultan’ı, Erguvanı; Süleyman Çelebi, Mevlidi; Çelebi Mehmed’in Yeşil Türbesi, Cezayirli Emri Abdülkadir’i kucaklayan ve Kendisi’nin özlemle andığı “Ruhaniyetli Şehir”dir Bursa… Mahallelerine, semtlerine sultanlarının adı veren ”Sultanlar Şehridir Bursa”. Kurtuluş Savaşımızın Galip Hocası, III.Cumhurbaşkanımız Celal Bayar Gemlik Umurbey’de metfundur. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zaman tünelinde insanların gelip geçtiği, iz bırakanların yaşadığı, zamanın değişimini anlattığı Bursa’da Zaman“ Başındayım bir mucizenin

Su sesi ve kanat şıkırtısından

Billur bir avize Bursa’da zaman ”
 

ANKA

Amma velâkin, her şey nasip.
Moderatör
Konum
İstanbul
 • Üyelik Tarihi
  22 May 2019
 • Mesajlar
  8,087
 • MFC Puanı
  23,744
 • MFC Seviyesi

Bursa, Marmara Denizi’nin en gözde illerinden biridir. 17 farklı ilçesi bulunan Bursa’nın Osmangazi ilçesi, metropol ilçesi olarak dikkat çekmektedir. Büyük bir yüzölçümüne sahip olmasa da şehirleşme açısından Türkiye’nin önde gelen illerinden olan Bursa, özellikle yaz aylarında Mudanya ilçesine yapılan ziyaretler ile bilinmektedir denebilir.

İl sınırları içerisinde dolaşmak isteyen misafirler, tek vasıta ile birlikte şehrin bir ucundan diğer bir ucuna gidebilmektedirler. Otobüs ve minibüs hatları aktif olarak çalışan Bursa’da aynı zamanda teleferik ve metro gibi ulaşım seçenekleri de bulunmaktadır. Türkiye’nin en kalabalık 4. şehri olan Bursa, yılın her döneminde ziyaret edilebilecek bir şehirdir. Bursa’da bulunan ilçeler Osmangazi, Nilüfer, Büyükorhan, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli Orhangazi ve Yenişehir’dir.

Osmangazi
Bursa’nın en kalabalık ve metropol ilçesi olarak dikkat çeken Osmangazi, Bursa’nın merkezidir. Tüm ilçeler ile bir komşuluğu bulunan Osmangazi’ye tüm ilçelerden otobüs, minibüs ve özel taksi gibi ulaşım seçenekleri ile gidilebilmektedir.

Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Bey’den adını alan Osmangazi’nin en bilinen yönlerinden biri olarak Uludağ gözler önündedir. Uludağ’ın eteklerinde yer alan bir ilçe olarak dikkat çeken Osmangazi’de pek çok farklı tarihi yapı bulunmaktadır. Bu tarihi yerler Bursa Kalesi, Orhangazi ve Osmangazi Türbeleri, Bursa Ulu Camii, Koza Han ve Atatürk Müzesi olarak dikkat çeker.

Şehirleşmenin bir hayli yüksek bir seviyede olduğu Osmangazi’de yeşil alanlar bulabilmek de mümkündür. Bölgede yer alan yeşil alanlar ve parklar Reşat Oyal Kültür Parkı, Soğanlı Hayvanat Bahçesi, Botanik Park, Soğukkuyu Parkı ve Hamitler Parkı gibi seçeneklerdir.

Nilüfer
Bursa’nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Nilüfer, metropol ilçelerden biri olarak dikkat çekmektedir. Kuzeyinde Mudanya, doğusunda Osmangazi, güneyinde Orhaneli ve batısında da Uluabat Gölü ile Karacabey ilçelerinin yer aldığı Nilüfer, il merkezine yalnızca 10 kilometre mesafede bulunmaktadır.

Bursa’nın en ilgi çekici yerlerinden biri olan Nilüfer’de bulunan Gölyazı, Uluabat Gölü’nün üzerindedir. Karaya yalnızca bir köprü ile bağlanan bu yerleşim yeri, Nilüfer’in en sevilen noktalarından biridir. Adını Orhangazi’nin eşi Nilüfer Hatun’dan alan Nilüfer ilçesi, Bursa’nın ilgi çekici noktalarından biridir.

Nilüfer bölgesi içerisinde birbirinden değerli doğal güzellik seçeneklerinin bulunduğu bilinmektedir. Gölyazı’nın dışında Nilüfer’de Ayvaini Mağarası, Dağyenice Göleti ve Misi Köyü dikkat çekici noktalar arasındadır.

Büyükorhan
Büyükorhan ilçesi, 1987 yılında ilçe olmuştur ve Bursa’nın il merkezine de uzak bir konumda yer almaktadır. Bursa il merkezine 81 kilometre mesafede bulunan Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Mustafakemalpaşa ilçelerine komşudur.

Büyükorhan ilçesinin en ilgi çekici özelliklerinden biri olarak doğal güzellikleri görülebilir. Büyükorhan’da yer alan Düğüncüler Köyü, zorlu doğa sporlarına meraklı kişiler için ideal noktalardan biridir. Bu köyde yer alan kaplıcalar da sağlık turizmi açısından Bursa’nın önemli noktalarındandır. Büyükorhan’da Düğüncüler Köyü dışında Kaya Deresi ve Görecik Yaylası gibi doğa yürüyüşleri ve temiz hava için ideal noktalar yer almaktadır.

Yıldırım
Bursa’nın en büyük ikinci ilçesi olan Yıldırım, ismini Osmanlı padişahlarından olan Yıldırım Beyazıt’tan almaktadır. İl merkezine yalnızca 10 kilometre olan Yıldırım Osmangazi, Kestel ve Gürsu ilçeleri ile komşudur.

Yıldırım ilçesi, Uludağ’ın eteklerine kurulan bir ilçedir. Turizm açısından ilgi çekici bir nokta olan Yıldırım, tarihi yapıları ile dikkat çeken ilçelerden biridir. Adını Yıldırım Beyazıt’tan alan bu ilçede yer alan Yıldırım Camii, Yeşil Hamam, Yeşil Türbe, Türk İslam Eserleri Müzesi ve Cumalıkızık Köyü dikkat çekici yerlerdir.

Cumalıkızık Köyü, diğer yapı ve yerlerden ayrıca UNESCO Dünya Mirasları Listesi’nde kendisine yer bulmuştur. Yıldırım gezinizde bu köye giderek doğal ürünleri satın alabilir, köy kahvaltısının tadına bakabilir ve köyde yer alan yüzlerce yıllık sokaklarda gezintiye çıkabilirsiniz.

Gemlik
Bursa’nın turistik ilçelerinden biri olan Gemlik, Marmara Denizi ile komşu ilçelerden biridir. İl merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre mesafede yer alan Gemlik, yılın yaz aylarında sıklıkla tercih edilmektedir. İlçenin komşuları ise Orhangazi, Kestel, Osmangazi, Mudanya ve Gürsu ilçeleridir.

Yaz turizmi açısından Bursa’nın ilgi çekici yerlerinden biri olan Gemlik’te Büyükkumla, Küçükkumla, Karacaali, Kurşunlu ve Yeniköy gibi denize girmek için son derece ideal yerler bulunmaktadır. Ayrıca bölgenin ekonomik açıdan en önemli kalkınma seçeneklerinden biri de zeytinlerdir.

Dünyaca ünlü Gemlik Zeytinleri, ilçe içerisindeki ağaçlarda yetişmektedir.

Gürsu
Bursa il merkezine yalnızca 12 kilometre mesafede bulunan Gürsu ilçesinin komşuları Gemlik, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçeleridir.

Susığırlık ismi ile de bilinen Gürsu, bu ismini 1991 yılında bırakmış ve yeni ismine kavuşmuştur. Doğa sporları açısından ilgi çekici yerlerden biri olan Gürsu’da Katırlı Dağları’nda yamaç paraşütü yapabilmek mümkündür. Ayrıca bölgede yer alan tarihi Osmanlı evleri, hamamlar ve tarihi çınar ağaçları görülmeye değer yerler olarak dikkat çekmektedir.

Harmancık
Uludağ’ın güney bölümlerinde yer alan Harmancık, Bursa’nın küçük ilçelerinden biridir. Komşuları Orhaneli, Kütahya ve Keles olan bu ilçenin il merkezine olan uzaklığı yaklaşık olarak 100 kilometredir.

Küçük bir ilçe olarak dikkat çeken Harmancık, genellikle ekonomisini tarım ile güçlendiren bir yerdir. Her yıl Ağustos ayında ilçe içerisinde gerçekleşen panayırlar ise son derece keyifli anlar yaşanmasına sebep olmaktadır.

İnegöl
Bursa’nın en kalabalık ilçelerinden biri olma özelliğini gösteren İnegöl, Bursa il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre mesafededir. Büyük bir yüzölçümüne sahip olan İnegöl’ün en önemli yerlerinden biri olarak Oylat Kaplıcaları gösterilmektedir.

Türkiye’nin en sevilen köftelerinden biri olan İnegöl Köfte bu ilçenin köftesidir. Oylat Kaplıcaları bölgesinde pek çok farklı konaklama seçeneği yer alırken kaplıcalara girerek şifalı olduğuna inanılan su ile keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Türkiye’nin en gelişmiş sanayi bölgelerinden biri olan İnegöl, Bursa’nın ekonomisine de önemli ölçüde destek vermektedir.

İznik

Bursa il merkezine 75 kilometre mesafede bulunan İznik, Bursa’nın en ilgi çekici yerlerinden biridir. Ayrıca ilçe, Bursa’nın kuzeydoğu ucunda yer almaktadır.

İznik dendiğinde akla gelen ilk doğal güzellik İznik Gölü olmaktadır. İlçenin turizm açısından en önemli değeri olan İznik Gölü, ilçenin batı kesiminde yer almaktadır ve adeta İznik ilçesinin merkezi göl kenarında yer almaktadır. Ayrıca son derece değerli olan İznik Çinilerinin yapıldığı 50’ye yakın atölye halen İznik’te işler vaziyette bulunmaktadır.

İznik ilçesinde yer alan tarihi yapılar da ziyaretçiler tarafından sıklıkla görülmektedir. Ayasofya Müzesi, Roma Tiyatrosu, İznik Müzesi, Aziz Tryphonos Kilisesi ve Sarı Saltuk Türbesi, görülmeye değer yerlerdir.

İsmini ilçeden almış ve tüm güzelliği ile ziyaretçilerini büyüleyen İznik Gölü’nü gezip keşfedeceğiniz ve muhteşem doğasıyla baş başa kalacağınız tatili planlamak için İznik Otelleri sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Karacabey
Şehrin batı kısımlarında yer alan ve Bursa’nın en büyük beşinci ilçesi olan Karacabey, il merkezine yaklaşık olarak 70 kilometre mesafede yer almaktadır. Karacabey ilçesinin komşuları arasında Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Mudanya bulunmaktadır.

Karacabey ilçesinin en ilgi çekici doğal güzelliklerinden biri olan Longoz Ormanları, nadir bir orman türü olarak Karacabey’in kuzeyinde yer almaktadır. Ayrıca ilçe içerisinde yer alan Uluabat Gölü ve Kuş Cenneti, görülmeye değer yerlerdir.

İlçede gezilecek diğer yerler olarak ise Atatürk Kültür Parkı, Gençlik Parkı ve Çamlık Mesire Yeri ön plana çıkmaktadır. Türkiye Jokey Kulübü için Safkan İngiliz atları ve safkan Arap atları da Karacabey ilçesinde bulunan haralarda yetişmektedir.

Keles
Bursa’nın küçük ilçelerinden biri olan Keles, il merkezine yaklaşık olarak 60 kilometre mesafede bulunmaktadır. Batısında Orhaneli, doğusunda ise İnegöl’ün yer aldığı Keles’in güneydoğusunda ise Kütahya ili yer almaktadır.

Küçük bir ilçe olarak dikkat çeken Keles’te Keles Camii, Kocayayla, Ana Sultan Türbesi, Gelemiç Gavurini Mağarası ve Baraklı Köyü görmek isteyebileceğiniz yerler arasındadır.

Kestel
Bursa’nın merkeze yakın küçük ilçelerinden biri olan Kestel, il merkezine 10 kilometre mesafede yer almaktadır. 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşan Kestel, görmek isteyebileceğiniz yerlerdendir.

Bursa’nın ekonomik kalkınması için önemli ilçelerden biri olan Kestel’de Bursa Çimento Fabrikası bulunmaktadır. İlçede yer alan gezilecek yerler ise Kestel Kalesi, Vani Mehmet Efendi Camii, Saitabat Şelalesi ve Baba Sultan Camii ve Türbesi olarak dikkat çekmektedir.

Mudanya
Bursa’nın yaz turizmi açısından belki de en önemli ilçesi olan Mudanya, il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre uzaklıktadır. Karacabey, Gemlik, Nilüfer ve Osmangazi ile komşu olan Mudanya, görmek isteyebileceğiniz ilçelerden biridir.

İlçenin en önemli tarihi yerlerinden biri olarak Mudanya Mütareke Evi Müzesi dikkat çekmektedir. Kurtuluş Savaşı’nı bitiren antlaşmanın imzalandığı bu ev, müze olarak günümüzde kapılarını ziyaretçilere açmaktadır. İlçede yer alan tarihi yerlerden diğerleri ise Tahir Paşa Konağı, Hasan Paşa Hamamı, Kumyaka Kilisesi ve Tarihi Rum Mahallesi’dir.

Mudanya’da yer alan Kumyaka, Tirilye ve Yıldıztepe semtleri ise doğal güzellikler olarak dikkat çekmektedirler. Marmara Denizi’nin en güzel manzaralarını izleyebileceğiniz bu yerler, zeytin ağaçları ile çevrili coğrafyalar olarak da açıklanabilir. Fotoğraf tutkunları için mükemmel yerler olan bu semtler, Mudanya’nın ilgi çekici noktalarıdır.

Bursa’nın maviliklere boyanan durağı Mudanya’da zeytin kokuları içinde deniz havası alacağınız tatili Mudanya Otelleri sayfamızdaki tesisleri inceleyerek planlayabilirsiniz.

Mustafakemalpaşa
Bursa il merkezine yaklaşık olarak 75 kilometre mesafede yer alan Mustafakemalpaşa ilçesi, Türkiye’nin ismi en uzun ilçesi olma özelliğini göstermektedir. Bu ilçe Orhaneli, Karacabey ve Balıkesir ili ile komşudur.

İlçe içerisinde birbirinden önemli doğal güzellikler yer almaktadır. Suuçtu Şelalesi, Ayvaini Mağarası ve Tümbüldek Kaplıcaları görmek isteyebileceğiniz yerlerdir. Ayrıca Türkiye’nin pek çok yerinde severek yenilen tatlılardan olan Mustafakemalpaşa tatlısı da bu ilçeden çıkmaktadır. İlçenin pek çok noktasında bu tatlının en güzel hallerini tadabilirsiniz.

Orhaneli
Bursa’nın yüzölçümü açısından büyük ilçelerinden biri olan Orhaneli, il merkezine yaklaşık olarak 60 kilometre mesafededir. Osmangazi, Keles, Büyükorhan, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçeleri ile komşu olan Orhaneli, görülmeye değer ilçelerden biridir.

Eski adı “Beyce” olan Orhaneli, Türkiye’nin maden yatakları açısından en zengin bölgelerinden biridir. Krom, linyit ve manyezit gibi maden yataklarının bulunduğu bu bölgede aynı zamanda birbirinden güzel ormanlar bulunmaktadır. Karaçam, meşe ve ardıç ormanlarının bulunduğu Orhaneli’nin yüksek kısımları, temiz hava almak için en ideal bölgeler arasındadır.

Orhangazi
Bursa il merkezine yaklaşık olarak 50 kilometre mesafede yer alan Orhangazi, Bursa’nın önemli ilçelerinden biridir. Kuzeyinde Marmara Denizi’nin bulunduğu Orhangazi’nin diğer komşuları ise Yenişehir, Gemlik ve Yalova ilidir.

Eski adı “Pazarköy” olan bu ilçe, özellikle İstanbul yolu üzerinde olması sebebi ile sıklıkla ziyaret edilen ilçelerden biri olmuştur. İlçenin gezilecek yerleri ise Orhangazi Tarihi Hamam, Nadir Piknik Alanı, Gürle Köyü, Sölöz Mahallesi ve Gedelek Köyü olarak dikkat çekmektedir. Pek çok şirin köye ev sahipliği yapan Orhangazi, gezmek isteyebileceğiniz ilçelerden biridir.

Yenişehir
Bursa’nın ünlü ilçelerinden biri olan Yenişehir, il merkezine yaklaşık olarak 50 kilometre mesafede bulunmaktadır. İnegöl, Kestel, İznik ve Bilecik ili ile komşu olan Yenişehir, görülmesi gereken yerlerden biridir.

Bursa’da yer alan tek havalimanı bu ilçe içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca ilçenin ünlü olmasının en büyük sebebi de bölgede yetiştirilen domates ve biberden kaynaklanmaktadır. Tarihi açıdan da son derece zengin bir bölge olan Yenişehir’de Saray Hamamı, Voyvoda Camii, Koca Sinan Paşa Külliyesi, Süleyman Paşa Külliyesi ve Yarhisar Köyü Orhan Camii gibi yerler bulunmaktadır.

Ekonomik açıdan da Bursa’nın önemli ilçelerinden biri olan Yenişehir’de cam fabrikalarından un fabrikalarında, otomobil fabrikalarından süt üretim fabrikalarına kadar pek çok farklı imalathane bulunmaktadır. İlçe, gezilip görülecek yerler dışında finansal açıdan da Bursa’nın önemli ilçeleri arasındadır.
 

ANKA

Amma velâkin, her şey nasip.
Moderatör
Konum
İstanbul
 • Üyelik Tarihi
  22 May 2019
 • Mesajlar
  8,087
 • MFC Puanı
  23,744
 • MFC Seviyesi

Bursa, 40 derece boylam ve 28 - 30 derece enlem daireleri arasında Türkiye’nin kuzeybatısında ve Marmara Denizi’nin güneydoğusunda yer alır. Doğuda Bilecik, Adapazarı, kuzeyde İzmit, Yalova, İstanbul ve Marmara Denizi, güneyde Eskişehir, Kütahya, batıda Balıkesir illeriyle çevrilidir. Toplam 11 bin 027 kilometrekarelik alana sahip olan Bursa’nın 17 ilçesi (Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım), 230 beldesi ve 659 köy yerleşimi vardır. Kuzeyde Marmara Denizi 135 kilometrelik bir kıyı şeridi oluşturmaktadır. Bursa ilinin 2012 yılı sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.688.171’dır. Karacabey, Orhangazi, İznik, İnegöl, Bursa, Yenişehir gibi ovaları; plato ve yüksek olmayan dağları, Uluabat ve İznik gölleri ve diğer göletleri; Nilüfer, Deliçay, Göksu; Kemalpaşa Çayı gibi akarsuları ile zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Toplam alanın yüzde 17’si ovalarla kaplıdır. Yine batı Anadolu’nun en yüksek dağı olan Uludağ (2543 m) Bursa sınırları içerisindedir. Denizden yüksekliği 155 metre olan Bursa, genelde ılıman bir iklime sahiptir. Ancak, iklim bölgelere göre de değişiklik göstermektedir. Kuzeyde Marmara Denizi’nin yumuşak ve ılık iklimine karşılık güneyde Uludağ’ın sert iklimi ile karşılaşılmaktadır. Şehrin en sıcak ayları Temmuz - Eylül, en soğuk ayları ise Şubat - Mart’tır.

Bursa ili topraklarının yaklaşık % 35 ini dağlar kaplamaktadır. Dağlar genellikle doğu-batı yönünde uzanan sıradağlar şeklindedir. Bunlar; Orhangazi'nin batısından Gemlik körfezinin batı ucunda bulunan Bozburun'a doğru uzanan Samanlı Dağları, Gemlik Körfezinin güney yüzünü kaplayan ve Bursa ovasını denizden ayıran Mudanya Dağları, İznik gölünün güneyi, ile Bursa ovasının kuzey kesimleri arasında yer alan Katırlı Dağları, Mudanya Dağlarının uzantısı olan Karadağ ve Marmara Bölgesinin en yüksek dağı olan Uludağ'dır (2.543 m).
 

StigmatA

♣Şeytana Uymuyorum, Sadece Aynı Fikirdeyiz!♠
Administrator
Konum
ßursa
 • Üyelik Tarihi
  31 Tem 2008
 • Mesajlar
  28,007
 • MFC Puanı
  172,383
 • MFC Seviyesi

Nilüfer
Bursa’nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Nilüfer, metropol ilçelerden biri olarak dikkat çekmektedir. Kuzeyinde Mudanya, doğusunda Osmangazi, güneyinde Orhaneli ve batısında da Uluabat Gölü ile Karacabey ilçelerinin yer aldığı Nilüfer, il merkezine yalnızca 10 kilometre mesafede bulunmaktadır.

Bursa’nın en ilgi çekici yerlerinden biri olan Nilüfer’de bulunan Gölyazı, Uluabat Gölü’nün üzerindedir. Karaya yalnızca bir köprü ile bağlanan bu yerleşim yeri, Nilüfer’in en sevilen noktalarından biridir. Adını Orhangazi’nin eşi Nilüfer Hatun’dan alan Nilüfer ilçesi, Bursa’nın ilgi çekici noktalarından biridir.

Nilüfer bölgesi içerisinde birbirinden değerli doğal güzellik seçeneklerinin bulunduğu bilinmektedir. Gölyazı’nın dışında Nilüfer’de Ayvaini Mağarası, Dağyenice Göleti ve Misi Köyü dikkat çekici noktalar arasındadır.işte benim ilçem:::) emeğine sağlık @ANKA :) @pozitivizim öyle her zaman üstün bilgilerimden yararlanmak olmazz:)
 
Üst Alt