Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

C Sharp Form Uygulamalar Otobus Otomasyon Programı Hazırlama

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  7 Ocak 2015
 • Mesajlar
  2,113
 • MFC Puanı
  10
 • MFC Seviyesi

Kod:
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace C_Sharp_Form_Otobus_Otomasyonu
{
  public partial class Otobus_Otomasyon : Form
  {
    ArrayList koltuklar = new ArrayList();

    TextBox t = new TextBox();

    Form Form2 = new Form();

    Button BasılanButon;

    string[] yolcular = new string[100];

    string[] koltukcins = new string[100];

    int yolcuSayisi = 0,koltukSayisi=0;

    public Otobus_Otomasyon()
    {
      InitializeComponent();
    }
    
    private **** Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Form2.ControlBox = false;
      rdoErkek.Checked = false;
      rdoBayan.Checked = false;
      t.******** = new Point(40, 40);
      Label l = new Label();
      l.******** = new Point(40,20);
      l.Text = "Koltuk Sayısı :";
      Button b = new Button();
      b.Text = "ÇİZ";
      b.******** = new Point(40,60);
      b.Click+=new EventHandler(b_Click);
      Form2.Controls.Add(t);
      Form2.Controls.Add(l);
      Form2.Controls.Add(b);
      Form2.ShowDialog();
      grpMusteri.Visible = false;
      grpYolculistesi.Visible = false;


      for (int i = 0; i < 40; i++)
      {
        yolcular[i] = "BOŞ";
      }
    }
    **** b_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      string sayi=t.Text;
      bool devam = false;

      for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
   {
         if (!char.IsDigit(sayi[i]))
          devam = true;
   }

      if (!devam&&sayi.Length!=0)
      {
        if (int.Parse(t.Text) <= 40 &&int.Parse(t.Text)>0)
        {
          koltukSayisi = int.Parse(t.Text);
          otobusCiz(koltukSayisi);
          Form2.Close();
          for (int i = 0; i < koltukSayisi; i++)
          {
            koltukcins[i]=" ";
          }
        }
        else
          MessageBox.Show("lütfen 40 veya 40 tan küçük sayi giriniz");
      }
      else
        MessageBox.Show("lütfen 40 veya 40 tan küçük sayi giriniz");
      
      
      t.Text = "";
    }

    **** otobusCiz(int koltukSayisi)
    {
      
      int sutun = 0,b=0,satir = 0;;

      for (int i = 0; i < koltukSayisi; i++)
      {
        if (i % 4 == 0 && i != 0)
        {
          satir++;
          sutun = 0;
          b = 0;
        }
        else
          if (i % 2 == 0 && i!=0)
            b = 40;
        Button koltuk = new Button();
        koltuk.Name = i.ToString();
        koltuk.TabIndex = i;
        koltuk.TabStop = false;
        koltuk.Text = (i+1).ToString();
        koltuk.Size = new System.Drawing.Size(30, 30);
        Point p = new System.Drawing.Point(30+sutun * koltuk.Width + sutun*10+b, 30+ satir * koltuk.Height*3/2);
        koltuk.******** = p;
        koltuk.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
        koltuk.Visible = true;
        koltuk.BackColor = Color.Gray;
        koltuk.BringToFront();
        koltuk.MouseDown += new MouseEventHandler(this.koltuklarClick);
        grpbkoltuklar.Controls.Add(koltuk);
        this.AutoSize = true;
        koltuklar.Add(koltuk);
        sutun++;
      }

      satir += koltukSayisi / 8;
      grpbkoltuklar.Size = new Size(250, (int)satir * 30+ 100);
    }


    private **** koltuklarClick(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
    {
      BasılanButon = (Button)sender;

      grpYolculistesi.Visible = false;
      
      grpMusteri.Visible = true;
      

    }

    private **** btnTamam_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int koltukNo=int.Parse(BasılanButon.Text);
      string cinsiyet = "";


      if (rdoBayan.Checked == true)
      {
        cinsiyet = "Bayan";
        koltukcins[koltukNo] = "B";
      }
      else
        if(rdoErkek.Checked == true)
        {
          cinsiyet = "Erkek";
          koltukcins[koltukNo] = "E";
        }      BasılanButon.BackColor = Color.Red;
      BasılanButon.Enabled = false;
      yolcular[koltukNo-1]=txtAd.Text.PadRight(12,' ')+txtSoyad.Text.PadRight(12,' ')+cinsiyet.PadRight(8,' ');
      yolcuSayisi++;
      grpMusteri.Visible = false;
      txtAd.Text = "";
      txtSoyad.Text = "";
      rdoBayan.Checked = false;
      rdoErkek.Checked = false;
      this.Text = "Yolcu sayisi = " + yolcuSayisi;

    }

    private **** btnIptal_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      grpMusteri.Visible = false;
      txtAd.Text = "";
      txtSoyad.Text = "";
      BasılanButon.BackColor = Color.Gray;
      BasılanButon.Enabled = true;
    }

    private **** btnGoster_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      lstYolculiste.Items.Clear();
      grpYolculistesi.Visible = true;
      grpYolculistesi.******** = new Point(350, 40);


      for (int i = 0; i < koltukSayisi; i++)
      {
        lstYolculiste.Items.Add((i+1)+". koltuk: \t"+yolcular[i]);
      }
    }

    private **** rdoBayan_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      int koltukNo = int.Parse(BasılanButon.Text);


      if (rdoBayan.Checked == true)
      {
        koltukcins[koltukNo] = "B";
      }
      else if (rdoErkek.Checked == true)
      {
        koltukcins[koltukNo] = "E";
      }

      int a = koltukNo;

      if (koltukNo % 4 == 0)
        a--;
      if (koltukNo % 4 == 1)
        a++;
      if (koltukNo % 4 == 2)
        a--;
      if (koltukNo % 4 == 3)
        a++;

      if (koltukcins[a] == "B")
      {
        if (koltukcins[koltukNo] == "E")
        {
          MessageBox.Show("Bu koltuga sadece bayan biri oturabilir");
          btnIptal_Click(sender, e);
        }
      }
    }

    private **** rdoErkek_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      rdoBayan_CheckedChanged(sender, e);
    }

  }
}
 
Üst Alt