Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Delphi'de Digital Saat Yapımı

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  7 Ocak 2015
 • Mesajlar
  2,113
 • MFC Puanı
  10
 • MFC Seviyesi

Kod:
unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, ExtCtrls, Menus; type TForm1 = class(TForm) DateTimePicker1: TDateTimePicker; Timer1: TTimer; Label2: TLabel; PopupMenu1: TPopupMenu; effaflk1: TMenuItem; N1: TMenuItem; Kapat1: TMenuItem; EnDk1: TMenuItem; Dk1: TMenuItem; Orta1: TMenuItem; Yksek1: TMenuItem; procedure Timer1Timer(Sender: TObject); procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure EnDk1Click(Sender: TObject); procedure Dk1Click(Sender: TObject); procedure Orta1Click(Sender: TObject); procedure Yksek1Click(Sender: TObject); procedure Kapat1Click(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); //Timer kullanım amacı saniyede bir bu eşitlemeler yapılarak Digital Saatimizden görüntü alabiliyoruz. begin DateTimePicker1.Time:=Time;//DateTimePicker bileşeni sistem saatine eşitleniyor. DateTimePicker1.Date:=Date;//DateTimePicker bileşeni sistem tarihine eşitleniyor. label2.Caption:=datetostr(DateTimePicker1.date)+#13+? ?+timetostr(DateTimePicker1.time); //Üst satırda ise label bileşenine tarih ile saat yazdırılıyor. end; procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); //İlk görünümde Digital Saatimize sistem saat ve tarihi gösteriliyor. begin DateTimePicker1.Time:=Time; DateTimePicker1.Date:=Date; label2.Caption:=datetostr(DateTimePicker1.date)+#13+? ?+timetostr(DateTimePicker1.time); end; procedure TForm1.EnDk1Click(Sender: TObject); begin AlphaBlend:=false;//Şeffaflık faaliyeti. Dk1.Checked:=FALSE; Orta1.Checked:=FALSE; Yksek1.Checked:=FALSE; EnDk1.Checked:=TRUE; end; procedure TForm1.Dk1Click(Sender: TObject); begin AlphaBlend:=TRUE;//Şeffaflık faaliyeti. AlphaBlendValue:=200;//Şeffaflık seviyesi. Dk1.Checked:=TRUE; Orta1.Checked:=FALSE; Yksek1.Checked:=FALSE; EnDk1.Checked:=FALSE; end; procedure TForm1.Orta1Click(Sender: TObject); begin AlphaBlend:=TRUE; AlphaBlendValue:=100; Dk1.Checked:=FALSE; Orta1.Checked:=TRUE; Yksek1.Checked:=FALSE; EnDk1.Checked:=FALSE; end; procedure TForm1.Yksek1Click(Sender: TObject); begin AlphaBlend:=TRUE; AlphaBlendValue:=50; Dk1.Checked:=FALSE; Orta1.Checked:=FALSE; Yksek1.Checked:=TRUE; EnDk1.Checked:=FALSE; end; procedure TForm1.Kapat1Click(Sender: TObject); begin Close;//Programı kapat. end; end.
 
Üst Alt