Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Delphi'de Fonksiyonlar.

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    7 Ocak 2015
  • Mesajlar
    2,113
  • MFC Puanı
    10
  • MFC Seviyesi

IntToStr()
Parametre içerisine yazılan integer değeri string'e çevirir. Aksi işlemi ise StrToInt() fonksiyonu yapar.

FloatToStr()
Parametre içerisine yazılan ondalık sayıyı değeri string'e çevirir. Aksi işlemi ise StrToFloat() fonksiyonu yapar.

Lowercase()
Parametre olarak girilen string'deki büyük harfleri küçük harfe çeviri. Uppercase() fonksiyonu ise tam aksi işlemi yapmaktadır. Bu fonksiyonların yerine AnsiLowercase() ve AnsiUppercase() fonksiyonları kullanılarak Türkçe karakterler üzerinde de işlem yapılabilir. Yani İ'yi i'ye dönüşmektedir.

Length()
Parametre olarak girilen string'in karakter sayısını geriye döndürür (integer olarak).

Copy(String, Başlangıç Karakteri, Karakter Uzunluğu)
Dışarıdan 3 parametre almaktadır. İlk parametreye girilen string'in, 2. parametreye girilen karakterinden itibaren, 3. parametreye girilen karakter uzunluğu kadarını istenilen bir sitring değişkene copyalar.

ÖRNEK:
A:=Copy('Teknik Yazılım Geliştirme',8,7);
A:='Yazılım'; olarak geriye döndürülür.

Delete(String, Başlangıç Karakteri, Karakter Uzunluğu)
Parametreleri Copy() fonksiyonundaki işlevin aynıdır fakat bu sefer ilk parametreye girilen string'in belirtilen karakterden itibaren belirtilen uzunlukta karakter silinir.

ÖRNEK:
A:= 'Teknik Yazılım Geliştirme';
Delete(A,7,8);
A:='Teknik Geliştirme';

Insert(Birinci Sitring, İkinci String, Başlangıç Karakteri)
İlk parametredeki string'e, 3. parametreye girilen başlangıç karakterinden itibaren ikinci stringi ekler.

ÖRNEK:
A:='Ne Diyene';
B:='Mutlu Türküm ';
Insert(A, B, 4);
A:='Ne Mutlu Türküm Diyene'; olarak geriye döndürülür.

Pos(Arana String, Aranacak String)
İlk parametreye girilen string'i 2. parametreye girilen string'de arar ve kaçıncı karakterden itibaren başladığını integer olarak geriye döndürür. Eğer bulamazsa geriye 0 değerini döndürür.

ÖRNEK:
i:=Pos('lım','Teknik Yazılım Geliştirme');
i:=12;

Chr()
Parametre olarak girilen 0 ile 255 arası integer değerin ASCII kod karşılığını geri döndürür. ÖRNEK: A:=Chr(76); A:='L'; olarak geriye döndürülür.


Ord()
Chr() fonksiyonun tam aksi olayı gerçekleştirir; Parametre olarak girilen ASCII karakterin kodunu geri döndürür.

StringOfChar(Karakter,Karakter Sayısı)
İstenilen bir string değişkene ilk parametreye girilen karakter, 2. parametreye girilen sayı kadar ard arda atanır.

Val(String, Integer Değişken, Hata Kodu )
String değişkenin sayısal değere dönüştürülmesinde kullanılır. 2. parametredeki Integer değişkene ilk parametreye girilen string'in Integer'a dönüşmüş hali dndürülür. Eğer Integer'e dönüştürülemeyen karakterler varsa 3. parametreye girilen integer değişkene 0'dan farklı bir değer atanır.

ÖRNEK:
Procedure Tform1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
A: String;
i,Hata: Integer;
Begin
A:='547hkhjl';
Val(A,i,Hata)
End;

Bu olaydan sonra;
i:=547;
Hata:=4;
Değerleri döndürülür.

AppendStr(ilk String, İkinci String)
İlk paramaetreye girilen string'e ikinci parametreye girilen string'i ekler ve sonucu ilk string'e atar.

Concat(String1, String2, String3, .... , StringN)
Parametre olarak girilen stringleri birleştirir ve belirtilen bir strin değişkene atar.

ÖRNEK:
Procedure Tform1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
A, B, C: String;
Begin
A:='Türkiye';
B:='Cumhuriyeti';
C:=Concat(A,' | C* | ',B);
End;

Olay sonunda; C:='Türkiye | C* | Cumhuriyeti'; olarak döndürülür.

Random() ve Randomize
Random() fonsiyonu; 0 ile parametre olarak girilen integer değişken arasında rasgele bir sayı üretir.

ÖRNEK:
Procedure Tform1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
i: Integer;
Begin
i:=Random(3000);
End;

Sonuç olarak;
i'ye 0 ile 3000 arası bir sayı atanır. Eğer olay tekrarlanırsa sonuçlar arasında söyle bir benzerlik oryata çıkar; 257, 688, 1770, 2035, 2952. Değerler sürekli artmakta. Bunu engelleyip her defasında bir öncekinden tamamen orantısız bir değer elde etmek için; i:=Random(3000); komutundan hemen önce Randomize; komutunu kullanmalısınız.

DateToStr()
Parametre olarak girilen tarih değişkenini string'e çevirir.

ÖRNEK;
Procedure Tform1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
A: String;
Begin
A:=DateToStr(Date);
End;

Örnegimizde bilgisayarın tarihi string'e çevrilerek A değişkenine aktarılmakta.

TimeToStr()
DateToStr() fonksiyonu gibidir. Farklı olarak saat değişkenini string'e çevirir.

DayOfWeek()
Parametre olarak girilen tarih (Date) değişkenin haftanın kaçıncı günü olduğunu geriye döndürür. Örneğin; 1 döndürürse Pazar, 2 döndürürse Pazartesi, .... gibi.

DecodeDate(Tarih, Yıl, Ay, Gün ) ve EncodeDate(Yıl, Ay, Gün)
İlk parametresine girilen sayısal tarihi (örnegin: 28.07.2001) yıl, ay, gün olarak (Yil:=2001; Ay:=7; Gun:=28) diğer parametrelere atar. EncodeDate(Yıl, Ay, Gün) fonksiyonu ise tam aksi işlemi yapmaktadır.

DecodeTime(Ayrılmamış Saat, Saat, Dakika, Saniye, Mili Saniye) ve EncodeTime(Saat, Dakika, Saniye, Mili Saniye)
DecodeDate(Tarih, Yıl, Ay, Gün ) ve EncodeDate(Yıl, Ay, Gün) fonksiyonları gibi çalışırlar. Farklı olarak tarih değil saat değişkeni üzerinde işlem yaparlar.

IsLeapYear(Yıl)
Parametre olarak girilen yılın 366 gün yani Şubat ayının 29 gün çekip çekmediğini kontrol eder. Sonuç olarak Boolean yani True (olumlu) veya False (olumsuz) bir değer döndürür.

FormatDateTime(kod,Now)
Bu fonksiyon ile parametre olarak girilen kodlar doğrultusunda sitemin tarih ve saati istenilen şekilde alınabilir.
Kullanıma örnek olarak; A:=FormatDateTime('c',Now)Girilen komuta göre elde edilen sonuçlar
C
08.07.2001 02:19:04
Yyyy 2001

D
8
H
2

Dd
08
Hh
02

Ddd
Sal
N
19

Dddd
Salı
Nn
19

Ddddd
08.07.2001
S
4

Dddddd
08 Temmuz 2001 Salı
Ss
04

M
7
T
02:19

Mm
07
Tt
02:19:04

Mmm
Tem
Am/pm
am

Mmmm
Temmuz
A/p
a

yy
01Abs()
Parametre olarak girilen sayının mutlak değerini geriye döndürür. Yani sayının işareti ne olursa olsun dışarıya pozitif olarak çıkar.

Sqrt()
Parametre olarak girilen pozitif sayının karekökünü alır.

Power(Sayi, üst)
İlk parametreye girilen sayının, iki parametreye girilen üssünü alır. Kardeş fonksiyonu olan IntPower(Sayi, üst) fonksiyonunda ise üst Integer (tam sayı) olmak zorundadır.

Exp()
Parametre olarak girilen değer sabit e sayısının (e=2,718281) üssü olarak alınır.

LdExp(a, b)
Bu fonksiyonla a*2b işleminin sonucu elde edilmektedir.

Int()
Parametre olarak girilen ondalık sayı tamsayıya (integer) çevrilir.

Floor()
Parametre olarak girilen ondalık sayı aşağı doğru yuvarlatılır.
Örneğin; 7,6 sayısı 7 olarak döndürülür.

Ceil()
Floor() fonksiyonun tersi olarak; ondalık sayı yukarı doğru yuvarlatılır.
Örneğin; 7,6 sayısı 8 olarak döndürülür.

Frac()
Bu fonksiyonda ise parametre olarak girilen ondalık sayının tam kısmı atılarak geriye ondalık kısmı döndürülür;
Örnegin; 7,6 sayısı 0,6 veya -37,05 sayısı -0,05 olarak geriye döndürülür.

Hypot(a, b)
Dik kenarları a ve b olan bir dik üçgenin hipotenüsünü geriye döndürür.

Ln()
Parametre olarak girilen sayının logaritma e tabanındaki değerini verir.

LogN()
Parametre olarak girdiğiniz sayının logaritma N tabanındaki değerini veri.
Örneğin; (Log 76)5 matematiksel ifadesinin LogN() fonksiyonu ile Log5(76) şeklinde ifade edebiliriz.

Trigonometrik Fonksiyonlar (Sin, Cos, Tan, Cotan, Secant, CoSecant)
Tümü aynı şekilde çalıştığından sadece Sin() fonksiyonunu göstereceğim.
Sin()
Parametre olarak girilen değer radyan cinsinden olmalıdır. Bu bakımdan; örneğin;
63 derecenin Sin'ünü almak istiyorsanız. Önce dereceyi DegToRad() fonksiyonu ile radyana çevirmelisiniz: Sin(DegToRad(63)); şeklinde.
 
Üst Alt