Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Dinler Tarihi’nin Gelişmesi

Sentinus

'boşunaymış' dedirtmeyin be insana..
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    2 Ağu 2016
  • Mesajlar
    11,639
  • MFC Puanı
    926
  • MFC Seviyesi

a)İslam Aleminde; Bu konuda ilk kaynak Kuran-ı Kerim’dir. Çünkü ; Kur’anda “ehl-i kitap” deyimi kullanılmakta Yahudilik, Hristiyanlık üzerinde durulmakta,Haniflik, Sabiilik Mecusilik, Putperestlikten de bahsedilmektedir.Bu alanda önceleri “makalat”,”el-firak” türü eserler verilmiş.Daha sonraları “milel-en Nihal” şekline dönüşmüştür.

ÖRNEK:

Bağdâdi (el fark beynel-firak)
El Bakillâni (el Minel ve’n-Nihal)
Şehristâni’nin (El Minel ve’n-Nihal)
Gazali’nin (er—Reddü’l Cemil )
El Biruni (El-Âsârü’l Bâkıye)’si (karşılaştırılmalı)
b)Batıda ;Max Müller’le başlar.İlk defa Din Bilimleri deyimini kullandı.Dinlerin incelemesini yaparken filoloji’yi anahtar kabul etmişlerdir.Ve ancak dil araştırmaları yoluyla dinin özüne gidileceğini savunmuşlardır.

ÖRNEK;

Pettazani, Eliode, Van der(leeuw),R.otto, G.mensehing, J.wach,…vb saymak mümkündür.
c)Ülkemizde; İslam âlemindeki “Milel-Nihal”,”Kasas-ı Enbiya” tarzındaki eserleri tercüme ile başlamıştır.

Ülkemizde Dinler Tarihi ;

Darül Fünun Edebiyat Fakültesi 1874’de Tarihi Umumi ve Din-i Esatiri’l Evvelin dersi konuldu.
Meşrutiyetten sonra 1911 “Tarih-i Edyan “ dersi
1918 Medrese-i Süleymaniye’de “Dinler tarihi”
1933 İlahiyat Fakültesinin kapatılmasından sonra; İslam tetkikleri enstitüsün de “Umumi Dinler Tarihi”
1949 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile devam etmiştir.
-Çalışmalar-

1878 (Esatır) Şemsettin Sami
1911 (Tarih-i Edyan) Ahmet Mithat Efendi
1922 (Tarih-i Edyan) M. Şemsettin Günaltay
1935(Dinler Tarihi) H.Ömer Budda
1966(Karşılaştırmalı Dinler Tarihi)Mehmet Toplamacıoğlu
1978(Dinler Tarihi) Mehmet Dağ – Hüseyin G. Yurtaydu
1983(Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi) Ekrem Sarıkçıoğlu
 
Üst Alt