Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Dinler Tarihi

Sentinus

'boşunaymış' dedirtmeyin be insana..
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  2 Ağu 2016
 • Mesajlar
  11,639
 • MFC Puanı
  926
 • MFC Seviyesi

Dinler Tarihi
dinleri yer ve zaman göstererek inceler. Dîn bilimi geçmişte de, günümüzde de dinsiz topluma rastlamamıştır
Kutsal kitaplar dînin kaynağını ilk insana ve dolayısıyla onu yaratan Allah'a bağlamaktadır İlkel kabîlelerde dahi insanların ahlâkî âdâba uyup-uymadığını denetleyen ve gökte bulunan bir Tanrı kavramına inandıkları görülmüştür.
Darvin insanın maymundan geldiğini açıkça söylememiş, akıllı hayvan olduğunu ileri sürmüştür Evrimin ana gâyesi bir yaratıcıya ihtiyaç duymaksızın kâinâtın varlığını açıklayabilmektir
İslâm'a göre dînin kaynağı vahiy ve nübüvvettir Mâtürîdî'ye göre insan vahiy ve nübüvvet olmasa bile, insanların akıllarıyla Allah'ın varlığını bulabilir.
İslâm'a göre ilk dîn Tevhîd Dîni"dir ve kurucusu Yüce Allah'dır
 

Sentinus

'boşunaymış' dedirtmeyin be insana..
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  2 Ağu 2016
 • Mesajlar
  11,639
 • MFC Puanı
  926
 • MFC Seviyesi

Dinler Tarihinin Tarifi:

-Tarihi İncelemelere Göre; Tarih ve filoloji metotlarını kullanarak dinleri doğuş ve gelişmesinden inanç, ibadet, ahlak vb konulara kadar, tarihi seyir içinde inceleyen bilimdir.

1- Karşılaştırmalı İncelemelere göre: Dinlerin diğer dinlerle olan münasebetlerini , benzer, farklı ve ortak hususlarını karşılaştırmalı olarak ele alan bir bilim dalıdır.

Dinler Tarihinin Konusu: Tarih sahnesinde görülmüş tüm dinlerdir. Hak, bâtıl ayrımı yapmaksızın hem ilahi hem de diğerlerini inceler tek tek dinlerin prensiplerini, onların çıkış ve gelişmelerini konu edinir.

–Dinleri çeşitli şekilde sınıflamak mümkündür.

İbn Hazm,Şehristani (Müslüman dinler tarihçileri) Hak dinleri (milel), bâtıl dinleri (nihal) deyimleriyle nitelendirdi.
 

Sentinus

'boşunaymış' dedirtmeyin be insana..
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  2 Ağu 2016
 • Mesajlar
  11,639
 • MFC Puanı
  926
 • MFC Seviyesi

Dinler Tarihinin Metodu:

Tarih, sosyoloji, filolojinin metotlarından da faydalanarak kendine has bir “nitelendirici” karşılaştırmalı, (desktriptif)metodu vardır.
Dinler Tarihi, herhangi bir dinin savunmasını üzerine alan teoloji (ilahiyat),kelam gibi bilim dallarından ayrılır ve dinleri oldukları gibi ele alır.
 
Üst Alt