Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Edebiyat Tarama Testi 4

Jade

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    30 Kas 2012
  • Mesajlar
    7,557
  • MFC Puanı
    221
  • MFC Seviyesi

Edebiyat Tarama Testi 41. Aşağıdaki nazım türlerinden hangileri tümüyle Divan edebiyatına aittir?

A) Mesnevi - tuyuğ - mani

B) Sathiye - gazel - kaside

C) Murabba - rubai - varsağı

D) Şarkı - rubai - kaside

E) Gazel - kaside - semai2. Dağlar başın kar aldı

Gül etrafın hâr aldı

Ecele borçlu kaldım

Bir canım var yâr adlı

Yukarıdaki dörtlük konusu, uyak şeması ve söyleyiş özelliği bakımından aşağıdaki nazım türlerinden hangisini örneklendirir?

A) Rubai

B) Türkü

C) Destan

D) Varsağı

E) Mani3. Aşağıdakilerin hangisi Divan edebiyatında dörtlük birimiyle yazılan bir nazım şekli değildir?

A) Rubai

B) Tuyuğ

C) Kıta

D) Şarkı

E) Murabba4. I. Yusuf Has Hacip tarafından Tabgaç Buğra Han'a sunulmuştur. Düşünce yanı ağır basan öğretici bir eserdir.

II. Gerçeklerin eşiği anlamına gelip Yüknekli Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.

III. Farsça ile Türkçeyi dil özellikleri bakımından karşılaştırarak Türkçenin kelime hazinesinin zenginliğini savunduğu eserdir.

IV. Ahmet Yesevi'nin hikmetlerinin toplandığı mecmuadır.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki eserlerin hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

A) Divan-ı Hikmet

B) Divan-ı Lügat'it Türk

C) Kutadgu Bilig

D) Atabet'ül Hakayık

E) Muhakemet-ül Lügateyn5. Tokat'la Niksar arasında

Bir küçük ev görünür uzaktan

Kütükten duvarlı, önünde çeşme akar

Yeşermiş gibi topraktan

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Redif

B) Uyak

C) Ölçü

D) Devrik cümle

E) Geniş zaman kipi6. İnsanların ve toplumların yaşadıkları ve yaşayabilecekleri olayları zamana ve kişiye bağlayarak anlatan yazılardır. Olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır. Bütün olaylar, bir ana olayın etrafında gelişir. Bu olayı destekleyen yan olaylar da vardır.

Bu parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) roman

B) masal

C) hikâye

D) destan

E) tiyatro7. Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim'in ortak özelliğidir?

A) Hiçbir edebi topluluğa girmemiş olmaları

B) Aruz ölçüsünü kullanmış olmaları

C) Toplum için sanat, anlayışında olmaları

D) Şiirlerini sade bir dille yazmış olmaları

E) Nazmın yanında nesirleriyle de tanınmış olmaları

8. Divan edebiyatında sanatçıların hayatını anlatan eserlere "tezkire" adı verilmiştir.

Buna göre, aşağıdaki eserlerden hangisi ilk şairler tezkiresidir?

A) Mahbubul Kulub

B) Münşeat

C) Mecalis'ün Nefais

D) Seddi-lskender

E) Hayret'ül Ebrar9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) Türk edebiyatının ilk mesnevisi Yusuf Has Hacip'in 11. yüzyılda yazdığı Kutadgu Bilig'dir.

B) H. Rahmi Gürpınar, hiçbir edebiyat topluluğuna katılmamış, bağımsız kalmıştır.

C) Fahriye, şairlerin kendilerini ve sanatlarını övdükleri şiirlerdir.

D) Aristophanes, eski Yunan edebiyatında didaktik şiirin kurucusudur.

E) Sembolizm, pamasizme tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır.10. Aşağıda verilen "eser-yazar" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Karabibik: Nabizâde Nazım

B) Araba Sevdası: Recaizade Mahmut Ekrem

C) Aşk-ı Memnu: Halit Ziya Uşaklıgil

D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat: Ahmet Mithat Efendi

E) Sergüzeşt: Samipaşazade Sezai


Cevap Anahtarı:

1-D 2-E 3-C 4-B 5-C 6-A 7-B 8-C 9-D 10-D


alıntı
 
Üst Alt