Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Fu ınjectıon flakon [ST]

BoluBeyi

Hepinizin Canı Cennete ..!
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    24 Mar 2017
  • Mesajlar
    4,414
  • MFC Puanı
    2,917
  • MFC Seviyesi

Fu ınjectıon flakon [ST]

FORMÜLÜ
Her ml'nin içeriği;

Etken madde: 5-Fluorourasil (USP) 50 mg Solubilizan ajan: Thromethamine (USP) 84 mg Çözücü: Enjeksiyonluk su qs.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Fluorourasil'in deoksi-uridilik asid'in timidilik asid'e dönüşmesini bloke ederek antimetabolik, dolayısıyla DNA sentezini engelleyici etki gösterdiği
sanılmaktadır.

İntravenöz enjeksiyon sonrasında fluorourasil tümör, barsak mukozası, kemik iliği, karaciğer ve diğer dokulara yayılır. Fluorourasil kan-beyin
bariyerini geçer ve beyin-omurilik sıvısına dağılır. Ana ilacın %7'si 6 saat içinde idrardan değişmemiş olarak atılır. Kalanı ise çoğunlukla
karaciğerde olmak üzere, metabolize olur. Fluorourasil'in yıkımı bozunma ürünleri şeklindedir (CO2, üre, fluoro-b-alanin gibi). Bu ürünler inaktif
olup, bir sonraki 3-4 saat içinde idrarla atılırlar.

İntravenöz uygulama sonrasında fluorourasil'in ortalama plazma eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 16 dakika (5-20 dakika) olup, doza bağımlıdır.

ENDİKASYONLARI
• Kolon, rektum, mide, farenks, safra kesesi, karaciğer kanserleri,

• Meme kanserleri,

• Hodgkin hastalığı, lenfomalar,

• Fibrosarkom, retikülo sarkom,

KONTRENDİKASYONLARI
• Beslenme durumunun bozuk olması,

• Kemik iliği depresyonu,

• Ciddi enfeksiyon riski,

• İlaca karşı aşırı duyarlılık,

UYARILAR / ÖNLEMLER
Özgeçmişinde yüksek doz pelvik radyoterapi ya da alkilleyici ajan uygulanmış olan kemik iliğinde geniş metastatik tutulumu bulunan, ya da karaciğer
veya böbrek fonksiyon bozuklukları bulunan riskli hastalarda Fluorourasil çok büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. Bazı seyrek vakalarda
dihidropirimidin dehidrojenaz yetersizliği bildirilmiştir. Bu durum özellikle kombine şemalarda 5-fluorourasil kan seviyesinin yükselmesine ve
toksisitenin artmasına yol açabilir. Fluorourasil gebe kadınlara uygulandığında fetusa zarar verebilir. Deney hayvanlarında fluorourasil'in teratojenik
olduğu bildirilmiştir. En sık rastlanan malformasyonlar damak yarığı ve iskelet bozukluklarıdır.

Gebe kadınlarda Fluorourasil ile ilgili yeterli çalışma yoktur. DNA sentezini inhibe eden diğer ilaçlar (metotreksat vb) gözönünde bulundurularak,
Fluorourasil kullanan fertil kadınlara gebe kalmamaları önerilmelidir. İlacı kullanırken gebe kalındığı takdirde ise, ilacın fetusa verebileceği
zararlar hastaya anlatılmalıdır.

Fluorourasil toksisitesi yüksek, emniyet marjı dar bir ilaç olup, hastalar çok dikkatli monitörize edilmelidir. Şiddetli hematolojik toksisite,
gastrointestinal kanama görülebilir. Şiddetli toksisite her ne kadar kötü riskli hastalarda daha sıksa da, durumları göreceli olarak daha iyi olan
hastalarda da bazen ölüm görülebilir.

Stomatit veya özofagofarenjit, lökopeni (3500/mm3 altında), durdurulamayan kusma, diare, gastrointestinal ülserasyon ve kanama, trombositopeni
(100.000/mm3'ün altında), anal bölgede kanama gibi belirtilerden biri görüldüğü taktirde tedavi derhal durdurulmalıdır. Fluorourasil'in palmar-plantar
eritro-dizestezi'ye yol açtığı bildirilmiştir. Bu sendrom el ve ayaklarda yürümeye veya elle bir şey tutmaya engel olan bir ağrı ve hassasiyet
şeklindedir. Böyle bir durumda piridoksin kullanılabilir. Ancak, etkinliği henüz kesinleşmemiştir.

Lökosit sayımı her dozdan önce yapılmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Ülserasyona kadar gidebilen stomatit ve özofagofarenjit, diare, iştahsızlık, bulantı ve kusma tedavi süresince sıklıkla görülür. Fluorourasil ile
yapılan her tedavi küründen sonra çoğunlukla lökopeni görülür. Lökosit sayısının en düşük olduğu dönem ilk kürden sonraki 9-14. günler arasıdır.
Maksimum düşme bazen 20 günü bulabilir. Lökosit sayısı genellikle 30. günde normale dönmüş olur. Alopesi ve dermatit vakaların birçoğunda görülür.
Dermatit kendini genellikle kaşıntılı makülopapüler döküntüler şeklinde gösterir ve daha çok ekstremitelerde görülür. Çoğunlukla reversibl olup,
semptomatik tedaviye cevap verir.

Diğer yan etkiler; pansitopeni, trombositopeni, agranülositozis, anemi, miyokard iskemisi, angina, gastrointestinal ülserasyon ve kanama, anafilaksi,
çok seyrek akut serebellar sendrom, nistagmus ve başağrısı, deri kuruması, fotoduyarlılık şeklinde görülebilir.

Lakrimal kanal stenozu, yaşarma, fotofobi, görme değişiklikleri gibi oftalmik ve orientasyon bozukluğu, konfüzyon, öfori gibi psikiyatrik yan etkiler
görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Kalsiyum lökovorin fluorourasil'in toksisitesini artırabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ
Fluorourasil injection sadece intravenöz yolla verilmeli, uygulama sırasında damar dışına kaçırılmamalıdır.

Dozaj hastanın ağırlığına göre ayarlanır. Genel doz arka arkaya 4 gün süreyle günde 12 mg/kg'dır. Günlük doz 800 mg'ı aşmamalıdır. Toksisite
görülmediği taktirde, 6., 8., 10. ve 12. günlerde 6 mg/kg verilir (toksisite oluşana kadar). Ancak 12. günden sonra kesilir.

Beslenme durumları bozuk olan kötü riskli kişilere 3 gün süreyle günde 6 mg/kg verilir. Toksisite görülmediği taktirde 5, 7, 8 veya 9. günlerde 3 mg/kg
uygulanır. Günlük doz 400 mg'ı aşmamalıdır.

Toksisitelerin sorun olmayacağı durumlarda, tedaviye aşağıdaki şemalardan biriyle devam edilebilir.

1. Birinci kür, tedavinin bitiminden 30 gün sonra tekrarlanır.

2. İlk kürdeki toksik belirtiler kaybolduğunda, haftada bir 10-15 mg/kg uygulanır. Doz haftada 1 gramı aşmamalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Fluorourasil çok dikkatli uygulandığından, aşırı doz verilmesi olasılığı çok düşüktür. Ancak teorik olarak, Fluorourasil aşırı dozajı durumunda, kemik
iliği supresyonu, gastrointestinal ülserasyon ve kanama, bulantı-kusma ve diare gibi yan etkilerin daha da şiddetlenmesi beklenir.

Böyle bir durumda uygulamanın durdurulması ve semptomatik destek tedavisi gerekir. Ancak, Fluorourasil'e karşı etkili bir antidot halen
bilinmemektedir. Hastaların kan tablolarının en az dört hafta süre ile monitörize edilmesi gerekir.

SAKLAMA KOŞULLARI
15-30°C'de oda sıcaklığında saklanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Bir kutuda her biri 250 mg fluorourasil içeren 10 flakon içerir.

RUHSAT SAHİBİ ADI VE ADRESİ
Koçsel İlaç Sanayi ve Tcaret A.Ş. Koşuyolu, Ali Nazıma Sok. No: 44 81020 Kadıköy-İSTANBUL CHOONGVVAE PHARMA CORPORATION 698, Shindaebang-dong,
Dongjak-Ku Seoul-Kore'de üretilmiştir.

RUHSAT TARİH VE NUMARASI
28.05.1997 - 101/83

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Reçete ile satılır.
 
Üst Alt