HALVET DER ENCÜMEN

Asi

MFC Üyesi
Üyelik Tarihi
21 May 2008
Konular
773
Mesajlar
994
MFC Puanı
730
” Toplum içinde Yalnızlık “
Mecliste, toplulukta yalnızlık.. Hz. Hâce Bahaeddin Şah-ı Nakşbend’e sormuşlar:
– Sizin tarikatınızın esası nedir? Şah-ı Nakşbend buyurmuşlar:
– Halvet der encümen, toplulukta yalnızlıktır. Zahirde halk, batında Hakk ile olmak..
Ve buyurmuşlar :
– Bizim tarikatımızın esası sohbettir. Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhretteyse afet vardır. Hayr cemiyettedir; cemiyet de sohbette.. Elverir ki, her iki tarafın hakkı verilsin ve birinden birine saplanıp kalınmasın..
Hoca Evliya-i Kebir buyurdular :
– Toplulukta yalnızlık şudur : Zikir insanı öyle kaplayacak insan kendisini zikre öyle verecek ki, en kalabalık ve şamatalı yere girse hiç bir şey işitemez olacak..
Hoca Ubeydullah Ahrar :
– İnsan kendisini topyekûn zikre verse, beş altı günde öyle bir mertebeye erişir ki, halkın çağrıştığı ve birbiriyle didiştiği hep zikir görünür. Kendi konuştukları da….
 
Üst