Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Harika Badnick

diShy

~ یơυℓℓεss ..
Emektar Yönetici
 • Üyelik Tarihi
  27 Kas 2009
 • Mesajlar
  24,083
 • MFC Puanı
  339
 • MFC Seviyesi

Harika Badnick
alias Badnick { if (!$dialog(Badnick)) dialog -m Badnick Badnick }
dialog Badnick {
title \\\\"Badnick Korumas?\\\\"
size -1 -1 200 180
option dbu
text \\\\"..:: Rumuz Listesi ::..\\\\", 999, 20 10 60 10
combo 1, 5 20 90 130
button \\\\"Ekle (+)\\\\", 2, 4 146 27 13
button \\\\"Ç?kar (-)\\\\", 3, 32 146 27 13
button \\\\"Temizle (!)\\\\", 4, 60 146 35 13
box \\\\"Seçenekler\\\\", 5, 101 17 93 40
check \\\\"OP oldu?umda tarama yap!\\\\", 6, 106 28 73 10
check \\\\"Yeni rumuz kötüyse at!\\\\", 7, 106 40 70 10
button \\\\"?\\\\", 8, 182 28 9 9
button \\\\"?\\\\", 9, 182 40 9 9
box \\\\"Kick Mesaj?n?z\\\\", 10, 101 60 93 40
edit \\\\"\\\\", 11, 106 76 83 10, autohs
box \\\\"Aç?klamalar\\\\", 12, 101 103 93 55
text \\\\"Kötü Rumuz Korumas? www.mIRCLive.NET LikabLe\\\\", 13, 106 110 85 40
link \\\\"www.mIRCLive.NET\\\\", 14, 108 164 52 15
button \\\\"Kapat!\\\\", 15, 168 161 27 13
text \\\\"..:: Badnick Korumas? ::..\\\\", 16, 13 165 80 10,disable
}
on *:dialog:Badnick:*:*:{
if ($devent == init) {
loadbuf -o $dname 1 $shortfn(nickler.txt) | did -c $dname 1 1
if (%oto-tara == on) { did -c Badnick 6 }
if (%NickDe?i? == on) { did -c Badnick 7 }
did -a $dname 11 %kckmsg
}
if ($devent == sclick) {
if ($did == 2) {
var %kötürmz = $did(1).text
if $read(nickler.txt,w,%kötürmz) {
echo -a $timestamp *** Eklemek istedi?iniz rumuz listede mevcut.
}
else {
write nickler.txt %kötürmz | did -a $dname 1 %kötürmz | did -d $dname 1 $did(1).text
}
}
if ($did == 3) {
if $read(nickler.txt,w,$did(1).seltext) { write $+(-dl,$readn) nickler.txt | did -d $dname 1 $did(1).sel }
}
if ($did == 4) {
if ($$?!=\\\\"Bütün listeyi silmek istedi?inizden emin misiniz?\\\\" == $true) { set %sat?rsay?s? $lines(nickler.txt) | write -c nickler.txt | did -r $dname 1 | echo -a $timestamp *** Listedeki $+ %sat?rsay?s? $+ adet rumuz silindi. | unset %sat?rsay?s? } | else { return }
}
if ($did == 8) {
did -a $dname 13 +o modunu ald???n?zda otomatik olarak kötü rumuz arar, bulunanlar? Nick!*@* ?eklinde banlay?p atar. Özellikle kanala girdi?inizde (@ olursan?z) oto. tarama yapaca??ndan i?inize yaracakt?r.
}
if ($did == 9) {
did -a $dname 13 @ oldu?unuz kanallarda kullan?c? nick de?i?tirdi?inde seçti?i yeni rumuz listedeki tan?mlamalar?n?zdan biriyle uyu?ursa @ oldu?unuz tüm kanallarda Nick!*@* ban ?eklinde uzakla?t?r?l?r.
}
if ($did == 6) {
if (%oto-tara == off) { .set %oto-tara on | .enable #oto-tara | echo -a $timestamp *** Otomatik rumuz tarama 4aktif. }
elseif (%oto-tara == on) { .set %oto-tara off | .disable #oto-tara | echo -a $timestamp *** Otomatik rumuz tarama 4kapat?ld?. }
}
if ($did == 7) {
if (%NickDe?i? == off) { .set %NickDe?i? on | .enable #NickDe?i? | echo -a $timestamp *** Yeni kötü rumuz korumas? 4aktif. }
elseif (%NickDe?i? == on) { .set %NickDe?i? off | .disable #NickDe?i? | echo -a $timestamp *** Yeni kötü rumuz korumas? 4kapat?ld?. }
}
if ($did == 14) {
run http://www.mIRCLive.NET
}
if ($did == 15) {
if ($did(11) == $Null) {
echo -a $timestamp *** Kick Mesaj? belirlenmedi, orjinal mesaj kullan?lacak.
dialog -x Badnick Badnick
set %kckmsg 4Rumuzunuz 1kanal seviyesine uygun olmayan nitelikler ta??maktad?r. 4/Nick YeniRumuz 1komutuyla rumuzunuzu de?i?tirmeden kanala giri? yapamazs?n?z.
}
else {
set %kckmsg $did(11)
dialog -x Badnick Badnick
}
}
}
}
;--------------------
; Kodlamalar...
;--------------------
on @*:join:#:if $kotunick($nick) { mode # +b $nick | kick # $nick %kckmsg }
#NickDe?i? on
on *:NICK:{ if $kotunick($newnick) { var %_ = 1, %< = $v1 | while $comchan($newnick,%_) { if $me isop $v1 { mode $v2 +b %< | kick $v2 $newnick %kckmsg } | inc %_ } } }
#NickDe?i? end
alias kotunick { var %_ = 1 | while $read(nickler.txt,%_) { if $v1 iswm $1 { return $v1 } | inc %_ } | return $false }
alias krt {
if $1 ischan && $me isop $1 {
var %` = $lines(Nickler.txt)
while %` {
if $fline($1,$read(Nickler.txt,%`),0,1) >= 1 { var %~ = $ifmatch | while %~ { if $line($1,$fline($1,$read(Nickler.txt,%`),%~,1),1) isreg $1 { mode $1 +b $+($read(Nickler.txt,%`),!*@*) | kick $1 $line($1,$fline($1,$read(Nickler.txt,%`),%~,1),1) %kckmsg } | dec %~ } }
dec %`
}
}
}
#oto-tara on
on *:OP:#:if $opnick == $me { krt $chan }
#oto-tara end
;-----------------------------------------
on *:LOAD:{
echo -a $timestamp *** Kötü Rumuz Korumas? ba?ar?yla yüklendi.
echo -a $timestamp *** LikabLe
run notepad.exe nickler.txt
set %oto-tara on
set %NickDe?i? on
set %kckmsg 4Rumuzunuz 1kanal seviyesine uygun olmayan nitelikler ta??maktad?r. 4/Nick YeniRumuz 1komutuyla rumuzunuzu de?i?tirmeden kanala giri? yapamazs?n?z.
}

on *:UNLOAD:{
echo -a $timestamp *** Kötü Rumuz Korumas? kald?r?ld?.
unset %oto-tar
unset %NickDe?i?
unset %kckmsg
}


 

konuluvideo

Yasaklandı!
Yasaklandı!
 • Üyelik Tarihi
  1 Mar 2013
 • Mesajlar
  12
 • MFC Puanı
  0
 • MFC Seviyesi

kanka konuluvideo yu cikarin o listelerden bak
 
Üst Alt