• Web sitemizin içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için Web sitemize kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Web sitemize üye olmak tamamen ücretsizdir.
  • Sohbetokey.com ile canlı okey oynamaya ne dersin? Hem sohbet et, hem mobil okey oyna!
  • Soru mu? Sorun mu? ''Bir Sorum Var?'' sistemimiz aktiftir. Paylaşın beraber çözüm üretelim.

İlk Müslümanlar

diShy

Onursal Üye
Üyelik Tarihi
27 Kas 2009
Konular
32,527
Mesajlar
50,861
MFC Puanı
2,550
İlk Müslümanlar (Sabikini İslam), İslam'ı ilk kabul edenlerdir.
İslam'ı ilk kabul eden Hatice'dir. Ömer 40. müslümandır. Ömer'e kadar Müslüman olan kırk kişi Hatice, Ali, Ebubekir, Osman, Zeyd bin Harise, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Said bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hamza, Haris, Cafer, Mısab, Mesud, Iyas, Ebû Zerr el-Gifârî, Ebu Selman el Farisi, Osman bin Mazun, Bilal- Habeş, Habbab, Hatib, Halid Bekir, Abdurrahman Cahş, Ebu Ahmed, Amir, Amir Rebia, Vakıd, Erkam, Üveys, Halid, Ömer Anbese, Nuaym, Ammar, Süheyb, Mikdad, Said Hudri.

Hatice: Mekke'nin zenginlerindendi. Peygamberle evlendi. 25 yıllık evliliklerinde 6 çocukları oldu.

Ali: Haşimilerden, Ebu Talib'in oğlu, peygamberin amcaoğlu, manevi kardeşi, ehlibeyti, vahy katibi, damadı. Sünni İslam inancında ikinci, Şia'ya göre ilk müslüman erkektir. Gene Ehli Sünnet inancında dördüncü raşid halifedir ve Aşere-i Mübeşşeredendir. Şia'ya göre peygamberin tek gerçek halefidir. Yani 12 İmam'ın ilkidir. Peygamber Hatice ile evlendikten sonra Ali'yi yanına aldı. Ali, hicrette peygamberin yatağına yatarak kafirleri şaşırttı. Peygamberin kızı Fatıma ile evlendi. İslam'ın kılıcı, ilmin kapısı namıyla anıldı. Peygamberi vefat ettikten sonra yıkayan, defnedendi. 4. Halife iken Cemel'de Ayşe ve diğer muhaliflerle, Sıffin'de Muaviye ile savaştı. 661'de 63 yaşında Haricilerce öldürüldü. Oğulları Hasan ve Hüseyin'i de muhalifleri öldürdüler. Türbesi Necef'tedir.

Ebubekir: Babası Osman, annesi Ümmülhayr. Teymi kabilesinden. Sünni İslam inancına göre ilk müslüman erkektir, ilk raşid halifedir ve aşere-i mübeşşeredendir. Peygamberden iki yaş küçüktü. Zengin bir tacir, mekkelilerin güvendiği bir hakemdi. Servetini sonra İslam'a harcadı. İşkencedeki müslümanları satın alıp azad etti. Kızı Ayşe'yi peygambere nikahladı. Cahiliyede puta tapmaz, içki içmez, günaha dalmazdı. Sıddık namıyla tanındı. Hicrette peygamberin yanındaydı, mağarada peygamberle saklandı. Bütün savaşlara katıldı. Hac emiri oldu. Peygamber öldüğünde dağılanları toplayıp şu hutbeyi okudu: Ey nas, Muhammede tapan varsa bilsin ki o öldü, Allah'a tapan varsa bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez. İttifakla halife seçildikten sonra yalancı peygamberlerle savaştı. Kuran'ı topladı. 142 hadis rivayet etti. 634'de vefat etti. Hücrei saadetteki kabirde yatmaktadır.

Zeyd bin Harise: Peygamberin kölesiydi, azat edildi, evlatlığa alındı. Manevi oğlu oldu. Peygamber ona Zeynep'i nikahladıysa da geçinemediler, Zeynep peygambere nikahlandı. Seriyye komutanlığı yaptı, 629'da Mute'de hayatını kaybetti.

Osman bin Affan: Emevilerden. Babası Affan. Namı zinnureyn (peygamberin iki kızıyla evlendiğinden, Rukiye ölünce Ümmü Gülsüm'le evlendi). Sünni İslam'ın üçüncü halifesi. Aşere-i mübeşşeredendir. Rukiye ile Habeşistan'a gidenlerden. Bedir dışındaki savaşlara katıldı. 644'de halife oldu. Sebe taraftarları evini kuşattı, oruçluyken Kuran okurken öldürüldü (656). Cenazesini Zübeyr kaldırdı, Baki mezarlığına gömüldü. Osman zengindi, vahy katibiydi. Kuran'ı çoğalttı. Lakabı Naşir-ul Kuran'dı. 146 hadis rivayet etti.

Abdurrahman bin Avf: Babası Avf, Zühreoğullarından. Habeşistan'a gidenlerden. Uhud'da yaralandı. 651'de vefat etti. Aşere-i mübeşşeredendir.

Sa'd bin Ebi Vakkas: Zühreoğullarından, babası Ebu Vakkas. Bütün savaşlara katıldı, Kadisiye'de zafer kazandı. Fitne devrinde Cemel ve Sıffin'e katılmadı. 674'de Medine'de öldü. Aşere-i mübeşşeredendir.

Zübeyr bin Avvam: Babası Avvam. Peygamberle bacanak. Ayşe'nin kardeşi Esma ile evlendi. Habeşistan'a giden kafiledeydi. Yermuk Savaşında yaralandı. Zengindi. Ali'ye karşı Cemel'de muhalif saftaydı. 656'da öldürüldü. 38 hadis rivayeti vardır. Aşere-i mübeşşeredendir.

Talha bin Ubeydullah: Ashabı şuradan (Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Sad, Abdurrahman). Teymilerden. Babası Abdullah. Bedir Savaşı'nda Şam'daydı. Uhud'da peygamberi korurken yaralandı. Ali'nin halifeliğine zorla biat etti, sonra muhaliflere katıldı. Cemel'de yer aldı. 656'da öldü. 38 hadis rivayeti vardır. Aşere-i mübeşşeredendir.

Ebu Ubeyde bin Cerrah: Fihroğullarından, Habeşistan'a gidenlerden, 639'da taun salgınında öldü, mezarı Şeria'da Amya'dadır. Aşere-i mübeşşeredendir.

Said bin Zeyd: Babası Zeyd. Adevioğullarından. Ömer'in eniştesi. Habeşistan muhacirlerinden. Talha ile Şam'dayken Bedir'e katılamadı. 671'de Medine'de öldü. Aşere-i mübeşşeredendir.

Hamza bin Abdülmüttalib: Peygamberin amcası ve sütkardeşi. Haşimilerden. Allah'ın arslanı lakablı. Seriyye komutanı. Bedir'de düelloya çıkan üç sahabiden biri (Ali, Ubeyde, Hamza). Uhud'da 625'de Habeşli Vahşi'nin mızrağıyla hayatını kaybetti.

Ömer bin Hattab: Namı Faruk. Peygamberden on üç yaş küçüktü. Babası Hattab. Sünni İslam inancında ikinci raşid halife. Aşere-i mübeşşeredendir. Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran'ı fethetti. Halefini seçemeden, Ebullülü adlı bir İranlı köle tarafından sabah namazında zehirli hançerle vuruldu, üç gün sonra öldü. Hücre-i saadete gömüldü.

Cafer bin Ebu Talib: Ebu Talib'in oğlu, Ali'nin kardeşi. Habeşistan'a gidenlerin başkanı. Namı Tayyar. Mute'de hayatını kaybetti.
 
Üst