Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Pascal hata kodları

The Punisher

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    6 Haz 2015
  • Mesajlar
    577
  • MFC Puanı
    21
  • MFC Seviyesi

Hata Mesajları


Derleyici Hataları (Compiler Errors):

1) Out of memory: Yetersiz hafıza.
2) Identifier expected: Gerekli değişken tanımı yapılmamış.

3) Unknown identifier: Tanımlanmayan bir değişken kullanılmış.

4) Duplicate identifier: Aynı değişken iki farklı tiple tanımlanmış.

5) Syntax error: Yazım hatası.

6) Error in real constant: Sabit real tanımında hata.

7) Error in integer constant: Sabit integer tanımında hata.

8) String constant exceeds line: Stringlerde kullanılan tırnaklarda eksiklik veya fazlalık var.

9) Too many nested files: İç içe çok fazla dosya bağlantısı var.

10) Unexpected end of file: Programı sonlandırmak için “END.” yazılmamış.

11) Line too long: Bir satırda 126 karakterden fazla bilgi bulunuyor..

12) Type identifier expected: Değişken tanımı yapılmamış.

13) Too many open files: Aynı anda çok fazla dosya açılmış.

14) Invalid file name: Geçersiz dosya adı veya bulunamayan dizin.

15) File not found: Dosya bulunamıyor.

16) Disk full: Disk dolu.

17) Invalid compiler directive: Geçersiz derleyici bildirisi.

18) Too many files: Çok fazla dosya tanımı yapılmış.

19) Undefined type in pointer definition: Pointer için bilinmeyen bir tip kullanılmış.

20) Variable identifier expected: Değişken tanımı yapılmamış.

21) Error in type: Tip hatası var.

22) Structure too large: Bilgi yapısı çok büyük.

23) Set base type out of range: Küme eleman sayısı 256 ‘yı geçmiş.

24) File components may not be files or objects: Başka dosyaya ait tip kullanılmış.

25) Invalid string lenght: Geçersiz string uzunluğu.

26) Type mismatch: Tip uyuşmazlığı.

27) Invalid substrange base type: Ön tanımlı bilgi tipi alt ölçüleri geçersiz.

28) Lower bound greater than upper bound: Alt sınır üst sınırdan büyük.

29) Ordinal type expected: Sıra belirleme tipi yapılmamış.

30) Integer constant expected: Tam sayı sabiti gerekli.

31) Constant expected: Sabit gerekli.

32) Integer or real constant expected: Integer veya real sabiti gerekli.

33) Type identifier expected: Tip tanımlaması gerekli.

34) Invalid function result type: Fonksiyon sonuç tipi hatalı.

35) Label identifier expected: Etiket tanımı gerekli.

36) Begin expected: “Begin” gerekli.

37) End expected: “End” gerekli.

38) İnteger expression expected: Tamsayılı bir ifade gerekli.

39) Ordinary expression expected: Sıralı ifade gerekli.

40) Bolean expression expected: Mantıksal ifade gerekli.

41) Operand types do not match operator: İşlem ile işareti arasında sorun var.

42) Error in expression: İfadede hata var

43) Illegal assigment: Hatalı atama.

44) Field identifier expected: Alan tanımı yapılmamış.

45) Object file too large: Object dosya hacmi 64K ‘dan büyük.

46) Undefined external: Tanımlanmamış harici dosya.

47) Invalid object-file record: Hatalı object dosyası kaydı.

48) Code segment too large: Kod parçası 64K ‘dan büyük.

49) Data segment too large: Tanımlanan veriler 64K ‘dan büyük.

50) Do expected: DO ifadesi gerekli.

51) Invalid Public definition: Geçersiz Public tanımı yapılmış.

52) Invalid Extra definition: Geçersiz harici dosya tanımı yapılmış.

53) Too many Extra definition: Çok fazla harici dosya tanımı yapılmış.

54) Of expected: OF ifadesi gerekli.

55) Interface expected: İnterface kesim adı gerekli.

56) Invalid relocatable reference: Geçersiz yeniden yerleştirilebilir referans.

57) Then expected: THEN ifadesi gerekli.

58) To or downto expected: TO veya DOWNTO ifadesi gerekli.

59) Undefined forward: Tanımlanmamış FORWARD kullanılmış.

60) Too many procedure: Çok fazla PROCEDURE veya FUNCTION var.

61) Invalid typcast: Geçersiz tip tanım kalıbı.

62) Division by zero: Sıfıra bölme yapılmış.

63) Invalid file type Geçersiz dosya tipi.

64) Cannot read or write variables of this type: Bu tip için okuma veya yazma yapılamaz.

65) Pointer variable expected: Pointer değişken tanımı gerekli.

66) String variable expected: String değişken gerekli.

67) String expression expected: String ifade gerekli.

68) Circular unit: Tekrar eden unit ‘e referans verilmiş.

69) Unit name mismatch: Unit adı uyumsuz.

70) Unit version mismatch: Unit versiyonu uyumsuz.

71) Duplicate unit name: Aynı unit iki kez kullanılmış.

72) Unit name error: Unit isminde hata.

73) Implementation expected: Implamentation kesim adı verilmemiş.

74) Constant and case types do not match: CASE ve sabitte kullanılan tipler uyuşmuyor.

75) Record variable expected: Kayıt değişkeni gerekli.

76) Constant out of range: Sabit, sınırlarını aşıyor.

77) File variable expected: Dosya değişkeni gerekli.

78) Pointer expression expected: Pointer ifadesi gerekli.

79) Integer or real expression expected: Integer veya real ifade gerekli.

80) Label not within current block: Etiket mevcut blok dışında.

81) Label already defined: Etiket önceden kullanılmış.

82) Undefined label in preceding statement: Tanımlanmamış etiket kullanılmış.

83) Invalid @ argument: Geçersiz @ bellek argüman tanımı yapılmış.

84) Unit expected: Unit tanımı yapılmamış.

85) “;” expected: Noktalı-virgül işareti gerekli.

86) “:” expected: İki nokta üst üste işareti gerekli.

87) “,” expected: Virgül işareti gerekli.

88) “(“expected: Parantez aç işareti gerekli.

89) “)”expected: Parantez kapa işareti gerekli.

90) “=” expected: Eşittir işareti gerekli.

91) “:=”expected: “:=” işareti gerekli.

92) “[“ or “(.” expected: Köşeli parantez veya parantez aç işareti gerekli.

93) “]” or “.)” expected: Köşeli parantez veya parantez kapa işareti gerekli.

94) “.” expected: Nokta işareti gerekli.

95) “..” expected: “..” işareti gerekli.

96) Too many variables: Çok fazla değişken tanımı yapılmış.

97) Invalid for control variable: Geçersiz FOR kontrol değişkeni tanımlanmış.
98) Integer variable expected: Integer değişken gerekli.

99) Files are not allowed here: Burada dosyalar kullanılamaz.

100) String length mismatch: String uzunluğu uyumsuzluğu.
 
Üst Alt