Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Ses Bilgisiyle İlgili Test Soruları

Jade

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    30 Kas 2012
  • Mesajlar
    7,557
  • MFC Puanı
    221
  • MFC Seviyesi

1. Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar
Son yolcunun gömüldü son adımları
Bekçi sert bir vuruş ile kırdı kaldırımları
Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda.
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Ünlü düşmesi
b) Ünsüz benzeşmesi
c) Ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük
d) Ünsüz yumuşaması
e) Ünlü daralması

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü kullanılmamıştır?
a) Arabayı pek hızlı sürmez, dikkatli kullanırdı.
b) Şehirde geceleyin başlayan yağmur, sabaha kadar sürdü.
c) Bahçesinde rengarenk çiçekler vardı.
d) Evin yan duvarları ve balkonu kalın sarmaşıklarla örtülmüştü.
e) Elinde bir demet çiçekle odanın kapısına geldi.

3. Pencerenden bir gül attığın zaman
Işıklarla dolacak kalbimin içi
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
a) Ünsüz benzeşmesi
b) Ünsüz yumuşaması
c) Ulama
d) Ünsüz yumuşamasına aykırılık
e) Ünlü türemesi

4. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte kaynaştırma ünsüzü yoktur?
a) Ne halden anlayan bulunur
b) Bir kere sevdaya tutulmaya gör
c) Bir de saçların düşmüş yüzüne
d) Bir meşaledir pervaneyim ona
e) Sensiz uykuyu haram bilen için

5. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Ünlü düşmesi
b) Ulama
c) Küçük ünlü uyumuna aykırı sözcük
d) Ünsüz yumuşaması
e) Ünsüz yumuşamasına aykırılık

1. Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri,
2. İşveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri,
3. Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi,
4. Yalnız ben duyuyordum sirenleri
5. Her kalbi dolduran güle, her senden: Ole!
6. Numaralı dizelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

7. Sararken alnımı yokluğun tacı
Gönülden silindi neşeyle acı
Kalbe muhabbette buldum ilacı
Ben de müridinim işte Mevlana
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) Ünsüz benzeşmesi
b) Ünlü düşmesi
c) Ünsüz değişimi
d) Büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük
e) Ünlü daralması

8. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde ses düşmesi yoktur?
a) Onun bağrı zaten yaralıdır.
b) O da bu akşam geliyor.
c) Hasta sabaha kadar inledi.
d) Burada oğlu onu savunmada.
e) Boğaziçi yalılarında geçti, ömrüm.

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisi “ünsüz değişimi”ne örnek olmaz?
a) Hadi seni yemeğe götüreyim?
b) Bu havada dağa tırmanmak istiyorum.
c) Sabahları balığa çıkarlar.
d) Çocuğun ruh sağlığı bozulmuştu.
e) Böbreğinin birini ameliyatla aldılar.

10. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Dizedeki işaretli yerlerde görülen ses olayı, aşağıdakilerden hangisinde görülmez?
a) Sabahtan uğradım ben bir güzele.
b) Sarı etek giymiş gonca kısarak.
c) Deli gönül abdal olmuş.
d) Saçın çözüp benim için ağlar mısın?
e) Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünlü daralması örneklenmez?
a) Seni, sokağın başında bekliyorum.
b) Gelmiyorum diye çok üzüldü.
c) Düşünüyorum da ne söylesem boş.
d) Bilmiyorum, ama gitsen daha iyi olur.
e) Nedense, o çocuğu hiç sevmiyor.

12. Bir bulut gibi sarmalayıp
Ilıkça örterken üstümüzü gece
Biriktirir yer altı suları gibi
Acının ince sızısını içimize
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?
a) ünsüz benzeşmesi
b) ünlü düşmesi
c) ulama
d) kaynaştırma
e) ünsüz yumuşaması

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
a) Kitabın kapağını açmadan sınava gelmiş.
b) Bu soruyu farklı görüşle çözmüş.
c) Neyi var nesi yoksa elden çıkarmış.
d) Senin olayı bulduğunu sanmıyorum.
e) Duyduğuma göre, kapısını kimse açmıyormuş.

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde, ünsüz benzeşmesi örneklenmez?
a) Çocuk, aniden caddeye fırlamıştı.
b) Bunları, yemekten sonra konuşuruz.
c) Saçlarını sıfır numaraya kazıtmış.
d) Hala çalışmamakta ısrar ediyorsun!
e) Bu sabaha sütçü gelmedi mi?

15. Geceyi gündüzü biliyor
Dört mevsimi, rüzgarı, karı
Ay ışığına bayılıyor,
Ama kötülemiyor karanlığı
Alnında mutluluğun gururu
Bu dizelerde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?
a) Kaynaştırma
b) Ünlü düşmesi
c) Ünlü daralması
d) Ünsüz yumuşaması
e) Ünsüz sertleşmesi

16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili harflerden hangisi, kaynaştırma harfi değildir?
a) Bu konudaki düşüncesi farklıydı.
b) Bu sözleri duymayı istemiyordu.
c) Bu oyunu bize kim öğretecek?
d) Anılarını yeniden tazeledi.
e) Binanın ön cephesi sarmaşıktan görünmüyordu.

17. Can atardı
Daracık sokaklarda
Tek başına köşe kapmaca
Yüreği ellerinde
Oynamaya
Verilen diz
Bu dizelerde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?
a) ses artması
b) ünsüz benzeşmesi
c) ulama
d) ünlü düşmesi
e) ünsüz yumuşaması

18. Aşağıdakilerden hangisinde, ünsüz benzeşmesi örneklenmemiştir?
a) Bazı sözcükler dilimize Arapça’dan geçmiştir.
b) Onunla birlikte gitmelisin.
c) Sevinç, topraklardaki su gibi yüreklere sinmişti.
d) Salonu menekşe kokusu kapladı.
e) Köyde bu olaydan sonra onu sıkça aradım.

19. Dilimizde iki heceli birtakım sözcüklere dar ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki ünlüler düşer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralı örnekleyen bir sözcük yer almaz?
a) Koca çınar sabaha kadar devrildi.
b) Gönül bu, nice ağrılara dayanmadı ki…
c) Elleri böğründe kaldı, bu haberi alınca
d) Bu kuşku, beynimizi kemiriyordu.
e) Akşama doğru günün boynu büküldü.

20. Hissederim bu acıyı
Her perşembe nedense
Niçin beynimden çıkmaz
Gecelerin karanlığında sular
Dizelerinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?
a) n – m değişmesi
b) ünsüz türemesi
c) ünlü düşmesi
d) ünsüz benzeşmesi
e) ünsüz yumuşaması

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kaynaştırma sesi kullanılmamıştır?
a) Bu bağ, suyunu şu pınardan alır.
b) Odayı bugün de düzenleyemedin.
c) Bu konuyu seninle tartışamam.
d) Yedişer soru yapacaktık bu konuda.
e) Sesini duyamadım, senin.

22. Dilimizde sert (tonsuz) ünsüzle biten sözcüklere gelen ekler sert (tonsuz) ünsüzle başlar.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz?
a) Çevreme baktım; ama seni göremedim.
b) Burada seçkin insanlar bulunur.
c) Beni anlaşılmaz bir üçgen içine aldılar.
d) Bana düşkün olduğunu bilirsin.
e) O da tiyatroyu seçti, son günlerinde.


1. Artık, böbreği iflas etmişti.
2. Sütü çanağa boşalttı.
3. Anıta, akın akın gidiyor, insanlar
4. Kitapları dolaba yerleştirdi.
5. Yurda gizlice girenler, yakalandı.
23. Bu cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması örneklenmez?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

24. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
a) Sorunun çözümlenmesi para isterdi.
b) Oraya biz de yürüyeceğiz.
c) Her sevginin bir gözyaşı vardır.
d) Babasının durumu belli değildi.
e) Ona kadar saydık.

25. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama görülmez?
a) Bir sonbahar akşamı… Sahillerdeyim.
b) Sahilden uzaklaştı son yolcular da…
c) Rüzgarların elinde kırık bir neyim.
d) Gökler esmer ve derin … Kimden sorayım kimi?
e) Sararmış bahçesiyle tenha bir yalı…

26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi örneklenmez?
a) Ateş olmayan yerden, duman çıkmaz.
b) Bu gidişle eve sabaha ancak varırız.
c) Son yıllarda teknoloji iyice ilerledi.
d) Oğlunuzun başarısı, herkesi imrendiriyor.
e) Bu ekler, ismin hal ekleridir.

27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcükler tümüyle büyük ünlü uyumuna uyar?
a) Meydan yine hınca hınç doluydu.
b) Bahçeye yeni fidanlar dikildi.
c) Dudakları iyice büzülüp kaldı.
d) Bu terazinin ayarı iyice bozuktu.
e) Pehlivanlar Kırkpınar’ı doldurdu.

28. Aşağıdakilerin hangisinde ulama yoktur?
a) Arabacı, neşeyle kırbacı şaklattı.
b) Başarısıyla milletinin alnını ağartmıştır.
c) Çardak altında uzanıp yattı.
d) Hemen bayarak altında toplandık.
e) Bahçenin ortasında güzel bir havuz vardı.

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, küçük ünlü uyumuna uymaz?
a) Görüşmek, buruda tutkuydu.
b) Yorgunluk, gözlerine iyice çökmüştü.
c) Günler, bizi iyice etkisine almıştı.
d) Yağmur bütün gece hiç dinmedi.
e) Yollar, bu sahilde bitiyordu.

30. Alnında nurdan bir ışık
Geceyi aydınlattı her dem
Yüreğin sevgi yumağı
Kötülüklerden arınmış
İyilik meleği
Dizelerinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a) ünsüz yumuşaması
b) ünsüz düşmesi
c) ünlü düşmesi
d) ünsüz benzeşmesi
e) ulama

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı görülmez?
a) Küçücük elleriyle bir şeyler anlattı.
b) Onunla daracık yollardan geçtik.
c) İncecik söğüt dalları rüzgara dayandı.
d) Ona, Perşembe günü uğrarım.
e) Sıcaktan iyice bunalmıştık.

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?
a) Ümit, uyanık insanın rüyasıdır.
b) Görmek, yenilenmenin başlangıcıdır.
c) Eskimeyenin peşinden giden hep yeni kalır.
d) Zaman, kolay ele geçen şeyleri siler.

33. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin son harfi, sesliyle başlayan bir ek aldığında yumuşamaz?
a) devlet
b) çırak
c) ilaç
d) mehtap

34. Adam; pamukları deşilmiş, ilk rengini ele veren hiçbir parçası tam kalmamış yorgana sarılıp sessiz, kıpırtısız bir uykuya dalıyordu.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilemez?
a) Ünlü daralmasına uğramış sözcüğe
b) Ünsüz yumuşamasına uğramış sözcüğe
c) Kaynaştırma sesine
d) Küçük ünlü uyumuna uymayan sözcüğe

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilemez?
a) Gönlünden geçenleri bana da söyleyebilir.
b) O manzarayı görünce ağlayacağını tabii bilmiyordunuz
c) Böyle bir davranışı ondan beklemiyordum.
d) Onun da bizimle geleceğini biliyordum.

36. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinden sonra ünlüyle başlayan bir ek gelse, sözcüğün sonundaki sert sessizde yumuşama olur?
a) millet
b) özet
c) geçit
d) sepet

37. Tatil anlayışının güneş, deniz, kum üçgenine sıkıştığı günümüzde, Akdeniz’i alternatif gezilerle keşfetmek isteyenlerin uğraması gereken ilk yer Çıralı olmalı.
Cümlesinde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
a) Ses düşmesi
b) Ses türemesi
c) Sessiz yumuşaması
d) Kaynaşma

38. Şimdiki zaman eki (-yor), aşağıdakilerden hangisinin sonuna getirilerek çekimlenirse büyük ünlü uyumu kuralını bozar?
a) konuşmak
b) dinlemek
c) anlamak
d) oturmak

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasının örneği vardır?
a) Zamanla nasıl değişiyor insan?
b) Gün geçtikçe artıyor yalnızlığımız.
c) Ne havada dönüp duruyor kuşlar?
d) Bir çiçek istiyorum ben bakmasam solacak.

40. “Bir defa kaybolmaktansa iki defa yol sormak daha iyidir.” cümlesindeki altı çizili sözcükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
a) Ünsüz yumuşaması
b) Ses türemesi
c) Ünsüz benzeşmesi
d) Ses düşmesi

41. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?
a) Sen olursan bensiz, ben de olurum sensiz.
b) Say beni, sayayım seni.
c) Su akarken testiyi doldurmalı.
d) Su testisi su yolunda kırılır.

42. Aşağıdakilerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte ses değişikliği olmaz?
a) Kayık
b) Süt
c) Kalp
d) Genç

43. Aşağıdakilerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde sözcükte ses değişikliği/yumuşama olmaz?
a) ilaç
b) sırt
c) kayıp
d) renk

44. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması ses olayının örneği yoktur?
a) Gelip karşımdaki masaya oturmuyorlar mı!
b) Çektiği sıkıntılara artık dayanamıyordu.
c) Eski günleri hatırlıyor, anılarını tazeliyordu.
d) Kaşla göz arasında kaybolmayı başarıyordu.

45. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi küçük ünlü uyumuna uymaz?
a) Banyo
b) Sokaklar
c) Yumak
d) Güneş

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ulama” yoktur?
a) Geçen yıl eylülde, okullar açıldı.
b) Salondan yemek odasına geçilir.
c) Çağımızın icatları, insana parmak ısırtır.
d) Heceler, harflerin sayısına göre ayrılır.

47. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin son harfi, sesliyle başlayan bir ek aldığında yumuşamaz?
a) Yamaç
b) Toprak
c) Yurt
d) Deniz

48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?
a) Çalışan insan her zaman başarılı olur.
b) Yaşlı adam, fırından taze ekmek aldı.
c) Araba yanımızdan hızla geçip gitti.
d) Asker ocağı, gençlerimize şahsiyet kazandırır.

49. Aşağıdaki cümlelerde bulunan kelimelerin hangisinde sert sessiz yumuşaması yoktur?
a) Meyveli ağacı taşlarlar.
b) Tenceredeki sütü pişirdi.
c) Kitabını arkadaşına uzattı.
d) Kalemi, kağıdı kullanırken tutumlu olalım.

50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?
a) Her zaman başarılı bir iş adamıydı.
b) Bahçeye kardan adam yapmak istiyordu.
c) O konuyu bize geldiğin akşam görüşürüz.
d) Siz de kır çiçeklerini seviyorsunuz

51. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yardımcı ses yoktur?
a) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
b) Adamın iyisi iş başında belli olur.
c) İyi dost kara günde belli olur.
d) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz yumuşamasına uğrayan bir kelime yoktur?
a) Bu işten umudum kesildi.
b) Soğuğa karşı tedbirli olmalıyız.
c) Yaz tatilinde oldukça dinlendik.
d) Kitabımı çantama yerleştirdim.

53. Cümlelerin hangisinde, ünsüz yumuşamasına uğramış bir kelime yoktur?
a) Anahtar bulamayınca kilidi kırdılar.
b) Kardeşim kızamığa yakalandı.
c) Barışmaları için kardeşim aracı oldu.
d) Masadaki kitabı bana verir misin?

54. Aşağıdaki kelimelerden hangisi, küçük sesli uyumu kuralına uyar?
a) Armut
b) Toprak
c) Horoz
d) Karpuz

55. Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır?
a) Sabahtan beridir ince bir yağmur
b) Yağıyor soğuk bir sesle karışık
c) Kafesler kapanmış, sokaklar çamur
d) Dışarıda ne bir ses, ne de bir ışık

56. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek alırken sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür?
a) Deprem, hepimizin yüreğini sızlattı.
b) Küçücük çocuklar anasız babasız kaldı.
c) Birkaç gündür gözüme uyku girmiyor.
d) Bazı yöneticilerin ufku dar olur.
e) Biz acıları bağrımıza bastık.

57. Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz yumuşamasının örneği yoktur?
a) Dil, her şeyden önce bir iletişim aracıdır.
b) Son yıllarda okuyucu sayısı iyice azaldı.
c) O, hayatın tadını çıkarmanın peşindeydi.
d) Ben de onun ardı sıra evden çıktım.
e) Bir annenin feryadını duymamak olmaz.

58. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması olmamıştır?
a) İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı.
b) Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini
c) Seher yeli okşuyor nazik tenimi
d) Gökyüzü bize mavi mavi gülümsüyordu.
e) Deli gönül, sana ne diyeyim.

59. Şiirle uğraşanlar, yazdıklarının sadece iç dökmek, duygularını paylaşmak için değil de sanat eseri olarak okunmasını istiyorlarsa işin emek yanını göz ardı etmemelidir.
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
a) Ünlü daralması
b) Ulama
c) Kaynaştırma ünsüzü
d) Ünsüz yumuşaması
e) Ünsüz benzeşmesi

60. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde “ünsüz yumuşaması”na örnek olabilecek bir sözcük yoktur?
a) Bakakalırım giden geminin ardından
b) Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini
c) Gökyüzünün başka rengi de varmış
d) Şu dağın başında kar ben olaydım
e) Benim bu derdime derman yok mudur?

61. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ünsüz değişimine örnek olamaz?
a) Çoğu kimse söylenenlere inanmıştı.
b) Ağacın dalları budanmıştı.
c) Yurduna kavuşmanın mutluluğunu yüreğinde hissediyordu.
d) Çamlığa geçip sola döneceksiniz.
e) Adını dilinden düşürmüyordu.

62. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ses düşmesi yoktur?
a) Siz de fikrinizi söylemelisiniz.
b) Çocuğun omzunda büyük bir yara var.
c) Dünden beri ayağım iyice şişti.
d) Sanatçının bu resmini pek beğenmedim.
e) Bahsi kazanınca mutlu oldu.
CEVAPLAR: 1.e 2.d 3.e 4.c 5.d 6.e 7.e 8.b 9.b 10.bCEVAPLAR: 11.c 12.e 13.d 14.c 15.e 16.c 17.b 18.d 19.b 20.dCEVAPLAR: 21.e 22.c 23.c 24.e 25.e 26.a 27.c 28.a 29.d 30.b


CEVAPLAR: 31.c 32.d 33.a 34.a 35.a 36.c 37.b 38.b 39.d 40.dCEVAPLAR: 41.a 42.b 43.b 44.d 45.a 46.d 47.d 48.c 49.b 50.dCEVAPLAR: 51.c 52.c 53.c 54.b 55.c 56.b 57.b 58.c 59.e 60.d 61.e 62.c


 
Üst Alt