Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Ses ve Işık İşaretleri

Sentinus

'boşunaymış' dedirtmeyin be insana..
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    2 Ağu 2016
  • Mesajlar
    11,776
  • MFC Puanı
    476
  • MFC Seviyesi

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nün 32-37. Kuralları, gemiler tarafından kullanılacak ses ve ışık işaretlerini belirlemiştir. Çoğu amatör denizcinin bilmediği, bilmediği için de kullanmadığı bu işaretlerle ilgili detaylı bilgileri yine Tüzük'te bulabilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler sadece bir özet niteliğindedir.
Bu maddeler her ne kadar, boyları 12 metreden küçük olan teknelerle ilgili çok sıkı düzenleme getirmeseler de; özellikle 37. kuralda bahsedilen tehlike işaretlerini her denizcinin bilmesinde fayda vardır.
Kural 32 - Tanımlamalar
(a) " Düdük " sözcüğü belirtilen düdük seslerini meydana getirme gücünde olan ve bu Kuralların III sayılı Lahikası niteliklerine uyan herhangi bir sesle işaret verme aleti anlamına gelecektir.
(b) " Kısa düdük " deyimi: Bir saniye süreli bir düdük sesi anlamına gelecektir.
(c) " Uzun düdük " deyimi: 4 - 6 saniye süreli bir düdük sesi anlamına gelecektir.

Kural 33 - Ses İşaretleri İçin Aletler

(a) Boyu 12 metre veya daha uzun olan bir teknede bir düdük ve bir kampana ve boyu 100 metre veya daha uzun olan bir teknede bunlara ek olarak bir gong bulunacak ve bu kongun tonu ve sesi kampananınki ile karıştırılmayacak şekilde olacaktır. Düdük, kampana ve gong bu Tüzüğün III sayılı Ek'indeki niteliklerine uyacaktır. Belirtilen ses işaretlerinin elle verilmesine her zaman olanak bulunması şartıyla, kampana veya gong veya her ikisinin yerine aynı ses niteliğine sahip olan diğer bir alet konulabilir.
(b) Boyları 12 metreden daha kısa olan tekneler bu kuralın (a) paragrafında belirtilen ses ile işaret veren aletleri taşıma zorunluğunda olmayacaklardır. Böyle bir aleti bulunmayan bir teknede yeterli ses işareti verebilecek başka bir alet bulundurulacaktır.
Kural 34 - Manevra ve Uyarma İşaretleri
(a) Kuvvetle yürütülen ve seyir halinde bulunan bir tekne diğerini gördüğü zaman, bu kurallar uyarınca manevra yaptığında düdüğü ile aşağıdaki işaretleri vererek bu manvrasını belli edecektir.
- Bir kısa düdük "Rotamı sancağa doğru değiştiriyorum".
- İki kısa düdük "Rotamı iskeleye doğru değiştiriyorum".
- Üç kısa düdük "Tornistan çalıştırıyorum".
anlamına gelecektir.
(c) Dar bir kanal veya geçitte birbirini gören teknelerden:
9 (e) (i) sayılı kurala uyarak diğerine yetişip geçme niyetinde olan bir tekne düdükle aşağıdaki işaretleri vererek niyetini bildirecektir:
- İki uzun düdüğü takibeden bir kısa düdük:
"Senin sancak tarafından yetişip geçmek niyetindeyim"
- İki uzun düdüğü takibeden iki kısa düdük:
"Senin iskele tarafından yetişip geçmek niyetindeyim"
anlamına gelecektir.
(ii) Yetişilip geçilecek olan bir tekne 9 (e) (i) sayılı kurala uyarak hareket ediyorsa, mutabakatını aşağıda yazılı işaret düdüğü ile vererek yetişen gemiye bildirecektir:
- Bir uzun, bir kısa, bir uzun ve bir kısa sırasıyla verilecek düdük işareti.
(d) Birbirini gören iki teknenin birbirine yaklaşması ve bu teknelerden birini diğerinin niyetini ve hareketlerini anlayamaması veya çatışmayı önlemek üzere yeteri kadar harekete geçtiğinden tereddüde düşmesi halinde, tereddüde düşen tekne düdüğü ile derhal en azından beş kısa ve seri işaret vererek böyle bir tereddüt içinde olduğunu gösterecektir. Böyle bir işaret en azından beş kısa ve seri çakmalar şeklinde bir ışık işareti ile kuvvetlendirilebilir.

Kural 35 - Kısıtlı Görüş Hallerinde Verilecek Ses İşaretleri

Görüş şartları kısıtlı olan bir alan içinde veya yakınında, gece veya gündüz, bu Kuralda belirtilen işaretler aşağıda yazılı olduğu gibi kullanılacaklardır:
(a) Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir tekne iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla bir uzun düdük çalacaktır.
(b) Yolda olan fakat durup su üzerinde ilerlemeyen, kuvvetle yürütülen bir tekne iki dakikadan fazla olmayan aralıklarla birbiri ardından iki uzun düdük çalacak ve bu iki düdük arasında da yaklaşık iki saniyelik süre bulunacaktır.
(c) Kumanda altında bulunmayan, manevra yapma gücü kısıtlı olan, su çekimi nedeniyle kısıtlı olan, yelkenli tekne balıkçılıkla uğraşan diğer bir tekneyi çekerek veya yedekleme işi ile uğraşan bir tekne, bu kuralın (a) veya (b) paragraflarında belirtilen işaretler yerine aralarında iki dakikadan fazla bir süre olmayan aralıklarla üç düdüğü birbiri ardından çalacak ve bu üç düdükten birisi uzun olacak ve bunu iki kısa düdük takip edecektir.
(h) Boyu 12 metreden daha kısa olan bir tekne yukarda belirlenen işaretleri vermek zorunluluğunda olmayacak, vermediği takdirde, aralarında iki dakikadan fazla süre bulunmayan diğer bir yeterli ses işareti verecektir.
Kural 37 - Tehlike İşaretleri
1. Aşağıda yazılı işaretler birlikte veya ayrı ayrı kullanıldığı veya gösterildiği zaman, tehlikeyi ve yardım ihtiyacını gösterecektir.
(a) Yaklaşık olarak 1'er dakika ara ile patlatılan bir top veya diğer bir patlayıcı işaret;
(b) Herhangi bir sis işaret aletinin devamlı olarak çalınması;
(c) Kısa aralıklarla her seferinde kırmızı yıldızlar saçan roket veya mermi atılması;
(d) Mors kodu ile ...---... (SOS)'den ibaret bir grup işaretin telsiz telgraf veya herhangi bir diğer işaret verme metodu ile gönderilmesi;
(e) "Mayday" kelimesinin söylenmesinden ibaret bir işaretin telsiz telefonla gönderilmesi;
(f) N.C. harfleriyle Uluslararası Tehlike işaret kodunun gösterilmesi;
(g) Üzerinde veya altında bir küre veya küreye benzer herhangi bir şey bulunan dört köşe bir bayraktan ibaret bir işaret;
(h) Yanan bir katran veya yağ varili veya benzerinden çıkan alevlerin gemi üzerinde gösterilmesi;
(i) Paraşütlü bir roket maytabı veya kırmızı ışık gösteren bir el maytabı;
(j) Portakal rengi duman veren bir duman işareti;
(k) Her iki yana doğru açılan kolların ağır ağır ve tekrarlı olarak indirilip kaldırılması;
(l) Telsiz telgraf alarm işareti;
(m) Telsiz telefon alarm işareti;
(n) Acil mevkileri belirtmek üzere radyo kerterizleri yayınlayan vericiler.
2. Tehlike ve yardım istekleri hususlarının bildirilmesi hariç, yukarıda yazılı işaretlerin kullanılması veya gösterilmesi ve yukarıda yazılı bu işaretlerle karıştırılabilecek diğer işaretlerin kullanılması yasaklanmıştır.
 
Üst Alt