Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

SQL Server Syntaxları

The Punisher

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    6 Haz 2015
  • Mesajlar
    577
  • MFC Puanı
    21
  • MFC Seviyesi

Önemli SQL Syntaxlarını (yazılım şekillerini) biraraya getirip bu sayfadan yayınlamaya karar verdim. Eklemeler yapabilirsiniz.

Select:

SELECT kolon[lar], … n
FROM tablo[lar]

Where:

SELECT kolon[lar] FROM tablo[lar]
WHERE [kosul]

INNER JOIN:

SELECT secim listesi
FROM ilk_tablo [takma ad]
birleştirme_tipi ikinci tablo[takma_ad]
[ON birlestirme_kosulu]

LIKE:

SELECT kolon_adi
FROM tablo_adi
WHERE kolon_adi LIKE {kalıp}

And/Or:

SELECT kolon_adi
FROM tablo_adi
WHERE koşul
{[AND|OR] “koşul”}+

In:

SELECT kolon_adi
FROM tablo_adi
WHERE kolon_adi IN (‘değer1′, ‘değer2′, …)

Between:

SELECT kolon_adi
FROM kolon_adi BETWEEN ‘değer1′ AND ‘değer2′

SUM:

Select SUM(sutun_adi) from tablo_adi

AVG:

Select AVG(sutun_adi) from tablo_adi

MAX:

Select MAX(sutun_adi) from tablo_adi

MIN:

Select MIN(sutun_adi) from tablo_adi

COUNT:

Select COUNT(sutun_adi) from tablo_adi

Group By:

Select sütun from Tablo(lar)
where sart(lar)
group by sütun

Having:

Select sütun, FONKSIYON_ADI(sutun_adi) from Tablo(lar)
where sart(lar)
group by sütun
having grup_kisitlamasi

INSERT:

INSERT INTO tablo (kolon, kolon, …)
VALUES (değer-1, değer-2, …)

UPDATE:

Update tablo_adi
SET kolon=değer, …n
where koşul

DELETE:

Delete tablo
where koşul

VIEW Oluşturma:

CREATE VIEW view_adı
AS
SELECT sütun_adları
FROM temel_tablo

VIEW Çalışması:

select * from view_adı

VIEW Değiştirme:

ALTER VIEW view_adı
WITH seçenekler
AS
SELECT ifadesi

VIEW Silme:

DROP VIEW view_adı

CREATE:

CREATE nesne_tip nesne_isim [options]

ALTER:

ALTER nesne_tip nesne_isim [options]

DROP:

DROP nesne_tip nesne_isim

Create Table:

CREATE TABLE table_adi
(column 1 veri_tipi,
column 2 veri_tipi,
… )

Değişken Tanımlama:

DECLARE @degisken_adi veri_tipi (boyut)

Değişkene Değer Atama:

SET @değişken_adi=değer veya
SELECT @değişken_adı=değer

Değişkenlerin Tip Dönüşümleri:

CAST (degisken_adi AS veri_tipi(uzunluk)) ve ya
CONVERT (veri_tipi, degisken_adi, stil)

İf Else Yapısı:

if (kosul)
BEGIN
ifadeler
END
else
BEGIN
ifadeler
END

Case – When Yapısı:

CASE değer
WHEN değer THEN işlem
WHEN değer THEN işlem
ELSE işlem
END

While Döngüsü:

WHILE şart
BEGIN
Tekrarlanması gereken kodlar
END

Try – Catch Yapısı:

BEGIN TRY
–SQL Kodlar
END TRY

BEGIN CATCH
–SQL Kodlar
END CATCH

Hata Yakalama:

select * from sys.sysmessages where error = error_number

Hatanın detaylarını alma:

print(‘Hata mesajı ‘ + CAST(ERROR_NUMBER() as varchar(50)))

RAISERROR:

RAISERROR (‘mesaj’, seviyesi, durum)

Stored Procedure Oluşturma:

CREATE PROC prosedür_adı
AS
T-SQL ifadeleri

Stored Procedure Çağırma:

EXECUTE prosedür_adı

Scalar UDF:

CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
RETURNS Fonksiyonun_değerinin_tipi
AS
BEGIN
Fonksiyonun işlevini programlayan satırlar
RETURN Fonksiyonun_değeri
END

Inline Table Value UDF:

CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
RETURNS table
AS
RETURN (
Bir select deyimi )

Multi Statement Table Value UDF:

CREATE FUNCTION Fonksiyon_adı(Parametreler)
RETURNS @Tablo_adı TABLE(Tablonun tanımı)
AS
BEGIN
@Tablo_adı isimli tabloyu oluşturan satırlar
RETURN
END

Transaction:

begin try

begin tran
–sql ifadeleri
commit tran

end try

begin catch

rollback
–sql ifadeleri
end catch

Trigger:

CREATE TRIGGER trigger_adi
ON tablo_adi
AFTER veya INSTEAD OF (INSERT veya UPDATE veya DELETE)
AS
Sql ifadeler

Trigger enable/disable yapmak:

disable trigger trigger_adı On tablo_adı
enable trigger trigger_adı On tablo_adı

Index:

CREATE [ CLUSTERED | NONCLUSTERED ] INDEX isim ON tablo ( { kolon | ( ifade ) }

Full Backup:

Backup database veritabani_adi
to disk =’dosya yolu’
with description=’Açıklaması’,
name =’veritabani_adi’

Differential Backup:

Backup database veritabani_adi
to disk =’dosya yolu’
with description=’Açıklaması’,
name =’veritabani_adi’
differential

Backup İçeriğini Görme:

restore headeronly
from disk=’dosya yolu’

Restore Backup:

restore database veritabani_adi
from disk=’dosya yolu’
with file=1,
norecovery

restore database veritabani_adi
from disk=’dosya yolu’
with file=2

[Onay]Eif[/Onay]​
 
Üst Alt