Sohbet
reklam
reklam
reklam

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER (ÇAĞLAR)

Sentinus

'boşunaymış' dedirtmeyin be insana..
MegaForum Üyesi
Profil Bilgileri
Üyelik Tarihi :
2 Ağu 2016
Mesajları :
11,661
Puanları :
0
Tarihin başlangıcı için yazının icat edildiği M.Ö. 3500 yılı esas alınmıştır.Yazının icadından önceki döneme Tarih Öncesi, yazının icadından sonraki döneme de Tarih Çağları denmiştir.

Tarih

Tarih Öncesi Devirler

Tarih Devirleri

Taş Devri

Taş Bakır Devri

Maden Devri

1- Kaba Taş (paleolotik)

2- Yontma Taş (mezolotik)

3- Cilalı Taş (neolitik)

Taş- Bakır Devri (Kalkolitik Çağ)


1. Bakır

2. Tunç

3. Demir

1. İlkçağ

2. Ortaçağ

3. Yeniçağ

4. Yakınçağ

Tarihin devirlere bölünmesinin temel nedeni tarihi olayları incelemede, araştırmada ve öğrenmede kolaylık sağlamaktır. Özünde tarih bir bütündür, çağlara ayırarak incelemek pratik bir yaklaşımdır.

TARİH ÖNCESİ DEVİRLER

İnsanın yeryüzünde görülmesi ile başlar. Yazının icadı ile sona erer.

Prehistorik olarak da adlandırılan devirlerin birbirinden ayrılmasında yazı olmadığı için, insanların kullandığı araç ve gereçleri, yaptıkları hammaddeler ve yaşa*yış biçimi ölçü olarak alınır.
 
Üst