Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Veri Tabanı/BDE

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    7 Ocak 2015
  • Mesajlar
    2,113
  • MFC Puanı
    10
  • MFC Seviyesi

Bu başlık altında, Delphi programlarında veri tabanı ve veri erişiminde kullanılan bileşenler ile ilgili püf noktaları ve gerekli kod örnekleri yer almaktadır.
Ttable/TQuery üzerinde arttırarak arama
Tedit kullanarak, Ttable üzerinde arttırmalı arama yapmak için, Tedid bileşeninin OnChange olay yordamına, aşğıdaki kod yazılır.


Kod:
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
With Edit1 do
if Text <> '' then
Table1.FindNearest();
end;
Bu türlü bir arama Tquerry üzerinde yapılacaksa,
procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
With Edit1 do
if Text <> '' then begin
Query1.Filter := 'code = '''+Edit1.Text+'''';
Query1.FindFirst;
end;
end;

veya

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin
With Edit1 do
if Text <> '' then
Query1.Locate('code',Edit1.Text,);
end;
Paradox-Tablo yaratılması
Kod içerisinden bir Paradox tablosu şu şekilde yaratılır.

Kod:

with TTable.create(self) do begin
DatabaseName := 'C: emp';
TableName := 'FOO';
TableType := ttParadox;
with FieldDefs do Begin
Add('Age', ftInteger, 0, True);
Add('Name', ftString, 25, False);
Add('Weight', ftFloat, 0, False);
End;
IndexDefs.Add('MainIndex','IntField', );
CreateTable;
End;
DBMemo içeriğinin başka bir DBMemo bileşenine aktarılması

DBMemo6.Lines:=DBMemo5.Lines.Assign;
TDBNavigator bileşenin, kod içerisinden kontrol edilmesi

Kod:

procedure TForm1.DBNavigator1Click(Sender: TObject; Button: TNavigateBtn);
var
BtnName: string;
begin
case Button of
nbFirst : BtnName := 'nbFirst';
nbPrior : BtnName := 'nbPrior';
nbNext : BtnName := 'nbNext';
nbLast : BtnName := 'nbLast';
nbInsert : BtnName := 'nbInsert';
nbDelete : BtnName := 'nbDelete';
nbEdit : BtnName := 'nbEdit';
nbPost : BtnName := 'nbPost';
nbCancel : BtnName := 'nbCancel';
nb*******: BtnName := 'nb*******';
end;
MessageDlg(BtnName + ' button clicked.', mtInformation, , 0);
end;DBMemo içerisinde bir metnin aranması


Kod:
procedure Tform1.FindDialog1Find(Sender: TObject);
var Buff, P, FT : PChar;
BuffLen : Word;
begin
With Sender as TFindDialog do
begin
GetMem(FT, Length(FindText) + 1);
StrPCopy(FT, FindText);
BuffLen:= DBMemo1.GetTextLen + 1;
GetMem(Buff,BuffLen);
DBMemo1.GetTextBuf(Buff,BuffLen);
P:= Buff + DBMemo1.SelStart + DBMemo1.SelLength;
P:= StrPos(P, FT);
if P = NIL then MessageBeep(0)
else
begin
DBMemo1.SelStart:= P - Buff;
DBMemo1.SelLength:= Length(FindText);
end;
FreeMem(FT, Length(FindText) + 1);
FreeMem(Buff,BuffLen);
DBMemo1.SetFocus;
end;
end;
 
Üst Alt