• Web sitemizin içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için Web sitemize kayıt olmalı ya da giriş yapmalısınız. Web sitemize üye olmak tamamen ücretsizdir.
  • Sohbetokey.com ile canlı okey oynamaya ne dersin? Hem sohbet et, hem mobil okey oyna!
  • Soru mu? Sorun mu? ''Bir Sorum Var?'' sistemimiz aktiftir. Paylaşın beraber çözüm üretelim.

Yaşadığımız Yerin İklimi (Sosyal Bilgiler Dersi)

Üyelik Tarihi
30 Kas 2012
Konular
12,578
Mesajlar
16,017
MFC Puanı
2,310
yaşadığımız yerdeki yerel yönetim birimleri nelerdir yaşadığımız yerdeki yerel yönetim birimleri yaşadığınız yerdeki yerel yönetim birimleri yaşadığımız yerdeki iklimin günlük yaşama etkileri yaşadığımız yerdeki yönetim birimleri yaşadığımız yerdeki iklimin günlük yaşama etkileri nelerdir yaşadığımız yerdeki yerel yönetimler yaşadığımız yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri 12 yaşadigimiz yerdeki merkeze bağlı yönetim birimler nelerdir? 12 yaşadığınız yerdeki merkeze bağlı yönetim birimleri11 yaşadığımız yerdeki yerel yönetim 11 yaşadığımız yerin yerel yönetim birimleri 8yaşadığınız yerdeki yerel yönetim birimleri nelerdir 7 yaşadiğimiz yerdeki yerel yönetim birimleri 7 yaşadığımız yerde yeni yönetim birimi 7 yaşadığınız yerdeki yerel yönetim birimleri nelerdir 7 yaşadığımız yerin yerel yönetimi 7 yaşadığımız yerdeki merkezi yönetim birimleri 7 yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkileri 6 yaşadıgımız yerdeki yerel yönetim birimleri 6


Ders : Sosyal Bilgiler
Ünite:Bölgemizi Tanıyalım
Ödev:Yaşadığınız yerdeki iklimin günlük yaşama etkileri

Karadeniz İklimi
1. Her mevsimi yağışlıdır.
2. Buradaki bol yağışları gezici minimumlar getirir yüksek dağ yamaçları bu yağışların daha bol yağmasına imkan verir.
3. Depresyonik ve orografik yağışlar hakimdir.
4. Kıyı bölgesinde batıya bakan yamaçlar doğuya bakan yamaçlardan daha çok yağış alır.
5. Sıcaklık şartları deniz iklimi özelliğindedir.

Ara sıra don olayları olur sis belirir kar yağar. Bu kıyı boyu bölgesinin hemen güneyinde uzanan ve içerisine bolu Kastamonu Çorum Merzifon Amasya TokatŞebinkarahisar taraflarını alan yerleri “Karadeniz İç Bölgesi” olarak vasıflandırmak yerinde olur. Kıyı boyundaki nispeten dar tam deniz iklimli bölge ile onun hemen gerisindeki iç taraflar Karadeniz bölgesi olarak yağış ve sıcaklık bakımlarından birbirinden farklı bölümler gösterir.
Kıyı boyunda farklı üç bölüm ayırt edilebilir: Doğu Orta Batı Karadeniz iklimi.

1. Doğu Karadeniz İklim. Bu kesimde çok fazla yağış vardır. Kıyı boyundaki birçok yerlerde yılda 2 metre kadar. Hemen gerideki dağlarda daha da çok. Yaz sıcakları oldukça fazladır. Kışlar ılımlı geçer.
2. Orta Karadeniz İklimi: Yağış bu kıyı boyu ölçüsüne göre orta derecededir ve 70-80 cm. kadardır.
3. Batı Karadeniz İklimi: Doğu Karadeniz iklimine göre daha az yağışlı (100-120 cm.) sıcaklık Karadeniz boyunun öteki kesimlerine göre gerek yazın ve gerekse kışın daha azdır.
4. Karadeniz Ardı Bölgesi: Karadeniz iklim bölgesinin bu kıyı boyunun üç çeşidinin hemen güneyinde İç Anadolu iklim bölgesine doğru bir geçiş alanı başlar. Burada batıdan doğuya doğru gidildikçe ve Karadeniz’in etkilerinden uzaklaşıldıkça farklı iklim yöreleri belirmiş bulunmakla beraber “Karadeniz kıyı boyu” ile “İç bölgeler” iklimleri arasında bir geçiş iklimleri şeridi özelliği gösterir: Yağış maksimumu ilkbahar sonralarına kaymış yaz ortalarında kurakça bir süre belirmiştir.


2. AKDENİZ İKLİMİ:

Yıllık yağış yüksek ise de (yerine göre 80-120 cm) şiddetli ve uzun yaz kurakları vardır. Sıcaklık şartlarına ve yaz kuraklıklarına göre birbirinden farklı üç ana tip ayırt etmek mümkündür: Asıl Akdeniz iklimi Akdeniz yakını dağ iklimi ve Marmara iklimi.

1. Asıl Akdeniz İklimi: Yüksek yaz sıcakları hüküm sürer. Bu sıcakların fazla oluşunun nedenlerinden biri kıyı bölgesini çok yerde kuzeyden dağlarla çevrili olması ve bu sebeple kuzey rüzgarlarını yeterince alamamasıdır. Kış mevsimi Ege’den daha ılık geçer. Çok buharlaşma olur. Hava çok zaman açıktır. Kar yağışı ve don olayı nadirdir. Uzun bir yaz kuraklığı vardır. Kış geç başlar ve ılımlı geçer. Yağış mevsimi kıştır. Bol yağmurlar güz ortalarında başlar ilkbahara kadar sürer. Bu iklimin alanı Akdeniz boyunda olup çok yerde dar bir kıyı şerididir. Bazı yerlerinde yer şekillerine bağlı olarak genişler ve gerilere sokulur. Dar olduğu yerlerin sebebi hemen kıyı yakınında yüksek dağların başlamıştır. Bu iklimin bir bölümünden başka bir şey olmayan ve ona çok benzeyen Ege bölgesinde ise hemen hemen bütün “kıyı Ege” adı ile anılan bölgenin içerilere sokulmuş geniş ve pek uzun ovalar bölümünü içine alır.

2. Akdeniz Yakını Dağ İklimi: Güney Anadolu kıyıları boyunca uzanan ve yüksekliği kıyıdan itibaren yaklaşık olarak 800 m.ye yükselebilen ve bölündüğü yeryüzü şekillerine göre yer yer daralıp genişleyen kıyı boyunun yazları sıcak kışları ılımlı asıl Akdeniz iklim bölgesinin kemen gerisinde dik yamaçlı yüksek dağlar uzanır (yerine göre 2000 - 3000 m. ve daha yüksek). Bu dağlar İç Anadolu'nun 1000 - 1200 m. yüksekliğindeki düzlüklerine doğru da çoğunca dik yamaçlarla iner. İşte bu iki çukur yer (Akdeniz kıyı boyu alçak bölgesi iç Anadolu düzlükleri alanı) arasındaki yüksek dağlık yerler buralardan farklı iklim özellikleri gösterirler. Bu dağlar birçok yerlerinde Akdeniz'e dönük olduğundan aynı etkiler altında bulunur ve kışın bol yağış alırlar. Ancak bu yağışlar daha ziyade kar halinde olur. Kalın kar örtüleri yılın çok zamanında yerde kaldığı gibi yazın da eritilememiş olanları benek benek toprağı örter. Bu dağlar Doğu Karadeniz Bölgesi dışında memleketi*mizin en bol yağışlı yarleridir. Yazın isefazla olmamakla beraber kıyı boyunun uzun ve şiddetli buharlaşmalarının da olduğu sıcakları yerine yine de az bile olsa yağış olduğu görülür. Bu dağlık yerlerde yüksekliğin verdiği bir özellikle bunaltıcı yaz sıcakları ve bu mevsimin kuraklığı hafiflemiştir.. Bunun için bu dağlar kıyı boyunda oturanların yazın çok aradığı serin ve nemlice ormanlık yaylalar (Namrun yaylası...) alanıdır. Burada yükseklik oranına göre kışlar da sert olmuştur. Yine burada kıyı boyunun.makileri ve buralara uymuş kültür bitkileri yerine çam ormanları ve yüksek çayırlar yer tutmuştur. Bu yüksek bölge kurak İç Anadolu'dan tamamen farklıdır. İşte Akdeniz boyunca uzanan yer yer Ege Bölgesinde de görülen ve Akdeniz'in etkilerini alanfakat yüksekliği nedeniyle türlü yönlerden kıyı boyu ve alçak yerlerine iklimlerinden önemli farklar gösteren bu dağlık alan iklimine Akdeniz yakını dağ iklimi denilmiştir.


3. Marmara İklimi: Çok yönleriyle Akdeniz iklimi karakterini bazı özellikleriyle de Karadeniz iklim özelliğini gösterir. Nispeten sık değişen hava durumları vardır. Burada normal kar yağışları olur. Don olayı asıl Akdeniz iklimine göre daha sıktır. Yaz kuraklığı burada da varsa da nispeten hafiftir. Bu yönüyle her mevsimi yağışlı Karadeniz iklimini andırır. Sıcaklık daha az olduğundan buharlaşma da asıl Akdeniz iklimine göre çok şiddetli değildir. Hava sık sık kapalı olur ve nispî nemlilik çokçadır. Çok sis belirir


III. İÇ BÖLGE İKLİMLERİ:

Esas özellikleri yarı kurak olmalarıdır. Yağış rejimi Akdeniz’inkini andırırsa da bol yağışlar ilkbahardadır. Çok yerinde Mayıs en bol yağışlı aydır. Yıllık yağış miktarı Akdeniz ikliminden çok daha azdır. Sıcaklık bakımından olan özelliklerine ve yaz kuraklıklarına göre birbirinden türlü derecelerden farklı 4 iklim tipini görmek mümkündür: Asıl İç Anadolu iklimi İç Batı Anadolu iklimi Göller Bölgesi iklimi ve Güneydoğu Anadolu iklimi.

1 - Asıl İç Anadolu İklimi: Burası bir bozkır iklimidir. Yazlar sıcak kışlar soğuktur. Yaz aylarında kısa süreler içinde de olsa yağış olur. Temmuz ve Ağustos kurak aylardır. Bu iklim en belirgin özelliğini Tuz gölü ve çevresinde bulur. Buradan kenarlara doğru uzaklaşıldıkça İç Anadolu kurak iklim özelliği hafifler.

2 -İç Batı Anadolu iklimi: Burası yaklaşık olarak Uşak taraflarından Kütahya ve Afyon'a kadar uzanır. Dağlık - tepelik ve yüksekliği çok yerde 800 -1000 m. olan yarı iç bölgedir. Çok yeri Ege ve Marmara denizlerinden 100 - 200 km. uzakta olup ara yerde yüksekçe dağlar da vardır. Burada yağışlar asıl Ege Bölgesine göre daha azdır : Yıllık yağış Afyon'da 444 mm. İzmir'de 705 mm. donlu günler sayısı yılda Afyon ve Kütahya'da 95 gün İzmir'de 8 gün Marmara Bölgesi karma ikliminden de farklıdır. Yıllık yağış Marmara Bölgesinin çok yerinde buradan fazladır: Marmara'da 600-650 mm. bu iç bölgede 450-550 mm. Marmara Bölgesinde donlu günler sayısı da bu iç bölgenin dörtte biri kadardır. Batı Anadolu'nun bu iç bölgesinin özellikle doğu tarafları ve yüksek düzlükleri İç Anadolu iklimine yakınlık gösterir: İç Anadolu'nun çok yerinin aldığı yıllık yağış tutarı 300-400 mm. İç Batı Anadolu’nunki çok yerinde 460-550 mm.’dir. Donlu günler İç Anadolu'nun çok yerinde yılda 100-125 gün iken burada 90-95 gün Kıyı Ege bölgesinde sadece 5-10 gündür. Burada iç bölgelere özelliğini veren sıcaklık oynamaları ve genel olarak karasal olma durumu vardır..

3 - Göller Bölgesi İklimi: Burası Antalya kıyı bölgesinin kuzeyine düşen bir iç bölgedir. Burada dağ sıraları arasına ovalar ve göl çanakları girmiştir. Bunların çok yerde yüksekliği 950-1100 m.’dir. Buna göre buradaki çukurluklar bile Antalya kıyı bölgesinden 600-700 m. yüksektir. Bu düzlükler ve göller arasında ise yükseklikleri 1500-2000 m. den çok dağlar uzanır. İçerisine büyük gölleri ve daha uzak çevrelerini alan Göller Bölgesi iklim bakımından hem yanındaki İç Batı Anadolu iklimini andırır hem de Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunur. Burada da Akdeniz kıyı bölgesinde*ki gibi kış yağışları çok yer tutar. Hem de İç Anadolu ikliminin bazı özelliklerini gösterir: İlkbahar yağışları da hemen hemen kış yağışları değerine yakındır. Yaz kuraklığı ise Akdeniz iklimine göre biraz daha hafiftir. Göller bölgesi iklimi bunların bir karışımı ve İç Anadolu'ya bir geçiş alanıdır. Ayrıca burada donlu günler sayısı İç Anadolu’dakilere bir dereceye kadar yakın olduğu halde Akdeniz kıyı bölgelerinden son derece fazladır. Bir karasal oluş özelliği ile ilgili bulunarak Göller Bölgesinde hemen 100 -120 km. güneyindeki kıyı bölümüne (Antalya çevresine göre) sıcaklık oynamaları daha çoktur.

4 - Güneydoğu Anadolu İklimi: Burada yazlar çok sıcak (30 - 35°) kışlar İç Anadolu'ya göre daha az soğuktur. Yıl içinde bölgenin önemli bir kısmı Akdeniz'in nemli hava kütlelerinin etkisi altında kalır. Böylece Akdeniz etkileri buraya sokulmuş bulunur. Yaz kurakları belirgin ve süresi uzundur. Güneyindeki memleketimiz dışı çöl ikliminin etkisi altında kalmıştır. Şiddetli buharlaşmalarla çok su kaybı olur. Hava çok vakit açık olup nemlilik azdır. Yıllık yağış miktarı İç Anadolu'ya göre çoktur (450 - 700 mm.). Fakat sıcaklığın burada daha yüksek olması ve bundan da şiddetli buharlaşmaların doğması nedeniyle bu miktarına rağmen İç Anadolu'dan daha kurak bulu maktadır.

IV — DOĞU ANADOLU İKLİMLERİ:

Doğu Anadolu denizlerden uzak deniz etkilerine karşı yüksek dağlarla çok yerinde kapalı bir bölge olduğundan çok karasal iklim özellikleri gösterir. Burada sıcaklık oynamaları çok ve şiddetlidir. Kars yaylalarında kış ile yaz aylık ortalamaları arasındaki sıcaklık oynaması 25 - 30° dir. Bölge; karlı (karla örtülü gün sayısı yaylalarda 100 -120 gün) donlu günler fazla (bu yaylalarda 150 -180 gün) çok soğuk (kış aylarında -10° ve daha soğuk günler sayısı çok sıcaklığın çok düşmesi halinde -20° den aşağı düşen sıcaklıklar fazla bazı yıllarda -40° ve daha aşağı ve kışlar pek uzundur (yılın yarısı veya bazı yerlerde 7 - 8 ay kış).
Doğu Anadolu çok geniştir ve içinde birbirinden farklı çeşitli bölümler ve bunların ayrı iklimleri vardır. Öyle ki bahçe ziraatının yapılabilmesi için gerekli doğal şartların bulunmadığı yerlerle (Erzurum - Kars yaylaları gibi) bahçeciliği Ege Bölgesini andıracak kadar çeşitlilik ve zenginlik gösteren bölümleri (Elazığ Malatya çevreleri...) Çukurova pamuk tarlalarını hatırlatacak yerleri (Iğdır Elazığ...) bulunan pek geniş bir bölgedir. Böyle bir bölgedeki türlü uzanışlı yüksek dağlarla bunlar arasındaki geniş ovaların ve havzaların bulunuşu bölgedeki doğal farklılıkları doğurmuştur. Bu çok geniş ve çeşitlilik gösteren bölgede türlü derecelerden birbirine göre farklılıklar gösteren şu 4 bölüm ayırt edilebilir:

1- Erzurum - Kars Yayla İklimi: Kuzeyde yüksek düzlüklerin çok yer tuttuğu (1800 - 2000 m.) Erzurum - Kars yaylaları. Özelliği şu : Soğuk sert ve uzun kışlar don olayı çok ve uzun karlı yazları serin. Çok vakit taze otluk ve çayırlıkları çok. Bu arada Yukarı Murat dağlık - üzlük alanları da vardır. Yıllık yağış oldukça yeter derecede (500 - 550 mm.). Karaköse'nin güneyinde*ki çukur alanlarda yağış daha az (350 - 450 mm.). Kışın yeterince kar yağışlı ve donlu günler sayısı çok (160). Sıcaklığın -40° den aşağı düştüğü zamanlar vardır. Asıl yağmurlu mevsim ilkbahar ayları. Yaz ve güz aylarında da yağış var. Bu çevrede bir Çukurova olarak Iğdır ovası pek az yağışlı.

2 - Van Bölgesi İklimi: Bu bölgenin göl ve yakın çevresini içine alan çukur bölümlerinde yağış az (350 - 450 mm.). Gölü çevreleyen yüksek dağlarda ise bu miktar daha fazla. Bu çevre Erzurum - Kars yaylalarına göre daha ılımlı olup kışlar daha kısadır. Her ay yağış varsa da Temmuz Ağustos ve Eylül'de kurakça bir süre bulunmaktadır. Sıcaklık oynamalarının çokça olduğu bu karasal iklimde yıl içinde donlu geçen günler de çoktur (133 gün).

3 - Yukarı Fırat - Orta ve Aşağı Murat Bölümü İklimi: Yüksekliği 1000 -1200 m. olan ovaların ve 1500 - 2000 m. lik dağların bulunduğu bu bölgeErzurum Kars bölgesine göre daha sıcak Güneydoğu Anadolu'ya göre daha serindir. Bu ikisi arasında bir geçiş özelliği gösterir. Kışlar kısa sürerfakat sert geçer. Yazlar ise kurak ve sıcaktır. Kışın yağış çoğunca kar şeklindedir; Çok vakit kar yağdıktan kısa bir süre sonra erimeye başlar. Kış ve ilkbahar kapalı yağmurlu ve sislidir. Yıllık yağış miktarı 400 - 450 mm.

4 - Hakkâri Dağlık Bölgesi İklimi: Yüksek dağlık bir bölgedir. Bol yağış alır: Çok yerde 800 -1200 mm. yüksek yerlerde daha da fazla. Bu yağış çoğunca kar şeklinde olur. Yağışlar en çok güz ortalarından kış sonuna kadar yağar. Temmuz Ağustos Eylül kuraktır. Yaz mevsimi ve Eylül sıcak geçer. Ancak dağlık yerler ve yaylalar serindir. Bu bölge dağlarında Türkiye'nin en büyük buzulları ve geniş yerler tutan kalıcı kar alanları vardır.
 
Üst