Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

Yıldız Saatleri

Siyah7

Tabi ya Şekilsiniz Ya
MFC Üyesi
  • Üyelik Tarihi
    10 Nis 2008
  • Mesajlar
    367
  • MFC Puanı
    -134
  • MFC Seviyesi

PAZAR GÜNÜ:

Saat 1 - Güneş saatidir. Bunda muhabbet ve kabul, müluk ve hükkamın nezdine
girmek için havas okumak veya yazmak muvafık ve yeni elbise giymek
münasiptir.

Saat 2 - Zühre'ye mahsus olan bu saat mezmumdur. Onda hiç bir şey yapmamalıdır.

Saat 3 - Utarit Saati olup bunda yola gitmek iyidir. Kalpleri celp ve muhabbet ve
buna benzer havas okunması ve yazılması için muvafıktır.

Saat 4 - Ay Saatidir. Bunda bir şey alıp satmak iyi değildir, hiç bir işe yaramaz.

Saat 5 - Zühal'e mahsus bir saat olup ayrılık, ilka-yı buğuz ve adavet ve buna benzer
şeyler için münasip bir saattir.

Saat 6 - Müşteri'ye mensup olup bunda meliklerden ve hakimlerden ve divan
erbabından hacetlerin talebi muvafıktır.

Saat 7 - Merih saati olduğundan nahıstır. Onda hiç bir şey yapılmaz.

Saat 8 - Şems'e mensup ve saiddir. Her bir husus için muvafık olduğundan onda her
bir hacetin için çalış.

Saat 9 - Zühre'nin vakti olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha
yazmak daha iyidir.

Saat 10 - Utarit'e mahsustur. İyi ve mesut bir saat olup her şeye salihtir, her şey
yapılabilir.

Saat 11 - Kamer'e mensup olup güzel bir saat olduğundan onda tılsım, vefk ve nüsha
yazmak daha iyidir.

Saat 12 - Zühal'in saati olduğu için müthiş nahıstır ve ancak zararlı şeyler yapmaktan
başka bir şeye yaramaz olduğundan bunda her işten sakınılmalıdır.

PAZARTESİ:

Saat 1 - Kamer'dir, muhabbet ve kalpleri celp için münasiptir ve muvafıktır.

Saat 2 - Zuhal'dir. Sefere ve yolculuğa münasip ve muvafık olup onda başlanılan her
şey güzel neticeye bağlanır.

Saat 3 - İzdivaca, mektup ve kitap yazmaya ve muhakemeye muvafıktır.

Saat 4 - Merihe mensuptur, sidik bağlama düşmana azap çektirme ve helak etmek
gibi mezmum amellere muvafık bir saattir.

Saat 5 - Güneş'e mahsustur, hacetlerin kabulü, halkın lisanını bağlamak kalpleri celb
ve cezbetmek, (kalpleri kendine benzetmek) için havas okuyup yazmaya
münasiptir.

Saat 6 - Zühre'ye ait bir saat olup onda vefk, tılsım ve nüsha yazmak iyidir.

Saat 7 - Utarit'e mensup olup hacetlerin kazası, lisan bağlamak ve kalpleri celp
etmeye müsaittir.

Saat 8 - Kamer saatidir. Birbirini sevmeyen iki kimse arasında sevgi ve muhabbet ve
izdivaç için yarar bir saattir.

Saat 9 - Zuhal saati olup ara açmak adavet ve buğuz, kin ve nefret ve emsali şeylere
mahsus bir saattir.

Saat 10 - Müşteri ve mensup olup cidden mübarek ve said bir saat olduğundan
bilimum hayır işlere yarar.

Saat 11 - Merihe ait bir zamandır. Onda adavet ve buğuz ve benzeri şeyleri yapmaya
yarar.

Saat 12 - Güneşe mensup bir mes'ud saattir. Akd-el sine ve kalpleri cezbetmek, ve
menfaatleri celp etmek için pek müsaittir.

SALI:

Saat 1 - Merih'indir. Onda adavet verdirmek ve fesat işlerine, hastalıklara ve
marazları icat etmeye, buna benzer işlere yarar, nahıstır.

Saat 2 - Şems'e mensup ise de nahıstır. Onda hiç bir şey yapmak muvafık değildir.

Saat 3 - Zühre'dir. İzdivaç talebi ve evlenme hususlarına ait havas ile iştigal edildiği
halde muvaffakiyet hasıl olur.

Saat 4 - Utarit'e mahsus bir zamandır. Onda müşteri celbi, alış verişin süratlenmesi
ve ticaretin genişlemesi için havas okuyup yazmak münasiptir.

Saat 5 - Kamer'dir. Ancak nahıs olduğu için o saatte bir şey yapmak muvafık
değildir.

Saat 6 - Zuhal'e mensuptur. Kuvvetini bağlamak, göz ağrısı verdirmek,
hastalandırmak ve emsali şeylere müsaittir.

Saat 7 - Müşteri saati olduğundan celb-i muhabbet ve kalpleri çekmek gibi şeyler bu
saatte çok güzel yapılır.

Saat 8 - Merih zamanıdır. İstediğini o saatte yap.

Saat 9 - Şems'in vakti olup nikah, izdivaç ve kadınların kalplerini celp için salih bir
zamandır.

Saat 10 - Zühreye mensup olmakla beraber, güzel ve mesut bir saat olmadığından
onda bir şey yapmak müsait ve münasip değildir.

Saat 11 - Utarit'in zamanıdır. Yoldan alıkoymak, izdivacı bozmak gibi şeylerin
vaktidir.

Saat 12 - Kamer'in nispeti vardır. Araya adavet koymak ve nifak sokmak talak ve
ayrılık gibi hep şer işlerine yarar.

ÇARŞAMBA:

Saat 1 - Utarid saati olup muhabbet, meveddet, kalpleri celb ve teshir gibi şeylere
müsait bir saattir.

Saat 2 - Kamer nispeti olmakla beraber, nahıs olduğundan onda bir şey yapmak
münasip değildir.

Saat 3 - Zuhal'dir. İlka-yı emraz, hastalıklar icat etmek, ve emsali şeylerin yapılması
için said bir zamandır.

Saat 4 - Müşteriye mensuptur. Cidden mübarek bir an olduğundan hayır işlerinden
her ne arzu edilirse muvafık olunur.

Saat 5 - Merih'e mahsus olup cidden mezmum bir zaman olduğundan insanlar ile
muhasama ve fenalık için her şeye müsaittir.

Saat 6 - Şems saatidir. Denizde ve karada yolculuk yapmaya muvafık bir andır. Onda
yapılan her şeyde muvaffakiyet peyda olur.

Saat 7 - Zühreye mensup ve mesut bir zamandır. Onda her istenilen yapılır ve hayırla
muvaffak olunur.

Saat 8 - Utarid vaktidir. Ağlayan çocukların ağlamasını durdurmak göze
görünmemek, gözden kaybolmak için nüsha yazmak ve emsali şeyleri yazmak
zamanıdır.

Saat 9 - Kamer içindir. Onda fenalık için yapılan her şey icra-yı tesir etmez. Yani
yapılan kötülüklerin tesiri olmaz.

Saat 10 - Zuhal'e aittir. Selatin ve ekabirin huzuruna girmek, onların rızalarını
celbetmek ve menfaatlerini çekmek için salih bir zamandır.

Saat 11 - Müşteri vaktidir. Mesut bir zamandır. Onda vefk yazmak amirler ve
hakimler ile görüşmek ve emsali şeyleri iyidir.

Saat 12 - Merihe mahsus olduğundan nahıstır. Onda şer işleri ve adavet sokmak gibi
şeyler yapılır.

PERŞEMBE:

Saat 1 - Müşteriye mensuptur. Onda rızık celbetmek ve iyi şeyler için okuyup
yazmak münasiptir.

Saat 2 - Merihe aittir. Şer şeylere ait saattir.

Saat 3 - Şems saatidir. Kalpleri teshir için münasip saattir.

Saat 4 - Zührenin zamanıdır. Muhabbet ve izdivaca uygun saattir.

Saat 5 - Utarit saatidir. Onda kadın ve erkekleri bağlama olarak münasiptir.

Saat 6 - Kamer saatidir. Hayır amellere uygundur.

Saat 7 - Zuhal saati olup hacet istemeye uygun zamandır.

Saat 8 - Müşteri saati olup hayır amellere münasiptir.

Saat 9 - Merih saati olup sultanlar, hakim ve memurlarla görüşmeye uygun
zamandır.

Saat 10 - Şems olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

Saat 11 - Zühre saati olup hayırlı isteklere uygun zamandır.

Saat 12 - Utarite mensup olup son derece sakıncalı bir saattir. Bu saatte hiç bir şey
yapılmaz.

CUMA:

Saat 1 - Zühredir. Muhabbet celbedilir ve maksatların hasıl olması için yapılan
şeylerden fayda temin edildiği vakittir.

Saat 2 - Utarite aittir. Arzu edilen tılsım ve vefk yazmasına müsait bir andır.

Saat 3 - Kamere mensuptur. Son derece mezmum ve fena bir zaman olduğundan bu
saatte hiç bir şeye teşebbüs etmemek lazımdır.

Saat 4 - Zuhaldir. Kuyu kazmak ve emsali şeyler hayırlıdır, şerleri def etmek için
okunan dualar tesirlidir.

Saat 5 - Müşteriye mahsustur. Kadınların muhabbetini, ekabir indinde sevgiyi
celbetmek için yapılan şeylere müsaittir.

Saat 6 - Şems saatidir. Sultanların kalplerini celbetmek, onlarla buluşmak ve
hacetlerin kabulü için okumak ve yazmak münasiptir.

Saat 7 - Zühreye mahsustur. Onda kadınları celb ve teshir, izdivacı temin etmek için
çalışmak tesirlidir.

Saat 8 - Utarite mensuptur. Her ne ister isen yap, güzel netice hasıl olur, ve
muvaffakiyet temin edilir.

Saat 9 - Kamerin saatidir, bunda ara açmak, araya buğuz ve adavet koymak ve
emsali şeyleri yapmak münasiptir, tesiri görülür.

Saat 10 - Zuhaldir. Nahs-ı ekber yani büyük nahıs bir zaman olduğundan onda hiç
bir iş görülmez.

Saat 11 - Müşteriye mensuptur. Said olduğundan hayır için yapılan şeylerin
yazılması ve okunmasına muvafık bir zamandır.

Saat 12 - Merih zamanıdır. Onda yolculuğa çıkmak hayırlıdır. İstenilen şeyleri
yapmakta beis yoktur.

CUMARTESİ:

Saat 1 - Zuhaldir. O saatte istenilen her şey icra edilebilir, çünkü zuhalin mesut bir
saati var ise o da cumartesi gününün ilk saatidir.

Saat 2 - Müşteriye ait olup onda insanlar arasını sulh etmek, ara bulmak aralarına
sevgi ve muhabbet sokmak için okunan ve yazılan şeylere müsaittir.

Saat 3 - Merihe mensup olup buğuz ve adavetin ilkası için yapılan şeylere müsaittir.

Saat 4 - Şems vakti olup, meliklerin, sultanların yanlarına girmek ve onlardan
hacetlerin kabulünü istemek hususunda yapılan şeylere müsaittir.

Saat 5 - Zühre içindir. Mesut bir saat olduğundan hayır amellere yarar.

Saat 6 - Utarit zamanı olup çok av için yazılan havas icrayı tesir eder.

Saat 7 - Kamer için olmakla beraber hayırsız bir saat olduğundan onda hiç bir şeyin
yapılması uygun değildir.

Saat 8 - Zuhal içindir. Onda marazlar, doğum hastalıkları, buğuz ve adavetin ifası
için yapılan şeyler tesirlidir.

Saat 9 - Müsteriye mahsustur. Said bir saatir, işlemekte fayda temin edilir, hayır
işlerini yapmaya yaramaz.

Saat 10 - Merih saati olduğundan şer amellerini işlemeye müsaittir, hayır işlerini
yapmaya yaramaz.

Saat 11 - Şemse ait bir zaman olduğu için karı koca arasını bulup sulh etmek ve
aralarına sevgi ve muhabbet verdirmek vesair buna benzer işleri işlemeye,
yapmaya yarayan bir saattir.

Saat 12 - Kamer zamanıdır. Melikler, vezirler, sultanlar, hükümet erkanı indinde
itibar temini maksadıyla okumaya ve yazmaya yarayan bir saattir
 
Üst Alt