Neler yeni
Türkiye'nin En Güncel Forum Sitesi

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için foruma kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

C++ 3D Yılan Oyunu

ByOnur58

Kayıtlı Üye
MFC Üyesi
 • Üyelik Tarihi
  7 Ocak 2015
 • Mesajlar
  2,113
 • MFC Puanı
  10
 • MFC Seviyesi

Kod:
//--> By lavara123
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <windows.h>
#include <gl/glut.h>

#define UP 1
#define Down 2
#define LEFT 3
#define RIGHT 4

// Durum degiskenleri
GLint  lvl   = 1;
GLint  points = 0;
GLint  size = 0;
GLbyte gameOver = true;
GLbyte EnableLight = true;  

// Yılan değişkenleri
GLint  bodyPos[2][100] = {{}};
GLint  _x    = 5;
GLint  _z    = 10;
GLint  _oldX[2] = {};
GLint  _oldZ[2] = {};
GLbyte direction = 0;

// Yem degiskenleri
GLint  _bx   = 0;
GLint  _bz   = 0;

// Ekran degiskenleri
GLint  _w    = 800;
GLint  _h    = 550;
GLint  _Giw   = 0;
GLint  _Gih   = 0;
GLint  _Gfw   = 150;
GLint  _Gfh   = 150;

//Kamera açısı için değişkenler
static GLfloat view_rotx=45.0F ;
static GLfloat view_roty=0.0F ;
static GLfloat view_rotz=0.0F ;

static GLfloat headRotation=90.0F ;
static GLfloat zoom=-300.0F ;

// FPS kontrol değişkenleri
DWORD  g_dwLastFPS = 0;
int		g_nFPS = 0, g_nFrames = 0;

char lavara123[9] = {'l','v','r','1','3','2','a','a','a'};

//aydınlatma sistemi
**** initLight()
{
  //ortam ışığı
  GLfloat ambientColor[] = {0.3f, 0.4f, 0.8f, 1.0f}; 
  glLightModelfv(GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT, ambientColor);

  //konum ışığı
  GLfloat lightColor0[] = {0.5f, 0.5f, 0.5f, 1.0f}; 
  GLfloat lightPos0[] = {4.0f, 0.0f, 8.0f, 1.0f}; 
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, lightColor0);
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPos0);

  //yön ışığı
  GLfloat lightColor1[] = {0.5f, 0.2f, 0.2f, 1.0f}; 
  //yönünden gelen (-1, 0.5, 0.5)
  GLfloat lightPos1[] = {-1.0f, 0.5f, 0.5f, 0.0f};
  glLightfv(GL_LIGHT1, GL_DIFFUSE, lightColor1);
  glLightfv(GL_LIGHT1, GL_POSITION, lightPos1);
}

char lavra123[] = {lavara123[0],
	lavara123[6],
	lavara123[1],
	lavara123[7],
	lavara123[2],
	lavara123[8],
	lavara123[3],
	lavara123[5],
	lavara123[4]};
//ilk yapılandırmalar
**** Initialize(****) 
{
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glClearColor(0.7f, 0.9f, 1.0f, 1.0f); //arkaplan rengi: Gök Mavisi
  if(EnableLight){
    glEnable(GL_COLOR_MATERIAL); //Renk etkinleştirme
    glEnable(GL_LIGHTING); //aydınlatma etkinleştir
    glEnable(GL_LIGHT0); //ışığını etkin: #0
    glEnable(GL_LIGHT1); //ışığını etkin: #1
    glEnable(GL_NORMALIZE); //otomatik normalleştirme
  }
}

//Pencere Boyutlandırma
**** resize (int w, int h)
{
  glViewport(0, 0, w, h);
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(45.0, (double)w / (double)h, 1, 800.0);
}

**** Write(char *string){//ekranda dize yazdır
  while(*string)
    glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_8_BY_13, *string++);
}
//bu işlev açılara göre dönen nesneyi doyurur
**** ManipulateViewAngle() {
  glRotatef(view_rotx,1.0,0.0,0.0);//X eksenini döndür
  glRotatef(view_roty,0.0,1.0,0.0);//Y eksenini döndür
  glRotatef(view_rotz,0.0,0.0,1.0);//Z eksenini döndür
}

//bu fonksiyon yılan boyutunu ve yerini sıfırlar...
**** Reset(){
  _x    = 5;
  _z    = 10;
  direction = 0;
  lvl   = 1;
  points = 0;
  size = 0;
  gameOver = false;
  view_rotx=45.0F ;
  view_roty=0.0F ;
  view_rotz=0.0F ;
  headRotation=90.0F ;
  zoom=-300.0F ;
}

//Ana Menü
**** WelcomeScreen(){
  char tmp_str[40];

  glColor3f(0, 0, 1);
  glRasterPos2f(0, 10);
  Write("3D Yilan Oyununa Hosgeldiniz.");

  glColor3f(1, 0, 0);
  glRasterPos2f(0, 20);
  Write(lavra123);
  
  glColor3f(0, 0, 1);
  glRasterPos2f(0, 0);
  Write("Baslatmak Icin 'b' Tusuna Basiniz");
}

**** DrawSnake(){
  int i;

  //kafasının çizimi
  glPushMatrix();
  ManipulateViewAngle();
    //->.
    glPushMatrix();
    glColor3f(0.6f, 0.7f, 0.8f);
    glTranslatef(75.0, -16.0, 75.0);
    glScalef(155,5.0,155);
    glutSolidCube(1);
    glPopMatrix();
  //kafa çizimleri
  glColor3f(1.0,1.0,0.0);//renk: sarı
  glTranslatef(_x,-10.0,_z);//_x & _z'ye göre yer ver
  glScalef(0.5,0.5,0.5);
  glutSolidSphere(10,20,20);//bir baş çizme işlemi
  glRotatef(headRotation, 0.0, 1.0, 0.0);
  glColor3f(1.0,1.0,0.0);
  glTranslatef(0,0.0,6.0);
  glScalef(0.8,1.0,1.0);
  glutSolidCone(10,10,20,20);
  glColor3f(0,0,0);
  glTranslatef(-4.0,10.0,0.0);
  glScalef(0.3,0.3,0.3);
  glutSolidSphere(10,20,20);
  glTranslatef(26.0,0.0,0.0);
  glutSolidSphere(10,20,20);
  glPopMatrix();

  //vücut çizimi
  for(i=0; i<size; i++){//döngü -> boyutu ata -> vücudu temsil eden daireleri çiz
    glPushMatrix();
    ManipulateViewAngle();
    glTranslatef(bodyPos[0][i],-10.0,bodyPos[1][i]);//daire bulma işilemi
    glColor3f(1.0,1.0,0.6);//renk: kırmızı
    glScalef(0.5,0.5,0.5);
    glutSolidSphere(7,20,20);
    glPopMatrix();
  }
}

**** DrawFood()
{
  //yem çizimleri
  glPushMatrix();
  ManipulateViewAngle();
  glTranslatef(_bx,-10.0,_bz);
  glColor3f(0.8, 0.4, 0.4);
  glScalef(0.5,0.5,0.5);
  glutSolidSphere(7,20,20);
  glPopMatrix();
}

**** GameStatus(){

  char tmp_str[40];

  // skor durumunu yazdırma
  glColor3f(0, 0, 0);
  glRasterPos2f(5, 50);

  sprintf(tmp_str, "Level: %d Puan: %d", lvl, points);
  Write(tmp_str);
}

//yem kordinatları için rastgele sayı
int RandomNumber(int high, int low)
{
  return (rand() % (high-low))+low;
}

//yeni yem oluşturma
**** newFood(){
  time_t seconds;
  time(&seconds);
  srand((unsigned int) seconds);
  _bx = RandomNumber(_Gfw-_Giw, _Giw+10);
  _bz = RandomNumber(_Gfh-_Gih, _Gih+10);
}

//FPS vb. işlemler
**** getFPS(){
  char tmp_str[40]; 

  if( GetTickCount() - g_dwLastFPS >= 1000 )//->
  {
    g_dwLastFPS = GetTickCount();					// zaman değişkenini güncelle
    g_nFPS = g_nFrames;						// FPS'yi kaydet
    g_nFrames = 0;							// FPS sayacını sıfırla
  }
  g_nFrames++;

  glRasterPos2f(75, 50);
  sprintf(tmp_str, "FPS: %d", g_nFPS);
  Write(tmp_str);
  
  glRasterPos2f(50, 60);
  sprintf(tmp_str, "Pos X: %d Pos Z: %d", _x, _z);
  Write(tmp_str);
}

//çarpışmaları kontrol eden fonksiyon
bool collision(){
  int i;

  for(i=0; i<size; i++){
    if((bodyPos[0][i] == _x && bodyPos[1][i] == _z) || 
    ((bodyPos[0][i] >= _x) && (bodyPos[0][i] <= _x + 5) && (bodyPos[1][i] >= _z) && (bodyPos[1][i] <= _z + 5)) ||
    ((bodyPos[0][i] <= _x) && (bodyPos[0][i] >= _x - 5) && (bodyPos[1][i] <= _z) && (bodyPos[1][i] >= _z - 5)) ||
    ((bodyPos[0][i] <= _x) && (bodyPos[0][i] >= _x - 5) && (bodyPos[1][i] >= _z) && (bodyPos[1][i] <= _z + 5)) ||
    ((bodyPos[0][i] >= _x) && (bodyPos[0][i] <= _x + 5) && (bodyPos[1][i] <= _z) && (bodyPos[1][i] >= _z - 5)))
    return true;
  }
  return false;
}

//hareket fonksiyonu(klavyede basılan tuşa göre) 
**** Run(int value){
  int i;

  _oldX[1] = _x;
  _oldZ[1] = _z;
  switch(direction){
   case RIGHT://sağ yön tuşu basılırsa
     headRotation =90;
     _x += 6;  
     if(_x > _Gfw-2) _x = _Giw-1;//eğer yılan Gfw-2 sınırını geçerse yılanın kordinatını _Giw-1 sınırına eşitle(kısaca duvardan geçme)
     break;
   case LEFT://sol yön tuşu basılırsa
     headRotation =-90;
     _x -= 6;  
     if(_x < 0) _x = _Gfw-2;//eğer yılan 0 konumunu geçerse yılanın kordinatını _Gfw-2'ye eşitle
     break;
   case UP://yukarı yön tuşu basılırsa
     headRotation =0;
     _z += 6;  
     if(_z > _Gfh-2) _z = _Gih-1;//_z noktası büyükse Gfh-2'den: _z noktasını _Gih-1'e eşitle
     break;
   case Down://aşağı yön tuşu basılırsa
     headRotation =180;
     _z -= 6;  
     if(_z < 2) _z = _Gfh-2;//_z noktası küçükse 2'den: _z noktasını Gfh-2'ye eşitle
     break;
  }

  //Collisoin fonksiyonunu kontrol et eğer çarpma oldu ise: gameOver'e aktif et
  if(collision()) gameOver = true;

  //yılanın yemi yediğini kontrol et (X ve Y'nin kontrolu)
  // -->
  if((_x == _bx && _z == _bz) || 
  ((_x >= _bx) && (_x <= _bx + 4) && (_z >= _bz) && (_z <= _bz + 4)) ||
  ((_x <= _bx) && (_x >= _bx - 4) && (_z <= _bz) && (_z >= _bz - 4)) ||
  ((_x <= _bx) && (_x >= _bx - 4) && (_z >= _bz) && (_z <= _bz + 4)) ||
  ((_x >= _bx) && (_x <= _bx + 4) && (_z <= _bz) && (_z >= _bz - 4))){
    points++;
    if(points < 100) size++;
    if(points%5 == 0 && lvl < 15) lvl++;
    newFood();
  }

  for(i = 0; i<size; i++){// vücut parçalarının pozisyonlarını kaydet
    _oldX[0]    = _oldX[1];
    _oldZ[0]    = _oldZ[1];
    _oldX[1]    = bodyPos[0][i];
    _oldZ[1]    = bodyPos[1][i];
    bodyPos[0][i] = _oldX[0];
    bodyPos[1][i] = _oldZ[0];
  }

  //sayacı ayarla
  glutTimerFunc(130-lvl*4, Run, 0);          
}

**** Display(****){//ekran- fonksiyonu çiz 
  // net ekran
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
  if(EnableLight) initLight();

  glTranslatef (-60.0, 40.0, zoom);
  //gameOver true veya false kontrol et oyunu ona göre şekillendir"
  if(!gameOver){
    GameStatus();
    DrawFood();
    DrawSnake();
  }
  else
	{
    WelcomeScreen();
	}
 
  getFPS();

  // ekranı güncellyen
  glutPostRedisplay();
  glutSwapBuffers();
}

**** Special(int key, int x, int y){
  switch(key){
  case GLUT_KEY_RIGHT   :
    if(direction != LEFT)
      direction = RIGHT;
    break;
  case GLUT_KEY_LEFT   :
    if(direction != RIGHT)
      direction = LEFT;
    break;
  case GLUT_KEY_UP    :
    if(direction != UP)
      direction = Down;
    break;
  case GLUT_KEY_DOWN   :
    if(direction != Down)
      direction = UP;
    break;
  }
}

**** keyboard (unsigned char key, int x, int y)
{
  switch (key) {
   //klavye kontrol(pozisyon vs. için)
   case 'x'  ://Grönland'da Antartika'ya döndür.
		 view_rotx +=2 ;
     glutPostRedisplay();
     break;
   case 'X'  ://Antartika'dan Grönland'a döndür.
		 view_rotx -=2 ;
     glutPostRedisplay();
     break;
   case 'y'  ://ekvator dünüşü +
		 view_roty +=2 ;
     glutPostRedisplay();
     break;
   case 'Y'  ://ekvator dünüşü -
		 view_roty -=2 ;
     glutPostRedisplay();
     break;
   case 'z'  ://sol tarafı sabit tut sağ tarafı yukarı kaldır
		 view_rotz +=2 ;
     glutPostRedisplay();
     break;
   case 'Z'  ://sol tarafı sabit tut sağ tarafı aşağı indir
		 view_rotz -=2 ;
     glutPostRedisplay();
     break;
   case 'a'  ://yılana bir daire ekle
		 size++ ;
     glutPostRedisplay();
     break;
   case 'A'  ://yılandan bir daire kaldır
		 size-- ;
     glutPostRedisplay();
     break;
   case '+'  ://kamerayı yakınlaştırır
		 zoom++ ;
     glutPostRedisplay();
     break;
	 case '-'://kamerayı uzaklaştırır
		 zoom-- ;
     glutPostRedisplay();
     break;
   case 'b'  :
	 case 'B'	 :
		 Reset() ;
     glutPostRedisplay();
     break;

   case 27: //ESC tuşu:
     exit(0);//çıkış
     break;
   default:
     break;
  }
}

int main(****){
  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
  glutInitWindowSize(_w,_h);
  glutInitWindowPosition(80,80);
  glutCreateWindow("3D Yılan Oyunu - (lavara123)");
  glutSpecialFunc(Special);
  glutKeyboardFunc(keyboard);
  glutDisplayFunc(Display);
  glutReshapeFunc(resize);

  newFood();
  Run(0);
  
  Initialize();
  glutMainLoop();
}
 
Üst Alt